Civilinės teisės užduotys


Teisės uždavinys. Ar pripažinus negaliojančiu pagrindą kuriuo prievolė pasibaigė ji atnaujinama. Ar visais atvejais tinkamas prievolės įvykdymas reiškia jos pabaigą ? Kodėl. Nuomos teisinių santykių atveju ? Naikinamasis terminas. Nuomos teisinių santykių atveju , sudaryta nuomos sutartis baigiasi terminui suėjus , jeigu šalys jos neatnaujina CK. 496 str. Kokia apimtimi pasibaigia prievolė , kai , esant kreditorių daugetui , vienas iš jų atleidžia skolininką nuo prievolės įvykdymo. Kokios sąlygos turi būti tenkinamos , kad prievolė galėtų pasibaigti įskaitymo būdu. Ar galima įskaityti skirtingos apimties reikalavimus. 131 straipsnis. Įskaitymo tvarka. Ar įskaitymas gali būti sąlyginis ? Kodėl. Pranešimas laikomas negaliojančiu , jeigu įskaitymas daromas su tam tikra sąlyga ar nurodant jo terminą. Ar Civilinio kodekso. 134 straipsnio 1 dalies 1 punktas taikytinas tais atvejais , kai skolininkas pripažįsta dalį reikalavimo. Ar gali būti reiškiamas reikalavimas mažinti netesybas , kai jos yra įskaitytos remiantis CK. 130 straipsniu. Ar bankroto bylos atveju galima taikyti įskaitymą ? O restruktūrizavimo. Įmonių restruktūrizavimas. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas 10 str. 7. Koks yra įskaitymo , kaip prievolės pabaigos pagrindo , ir avanso , kaip išankstinio mokėjimo vykdant prievolę , santykis. Kuo novacija skiriasi nuo reikalavimo teisės perleidimo. Kaip atskirti novaciją nuo prievolės pabaigos šalims susitarus. Ar , įvykus novacijai , visais atvejais pasibaigia ir laidavimas. Ar Civilinio kodekso šeštosios knygos I dalies IV skyriuje yra pateikiamas baigtinis kreditoriaus interesų gynimo būdų sąrašas.


Prievolė baigiasi, kai jos šalis nustoja sieti teisės ir pareigos. Pasibaigus prievolei kreditorius netenka teisės įgyvendinti prievolės nustatytas teises, o skolininkas – atitinkamai neturi pareigos atlikti tai, kas buvo nustatyta prievolės. Papildomos prievolės užtikrina pagrindinės prievolės vykdymą, todėl pagrindinės prievolės pasibaigimo atveju, pasibaigia papildomos prievolės, nes jos nebeatlieka savo funkcijos.

Neámanomumas gali bûti tiek faktinis, tiek ir juridinis. Juridinis neámanomumas gali atsirasti, pavyzdþiui, kai valdþios institucijos aktu uþdraudþiamas tam tikrø prekiø importas arba eksportas, panaikinama juridinio asmens veiklos licencija ir kt. Faktinis neámanomumas atsiranda tada, kai, pavyzdþiui, gaisro metu sudega ámonë, kuri vienintelë gamino tokios kategorijos prekes, ir pan

Tretieji asmenys tokiu atveju nebegali reikalauti skolos ar paslaugos iš skolininko. Prievolė kreditoriams laikytina pasibaigusia ir turėtų būti sprendžiami kreditorių tarpusavio atsiskaitymo klausimai. Todėl turi būti sprendžiamas ginčas jau tarp kreditorių ir/ar trečiųjų asmenų ar teisės tikrai buvo pažeistos, kaip pažeistos ir kaip gali būti kompensuojamos. Iš esmės jų interesai jau ginami prieš kreditorių kuris atleido skolininką nuo prievolės.

pažymėti, jog toks atvejis, kai pasikeičia prievolės šalys, t. y. vietoj pradinio kreditoriaus

27.Nuo kada kreditorius įgyja teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius remdamasis acto Pauliana?

Tam kad kreditorius įgytų teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius remdamasis acto Pauliana būtina, kad situacija atitiktų tam tikrą sąlygų visetą:

Nėra susijęs vienerių metų ieškinio senaties terminas.

Trečiasis asmuo, sudaręs atlygintina dvišalį sandorį su skolininku, buvo nesąžiningas.

28. Ar actio Pauliana gali būti pareiškiamas bankrutuojančio juridinio asmens laiduotojui ?

38. Ar tai, kad susilaikymo teisė yra nedali, reiškia, kad kreditorius neturi teisės sulaikyti daikto dalies ?

39.Ar prevencinis ieškinys yra laikomas kreditoriaus interesų gynimo būdu? Kokios jo pateikimo sąlygos?

Prevencinis ieškinys – draudimas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti.

  • Teisė Uždaviniai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Nikolajus
  • 10 puslapių (6779 žodžiai)
  • Teisės uždaviniai
  • Microsoft Word 47 KB
  • Civilinės teisės užduotys
    10 - 4 balsai (-ų)
Civilinės teisės užduotys. (2015 m. Rugsėjo 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/civilines-teises-uzduotys.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:18