Civilinės saugos plėtros programos


Įvadas. Civilinės saugos istorija. Civilinės saugos plėtros programos. Tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. Tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžiai. Išvados.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas dar 1993 metais užmezgęs glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Švedijos gelbėjimo tarnybų agentūra (SRSA), sėkmingai juos plėtojo ir 2006 metais. Remiantis 2005 m. lapkričio 29 d. Turku mieste, Suomijoje, pasirašytu PAGD ir SRSA bendradarbiavimo susitarimu, 2006 m. buvo sudaryta susitarimo įgyvendinimo darbo grupė siekiant užtikrinti susitarime numatytų priemonių įgyvendinimą: užtikrinti efektyvesnį gelbėjimo operacijų teikimą, vykdomų kertant šalių sienas, parengti bendras metodikas ir planus, keistis atitinkama informacija apie tyrimų ir taikomosios veiklos programų rezultatus bei patirtį, įgytą likviduojant dideles avarijas, organizuoti bendrus mokymus, pratybas ir ekspertų mainus, seminarus bei susitikimus ir kt.

Nuo 1998 metų Lietuvos pareigūnai dalyvauja pagal NATO Partnerystės vardan taikos (Partnership for Peace – PfP) programą SRSA organizuojamuose tarptautinės humanitarinės pagalbos teikimo kursuose.

PAGD palaiko glaudžius ryšius su Suomijos gelbėjimo departamentu prie VRM keičiantis informacija apie šalių civilinės saugos ir gelbėjimo tarnybų sistemos tobulinimą. 2007 m. planuojamas PAGD ir Suomijos vidaus reikalų ministerijos Gelbėjimo tarnybų departamento vadovų susitikimas, kuriame būtų aptarti Bendrojo pagalbos centro 112 plėtros klausimai bei pasidalinta Suomijos pirmininkavimo Europos Sąjungoje (ES) patirtimi.

PAGD ir Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos vadovybė 2006 m. aptarė šalių civilinės saugos ir krizių valdymo sistemas, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą tarptautiniuose forumuose bei projektų finansavimą iš ES fondų.

Lenkijos atstovai pristatė parengtą Krizių valdymo įstatymo projektą, kuris šiuo metu yra svarstomas Lenkijos Parlamento komitetuose. Taip pat Lenkijos kolegos papasakojo apie Rekonstrukcijos fondą, kurį administruoja Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija. Šis fondas buvo įkurtas po 1997 m. Lenkiją nusiaubusių potvynių, kai reikėjo greitai gauti pinigų atstatymo darbams. Rekonstrukcijos fonde yra pusė milijono Lenkijos zlotų, jo pinigais galima remti atstatymo darbus ir išmokėti kompensacijas iki 6000 Lenkijos zlotų gyventojams, nukentėjusiems nuo stichinės nelaimės. Susitikimas pasižymėjo konstruktyviu dialogu, kuriame abiejų delegacijų vadovai išreiškė politinę paramą dvišaliams projektams ir bendradarbiavimo perspektyvoms.

Seni geros kaimynystės ryšiai plėtojami ir su Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba. Bendradarbiaujama keičiantis informacija ir patirtimi rizikos faktorių analizės, tarnybos plėtros srityse, organizuojant Baltijos šalių ugniagesių sporto renginius.

Remiantis 2001 m. pasirašyta tarpvyriausybine sutartimi dėl abipusės pagalbos stichinių nelaimių ir kitų didelių avarijų atveju, 2006 m. spalio 25 d. Rygoje, Latvijoje, buvo pasirašytas PAGD ir Latvijos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bendradarbiavimo susitarimas, kuris skatins glaudesnį tarnybų bendradarbiavimą ne tik valstybiniu, bei ir regiono bei vietos lygiu.

2006 m. buvo surengtas dvišalis seminaras Lietuvoje, kuriame Estijos gelbėjimo valdybos atstovai pasidalijo patirtimi tarptautinės pagalbos teikimo komandos formavimo, aprūpinimo ir išsiuntimo klausimais. PAGD pareigūnai Estijos kolegoms pristatė teisinės bazės kūrimą, tarptautinės pagalbos teikimo komandos narių mokymų programas, pratybų planavimą ir rengimą.

Pagal ES ekspertų mainų programą buvo organizuoti Lietuvos ir Estijos specialistų mainai, kurie padeda ne tik užmegzti ir palaikyti glaudesnius ryšius, bet ir pasidalyti naujovėmis bei patirtimi ekstremalių situacijų prevencijos, parengties ir likvidavimo srityje.

- PAGD ir Baltarusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas dėl darbo grupės sudarymo;

Minėtų dokumentų pasirašymas sustiprins Lietuvos ir Baltarusijos gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimą, todėl abiejų valstybių delegacijų vadovai pasidžiaugė nauju impulsu dvišaliuose santykiuose, kuriuos būtina plėtoti kaimyninėms valstybėms.

  • Sauga Referatas
  • Microsoft Word 54 KB
  • 2014 m.
  • 21 puslapis (6040 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karolis
  • Civilinės saugos plėtros programos
    10 - 4 balsai (-ų)
Civilinės saugos plėtros programos. (2014 m. Sausio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilines-saugos-pletros-programos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 19:07
×