Civilinės teisės samprata


Civilinė teisė kaip teisės šaka viešoji ir privatinė teisė viešoji teisė. Privatinė teisė –. Pagrindiniai viešosios ir privatinės teisės bruožai yra tokie. Subjektų teorija. NB Subordinacijos pavaldumo doktrina. Civilinio teisinio santykio reguliavimo dalykas turtiniai santykiai. Santykiai dėl darbų atlikimo , palaugų suteikimo. Žalos atlyginimo santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai , susiję su turtiniais. Intelektinės nuosavybės santykiais. Asmeniai neturtiniai santykiai , susiję su neturtiniais santykiais. Šeimos santykiai. Civilinės teisės teisinio reguliavimo metodas teisinio reguliavimo metodas. Metodo bruožai Teisinio santykio asmenų lygybė. Teisinio santykio dalyvių iniciatyva , įgijant civilines teises ir pareigas. Dispozityvumas įgyvendinant turimas teises ir pareigas. Turtinė civilinio teisinio dalyvio atsakomybė. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Apsauginė funkcija. Reguliacinė pagrindinė funkcija – tikslas –. Prevencinė funkcija. KT 2008 kovo 20d nutarimas dėl aukštojo mokslo –. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinė ir darbo teisė. Civilinė ir finansų bei mokesčių teisė. CT yra protingai sureglamentuota teisė , sąžininga , patogi , protinga , kurios santykio šalys dažniausiai lygios nepaisant eko skirtimų. Civilinės teisės principai bendrieji. Pagal TP išraiškos formas Principai normos. Principai išvesti iš normų. Specialūs CT principai Civilinio TS subjektų lygiateisiškumas. Nuosavybės neliečiamumas. Sutarčių laisvės principas. Subjekto pasirinkimo laisvę. Sutarties turinio nustatymo laisvę. Sutarties formos laisvę. Nesikišimo į privačius santykius principas. Teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principas. Proporcingumo principas. Neleistinumo piktnaudžiauti teise principas. Visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principas. CT principų rūšys Pagal principų apimtį. Pagal įtvirtinimo būdą. Bendrieji principai CK. Specialūs CT principai CK. Nuosavybės neliečiamumas –. Sutarčių laisvės principas sutarčių teisės –. Teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principas –. Proporcingumo principas –. Neleistinumo piktnaudžiauti teise principas –. Visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principas –. Knyga CPK 36 Ginčų dėl teismingumo sprendimas. Kiti papildomi uždaviniai Specialiųjų įstatymų ir CK santykis. Palyginkite CK. Ir pridedamą Privatizavimo įstatymo nuostatą. Kuo vadovautis? 947 straipsnis. Viešo konkurso paskelbimas. Straipsnis.

Pagrindiniai viešosios ir privatinės teisės bruožai yra tokie:

1.VT saugo oficialius visuomeminius interesus, o PT – atskirų žmonių (fizinių asmenų) arba juridinių asmenų santykius

2.VT normų nustatytos tvarkos negali keisti VT reglamentuojamos teisinio santykio dalyviai savo susitarimu, privataus teisinio santykio dalyviai paprastai turi teisę bendru sutarimu pakeisti teisinį santykį, atsisakyti turimų teisių, išskyrus, kai tai yra draudžiama įstatymo

3.VT normos turi viršenybę prieš privatinės teisės normas.

Subjektų teorija – viešoji teisė, kai subjektas valstybė (ar kitos įstaigos) yra teisinio santykio šalis arba abi šalys, o privačioji teisė – jos subjektai asmenys, neatliekantys jokių funkcijų.

NB Subordinacijos (pavaldumo) doktrina – viešoji nuo privatinės yra atribojama atsižvelgiant į tai, ar subjektų santykiai pavaldūs vieni kitiems. Jei vienas gali duoti nurodymus kitam – viešoji teisė. Skiriasi

•Šaltiniai, kurie taikomi viešajai ir privatinei teisei

•Principai

•Teismai

•Valstybės atsakomybė, kylanti, kai valstybė netinkamai atlieka sau pavestas funkcijas

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2014 m.
  • 10 puslapių (4440 žodžiai)
  • Ugnė
  • Civilinės teisės samprata
    10 - 3 balsai (-ų)
Civilinės teisės samprata. (2014 m. Spalio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilines-teises-samprata.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 00:56
×