Civilinės teisės konspektas (4)


Tema civilinė teisė. Pamokos forma – paskaita , situacijų analizė , diskusija , užduočių atlikimas. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Asmeniniai neturtiniai santykiai. ĮSIDĖMĖKITE Civilinę teisę reglamentuoja 2001. liepos 1. įsigaliojęs LR Civilinis kodeksas. Civilinės teisės objektai. Civilinės teisės objektais laikome tai , į ką nukreiptos civilinės teisės ir pareigos. Kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. Suvartojami ir nesuvartojami daiktai. Dalomi ir nedalomi daiktai. Išimti iš apyvartos , ribotai esantys ir neišimti iš apyvartos daiktai. Civilinės teisės subjektai. Teisnumas – tai galėjimas turėti civilines teises ir pareigas , kuris pripažįstamas visiems fiziniams asmenims.  . Visiškas veiksnumas atsiranda asmenims sulaukus 18 metų. Iki 14 metų. Nuo 14 iki 16 metų. Nepilnamečių iki 14 metų veiksnumas. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų veiksnumas. Paprasta rašytine forma. Sandorių teisinė registracija. Terminai ir ieškinio senatis. Termino teisinė reikšmė. Teisės į ieškinį atsiradimo. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Nuosavybės teisė ir jos rūšys. Valdymas naudojimas disponavimas. Privati ir viešoji. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Paveldėjimo pagrindai yra du įstatymu testamentu. Paveldėjimas pagal įstatymą. Sutuoktinių paveldėjimo teisę CK reglamentuoja taip. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentai gali būti oficialieji ir asmeniniai.   Oficialieji testamentai. Centrinė hipotekos įstaiga. Kad įgytų palikimą , įpėdinis turi jį priimti. Priešingas teisei skolininko elgesys.


Tikslas: mokėti vartoti teisės terminus, įgyti žinių apie civilinę teisę, turtines ir neturtines teises, susipažinti su intelektine nuosavybe, kreipimosi į teismą tvarka.

Uždaviniai: susipažinti su civiline teise kaip teisės šaka, išanalizuoti pagrindinius nuosavybės, paveldėjimo, sutarčių teisės principus, žinoti, kas tai yra civilinė atsakomybė, mokėti apibūdinti autorių, vartotojų, pacientų teises.

Reikšminiai žodžiai: civilinė teisė, turtiniai santykiai, neturtiniai santykiai, Civilinis kodeksas, objektas, subjektas, teisnumas, veiksnumas, sandoris, atstovavimas, įgaliojimas, terminai, ieškinio senatis, nuosavybės teisė, paveldėjimo teisė, testamentas, civilinė atsakomybė, neturtinė žala, sutartis, oferta, akceptas, autorių teisės, gretutinės teisės, vartotojų teisės, pacientų teisės, ieškovas, atsakovas, žyminis mokestis, ieškinys.

Objektais gali būti: daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, veiksmai, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, asmeninės neturtinės vertybės.

Konkliudentiniai veiksmai – tai asmens kūno kalbos veiksmai, toks asmens elgesys, pagal kurį galima spręsti, kad jis nori sudaryti sutartį, pavyzdžiui, aukciono metu rankos pakėlimas reiškia, kad asmuo perka arba pardavėjo prekių išdėstydamas į lentynas reikškia jo siūlymą sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.

pagal įstatymą (kai atstovavimą numato teisės aktas, pvz. pagal įstatymą tėvai yra savo nepilnamečių vaikų atstovai, tam jokio specialaus dokumento nereikia),

pagal aplinkybes (kai atstovavimas matomas iš aplinkybių, kuriomis atstovas veikia, pvz. kasininkas parduotuvėje).

Civilinė atsakomybė atsiranda tik esant tam tikroms sąlygoms. Jų yra 4:

Tai įstatymo nustatytos sąlygos, kurios dėl sutarties sudarymo fakto tampa privalomos jos šalims. Nuo esminių jos skiriasi tuo, kad dėl jų sutarties šalims susitarti nereikia. Laikoma, kad šalys, susitarusios dėl visų esminių sąlygų ir sudariusios sutartį, kartu susitaria dėl įprastinių sutarties sąlygų. Šios sąlygos gali būti nustatytos imperatyvių normų (pvz. nekilnojamo turto pirkimo – pardavimo sutarties forma).

Tai šalių susitarimu nustatomos sąlygos, kurių įstatymas nereguliuoja. Jos nėra sutarčiai būtinos ir jų nebuvimas nedaro įtakos sutarties galiojimui.

Gyvybė ir nuosavybė yra vieni pirmųjų teisės saugomų objektų, tačiau nuosavybė jau senokai nereiškia vien materialaus daikto.

Minėtame įstatyme yra konkrečiai išvardinta, kas yra saugomi intelektinės veiklos produktai.

Vartotojų teisės yra civilinės teisės sritis, su kuria kiekvieną dieną susiduria dažnas žmogus.

Jau prieš įsigydami prekę ar paslaugą, vartotojai turi tam tikrų teisių.

Gydytojo ir paciento santykius, kaip ir daugelį kitų, reglamentuoja teisės normos.

Deja, ne visi žmonės, apsilankę sveikatos priežiūros įstaigoje, būna patenkinti savo sveikatos būkle, ne visi gydomi ligoniai pasveiksta.

Išsiaiškinus, į kurį teismą (apylinkės ar apygardos) reikia kreiptis dėl konkretaus ginčo, reikia nustatyti, į kurį konkretų apylinkės ar apygardos teismą kreiptis (pvz. Vilniuje yra 5 apylinkių teismai). LR CPK nustato bendrą taisyklę, kad ieškinys pateikiamas pagal atsakovo buvimo vietą, t.y. pagal asmens gyvenamąją vietą arba pagal juridinio asmens buveinę.

Parašytą ieškinį į teismą galima nusiųsti arba nunešti pačiam. Teisme ieškinys perduodamas teisėjui, kuris sprendžia pareiškimo priėmimo klausimą.

Teismas, nustatęs, kad pateikto ieškinio forma ar turinys neatitinka jam keliamų reikalavimų, nustato pakankamą terminą dokumento trūkumams pašalinti. Sutvarkytas dokumentas priimamas teisme. Teisėjas atsisako priimti ieškinį, jei:

Teisėjas nurodo, kur reikia kreiptis, arba kaip pašalinti aplinkybes, trukdančias teismui priimti ieškinį. Jei aplinkybės, kurios kliudė priimti ieškinį, išnyko arba buvo pašalintos, asmuo vėl gali kreiptis į teismą.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 62 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 38 puslapiai (11774 žodžiai)
  • Kolegija
  • Andrius
  • Civilinės teisės konspektas (4)
    10 - 2 balsai (-ų)
Civilinės teisės konspektas (4). (2017 m. Lapkričio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilines-teises-konspektas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 03:43
×