Civiliniai ir procesiniai terminai, išnagrinėtų bylų apžvalga


Teisės kursinis darbas. Įvadas. Civiliniai ir procesiniai terminai samprata ir reikšmė civilinėje teisėje ir procese. Civilino termino samprata ir reikšmė. Procesinio termino samprata ir reikšmė. Terminų klasifikavimas. Civilinių terminų rūšys. Procesinių terminų rūšys. Procesinių terminų skirtumai nuo materialiųjų terminų. Ieškinio senatis. Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėtų bylų apžvalga. Materialieji aspektai. Procesiniai aspektai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai. 1 priedas. Schema, rodanti išnagrinėtų civilinių bylų kiekius pagal atskiras bylų nagrinėjimo taisykles, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse. 2 priedas. Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė 2011 metais. 3 priedas. Sprendimų civilinėse bylose stabilumas.


Darbo tikslas. Išnagrinėti terminus civilinėje teisėje ir civiliniame procese, padaryti Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėtų bylų apžvalgą.

Darbo uždaviniai. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

1.Aptarti termino civilinėje teisėje ir procese sampratą bei reikšmę.

2.Atskleisti civilinių terminų rūšis.

3.Išanalizuoti terminų rūšis civiliniame procese.

4.Išnagrinėti ieškinio senatį.

Taikyti informacijos rinkimo ir tyrimo metodai. Baigiamajame darbe naudoti teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai.

1.Lietuvos Respublikos teisės aktų, Klaipėdos miesto apylinkės teismo praktikos, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo praktikos, mokslinės literatūros analizei taikytas dokumentų analizės metodas.

2.Formuluojant sąvokas bei atliekant civilinių ir procesinių terminų klasifikaciją naudoti abstrakcijos bei apibenrinimo metodai.

3.Lyginimo metodas.

4.Duomenų rinkimo, sisteminimo metodai pasitelkti apibendrinti nagrinėtai teorinei ir praktinei mokslinio tyrimo medžiagai, išvadoms bei rekomendacijoms formuluoti.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš keturių skyrių. Darbas yra suskirstytas į tam tikras dalis, pagal nagrinėjamų klausimų pobūdį.

Pirmojoje darbo dalyje aptariama termino samprata ir reikšmė, civilinėje teisėje ir civiliniame procese. Antrame skyriuje atskleidžiamos terminų civilinėje teisėje ir civiliniame procese rūšys. Trečiajame skyriuje analizuojama ieškinio senatis.

  • Teisė Kursiniai darbai
  • 2013 m.
  • 43 puslapiai (13003 žodžiai)
  • Universitetas
  • Teisės kursiniai darbai
  • Microsoft Word 222 KB
  • Civiliniai ir procesiniai terminai, išnagrinėtų bylų apžvalga
    9 - 3 balsai (-ų)
Civiliniai ir procesiniai terminai, išnagrinėtų bylų apžvalga. (2013 m. Birželio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/civiliniai-ir-procesiniai-terminai-isnagrinetu-bylu-apzvalga.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:50