Civilinės teisės konspektas (2)


Civilinė teisė. Civilinio teisinio. Civilinės teisės. Civiliniai teisiniai santykiai. Teisių gyn. Galima apibūdinti kaip. Rūšys Pagal pažeistų teisių pobūdį gynimo būdai skirstomi į. Vyriausybės nutarimai. Įstatymų ar sutarčių nustatytais atvejais civiliniai santykiai reglamentuojami pagal papročius. Teisės įgyvendinimas. Vykdant tas teises. Panaudoti savigyną. Civilines teises. Sandoriais vadinami. Sandorio samprata. Sandoriai klasifikuojami. Notarinė forma. Sandoriai , kuriems notarinė forma privaloma. Sandorio sudaryto nesilaikant privalomos notarinės formos galiojimas. Dėl apgaulės. Gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Sandorio dalies negaliojimas. Fizinio asmens. Terminų rūšys Pagal teisinius padarinius terminai skirstomi į atnaujinamuosius , įgaliojimuosius ir naikinamuosius. Ieškinio senaties termino taikymo iniciatyvos teisė. Ieškinio senatis . 118 straipsnis. Termino pradžia. Rytojaus dieną nuo nulis valandų. Jeigu įstatymų nenumatyta ko kita. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dienąJeigu. Dvidešimt ketvirtos valandos. (. ( CK. 122 str. Juridinio asmens atstovavimas. Atstovavimo atsiradimo pagrindai. Tariamas atstovavimas. Įgaliojimo galiojimo terminas. Įgaliojimas , kuriame. Samprata fiz. Fizinį asmenį. Fizinis asmuo gali. Neveiksnūs fiz. Ribotai veiksnūs asmenys. Tėvystės nuginčijimas. Ieškinio senatis. Asmens pripažinto neveiksniu santuokos sudarymas.

5. Civ.teisių gyn.galima apibūdinti kaip visumą priemonių skirtą pažeistoms teisėms atkurti,pripažinti,apsaugoti nuo tolesnių pažeidimų,bet kuriems teisę pažeidžiantiems veiksmams nutraukti ir pašalinti, taip pat pažeidimu patirtai turtinei ar neturtiniai žalai kompensuoti. Minima 2 formos:1)jurisdikcinė 2)nejurisdikcinė(neprašoma valstybės pagalbos). Rūšys : Pagal pažeistų teisių pobūdį gynimo būdai skirstomi į:1)daiktinių teisių gynimo būdus;2)prievolinių teisės gynimo būdus

6. Civilinės teisės šaltiniai yra LR Konstitucija, CK kodeksas, kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys,vyriausybės nutarimai.Teisės šaltiniai skirstomi į tiesioginius (teisės aktai, kurie suformuoja konkrečias elgesio taisykles) ir netiesioginius (teisės normų aiškinimo ir taikymo rezultatas). Pagrindinis CT šaltinis – Konstitucija (K). K suprantama kaip įstatymų leidimo, tobulinimo bazė, pagrindiniai principai. CK – pagrindinis kodifikuotas CT šaltinis. Papročiai gali būti CT šaltiniai-Įstatymų ar sutarčių nustatytais atvejais civiliniai santykiai reglamentuojami pagal papročius, jei jie yra įstatymų numatytais atvejais visuotinai pripažinti (sankcionuoti valstybės). Teismų praktika nagrinėdami bylas teismai yra susaistyti savo pačių nutartų teisės aiškinimo taisyklių. Teisinė doktrina t.p. yra lb.svarbus civilinės teisės šaltinis

3.Sandoriai klasifikuojami į kauzalinius ir abstrakčius. Kauzaliniu laikome tokį sandorį, kuriame nurodytas jo pagrindas. Kauzalinio sandorio teisinis pagrindas nustatomas arba pagal sandorių turinį, arba pagal konkretaus sandorio tipą.Sandoriai kuriuose nenurodytas jų pagrindas laikomi abstrakčiais, nes iš jų turinio negalima numatyti, kokio teisinio tikslo siekia šalis. Abstraktūs sandoriai bus galiojantys tik tada kai pats įstatymas leis nenurodyti sandorio pagrindo.

5.Notarinė forma- notariškai patvirtinto sandorio ar dokumento forma.Sandoriai, kuriems notarinė forma privaloma:

2. Apibūdinamas kai tarp atstovo ir atstovaujamojo atsirandantis civ. Teisinis santykis, kurio pagrindinis atstovas, remdamasis įstatymu,išreikšdamas valią, sudaro sandorius ir atlieka veiksmus atstovaujamomo vardu ir panaikina atstovaujamojo civ.teises ir pareigas.

5. Atstovavimo atsiradimo pagrindai:Sandoris (įgaliojimas);Įstatymas;Teismo sprendimas;Administracinis aktas

6. Tariamas atstovavimas- netikras,jo nėra, nerialus atstovavimas. Asmuo turi rimtą pagrindą manyti sudaręs sandorį su kito asmens atstovu, turinčiu teisę. Turi būti aiškinamasi ar buvo objektyvių aplinkybių kurios sudarė pagrindą asmenį laikyti kito asmens atstovu

8.Atstovavimo rūšys: atskleistas atstovavimas;neatsleistas atst;numanomas,tariamas.

9.ats. subjektai; atstovaujamasis,atstovas,tretieji asm. atst santykiai skirst.į:atstovim.vidinius sant-atsv ir atstv santyk,; atstovavimo išorinius santykius- atsv.veikianč.atsovauj.vardu,ir3asm santykiai

10.Įgaliojimas-laikomas rašytinis dokumentas,asmens (įgaliotojo)duodamas kitam asmeniui(įgaliotiniui)atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiais asmenims

Rūšys:Pagal suteikiamų teisių apimtį:vienkartinius(paprastuosius įg.),generalinius(bendruosius įg.),specialiuosius įg. Vienkartinis –išduodamas vienam konkrečiam ažveiksmui atlikti.Generalinis-kuriame suteikiami įgaliojimai atlikti iš esmės visus su atstovaujamuoju susijusius reikalus.Specialusis-išduodamas keletui ar daugeliui teisinių veiksmų atlikti ar sandoriams sudaryti.Pagal tai, keliems atstovams išduodamas-atskiruosius įg.jis išduodamas vienam asmeniui. Kiekybinius įg.jis išduodamas norint tvirtesnių garantijų, turi būti abu asmenys. Keliam asmenim ,kurie turi veikti kaip vienas asmuo.3.Pagal tai, gali būti atšaukiami ar ne:-atšaukiamuosius įg; neatšaukiamuosius įg. Forma- raštu.

12. Įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja.Įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja, nes įgaliojimo terminas, jeigu jis nenurodytas įgaliojime, skaičiuojamas nuo įgaliojimo sudarymo dienos. Įgaliojimo terminas yra naikinamasi

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2015 m.
  • 5 puslapiai (3346 žodžiai)
  • Eimantė
  • Civilinės teisės konspektas (2)
    10 - 9 balsai (-ų)
Civilinės teisės konspektas (2). (2015 m. Balandžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilines-teises-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 18:15
×