Civilinio proceso konspektas


Civilinio proceso teisė. Ieškinio , arba ginčo teisena. Ypatingoji teisena. Civilinės bylos iškėlimas. Pasirengimas civilinės bylos nagrinėjimui. Teisminis nagrinėjimas. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių nagrinėjimas apeliacine tvarka. Teismo sprendimų vykdymas. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių nagrinėjimas kasacine tvarka. Proceso atnaujinimas. Prie valstybinių. Nevalstybinis privatus ginčų sprendimo. Konstitucija reikšmingas civilinio proceso šaltinis keliais aspektais. Galiojimas laiko atžvilgiu. CP teisės normų galiojimo teorija. Pirminė – tai. Valstybės teisinė pagalba. Jo tikslas. Teismo pareiga. Šalies pareiga rūpintis proceso skatinimu. Santykis su tiesa. Materialusis suinteresuotumas. Procesinis suinteresuotumas reiškia. Pirmosios instancijos. Apeliacine tvarka bylos. Vienintelis teismas nagrinėjantis bylas kasacine tvarką yras Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Kasacijos esmė –. CPK 69 str. dėl nušalinimo. Žinybingumas ir teismingumas. Teismų kompetencijai priskiriamų bylų pasiskirstymas teismams vadinamas teismingumu. Taisyklių sistema , reguliuojanti bylų paskirstymo teismams tvarką , vadinama teismingumo institutu. Atitinkamai skiriamas 3 rūšių teismingumas rūšinis dalykinis , teritorinis , funkcinis. Bendrojo teritorinio teismingumo atveju. Esant alternatyviajam teritoriniam teismingumui. Išimtinio teritorinio teismingumo atveju įstatymas įsakmiai įvardija teismą , turintį nagrinėti bylą. Sutartinio teritorinio teismingumo atveju teismą. Tema. atstovavimas. CPK 60 str. įvardyti asmenys , kurie negali būti atstovai teisme. Tema. Byloje Dalyvaujantys asmenys. Tema Tretieji asmenys. Apie kitus asmenis pasiskaityti CPK. Įrodymai ir įrodinėjimas. Pirmas etapas. Antrasis įrodinėjimo etapas. Trečias įrodinėjimo. Ketvirtas įrodinėjimo etapas. Penktas įrodinėjimo etapas. Šeštas įrodinėjimo etapas.


Civilinio proceso teisė – kodifikuota teisės šaka, jos dauguma normų yra CPK, kuris yra padalintas į 7 dalis. Kiekviena dalis savo ruožtu skirstoma į skyrius, o šie į skirsnius. Tradiciškai skiriamos 2 didelės šios sistemos dalys – bendroji ir ypatingoji. Bendrosios dalies normos, reguliuoja klausimus bendrus visam civiliniam procesui: nustato civilinio proceso teisės tikslus, principus, reglamentuoja teismų kompetenciją, teismo sudėtį, įrodymus, byloje dalyvaujančių asmenų ir kitų proceso dalyvių teisinę padėtį, bylinėjimosi išlaidas, teismo šaukimų ir pranešimų įteikimą, procesinius terminus, procesinius dokumentus, ieškinio, laikinųjų apsaugos priemonių institutus. Ji apima CPK – 1-175 str.

Abi dalys taip pat gali būti grupuojamos į institutus. Aiškinant teisės normą reikia atsižvelgti į jos vietą visoje civilinio proceso teisės sistemoje.

Proceso tikslai. Civilinio proceso teisės tikslai – tai tam tikri įstatymų leidėjo suformuluoti siekiai, kuriuos turi padėti įgyvendinti civilinio proceso teisė. Šių tikslų turinys priklauso nuo to, kuria iš civilinio proceso teisės teorijų vadovaujamasi. Vieni – civiliniam procesui bus keliami žvelgiant į jį tik kaip į privačių šalių privatų reikalą (tokiu atveju civilinio proceso užduotis – suteikti šalims ginčo mechanizmą, o teismui – tam tikrus kontrolės ir sprendimo priėmimo įgaliojimus) ir visai kitaip Civilinio proceso tikslai bus vertinami įžvelgiant jame it tam tikrą viešą suinteresuotumą bylos išnagrinėjimu.

Naujasis CPK grindžiamas socialinio civilinio proceso mokykla, tai reiškia, kad įstatymų leidėjas pabrėžia dvejopus civilinio proceso teisės tikslus: privačius ir viešuosius. Teisminei civilinio proceso teisės daliai keliami tikslai suformuluoti naujojo CPK 2 str. Neteisminei civilinio proceso teisės daliai keliami tikslai paprastai formuluojami atitinkamuose įstatymuose (notariato , komercinio arbitražo įstatyme), tačiau iš esmės visi jie yra susiję ir orientuoti į tinkamą materialiosios teisės įgyvendinimą, jos pagrindu atsirandančios materialiosios subjektinės teisės gynybą ir šalių ginčo sprendimą. Privataus tikslo pobūdį labiausiai atitinka tik vienas iš tikslų – tai pažeistų materialiųjų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų gynyba. Šio tikslo įgyvendinimo sričiai taikomi civilinės materialiosios teisės pagrindą sudarantys dispozityvumo ir šalių lygybės principai, jais grindžiamas ir rungimosi principas civiliniame procese. Nors civiliniame procese yra tam tikrų viešųjų interesų, dėl kiekvieno konkretaus proceso (kai kalbame apie ieškinio teiseną) pradžios ir pabaigos reiškiamo reikalavimo turinio, procese įrodymų sprendžia tik ginčo šalys.

Civilinio proceso teisenos. Teisena – speciali civilinių bylų nagrinėjimo tvarka, taikoma vienodos materialiosios teisinės prigimties civilinių bylų visumai. Teisena nustatyta, todėl, kad civilinio proceso tvarka nagrinėjamos civilinės bylos yra įvairios ir skirtingos. Todėl jos visos negali būti nagrinėjamos pagal vienodas taisykles. Yra dvejopa teisena: a) ieškinio, arba ginčo teisena. Šia teisena nagrinėjamos visos civilinės bylos, iškeliamos remiantis ieškiniu. Jai būdinga tai, kad ji yra pritaikyta 2 šalių, turinčių priešingų interesų, tarpusavio ginčui nagrinėti. Ji vadinama pagrindine teisena, nes ji nustato pagrindines proceso taisykles, o ypatingoji – tik specialių taisyklių, ieškinio teisenos išimčių visuma; b) Ypatingoji teisena –ji nustato ieškinio teisenos taisyklių išimtis. Šios abi teisenos nėra vienalytės.

Civilinė byla nagrinėjama nuosekliai tam tikrais etapais, vadinamais stadijomis. Civilinio proceso stadija suprantama kaip procesinių veiksmų ir kaip jų rezultatas susiklosčiusių procesinių teisinių santykių tam tikram proceso tikslui pasiekti visuma. CPK skiriamos proceso stadijos yra: 1. Civilinės bylos iškėlimas – atliekami procesiniai veiksmai, kurių tikslas iškelti bylą; teismui paduodamas pareiškimas, teisėjas svarsto pareiškimo priėmimo klausimą, paduodant pareiškimą kartu pateikiami įvairūs prašymai, šalinami pareiškimo trūkumai. Šia stadija reglamentuoja CPK 135-139str.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 65 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (15915 žodžiai)
  • Domas
  • Civilinio proceso konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Civilinio proceso konspektas. (2016 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/civilinio-proceso-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 00:13
×