Civilinis procesas konspektas


Teisės konspektas. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą kaip pagrindinė asmens teisė. Materialiosios ir procesinės teisės ryšys. Civilinio proceso teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Civilinio proceso uždavinys, funkcijos ir tikslai. Civilinio proceso teisės dalykas, metodas, sąvoka ir sistema. Civilinio proceso samprata ir stadijos. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso mokyklos ir jų formuluojamos pagrindinės idėjos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės normos ir jų klasifikavimas. Civilinio proceso teisės normų galiojimas. Civilinio proceso teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Civilinio proceso teisės normų galiojimas teritorijoje. Civilinio proceso teisės normų galiojimas asmenims. Įstatymo ir teisės analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata, reikšmė ir sistema. Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Teisės į tinkamą teismo procesą principas. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas. Kooperacijos principas. Teismo proceso viešumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Betarpiškumo (tiesioginio dalyvavimo) principas. Žodiškumo principas. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principas. Teismo sprendimo priėmimo slaptumo principas. Valstybės garantuotos teisinės pagalbos principas. Teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas. Bylos medžiagos viešumo principas. Teisės būti išklausytam principas. Teisėjo vadovavimo procesui principas. Laisvo įrodymų vertinimo principas. Teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumo principas. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių samprata ir bruožai. Civilinių procesinių teisinių santykių elementai. Civilinio procesinio teisinio santykio objektas. Subjektai. Teismas, kaip civilinio procesinio teisinio santykio subjektas. Dalyvaujantys byloje asmenys. Kiti proceso dalyviai. Civilinių procesinių teisinių santykių atsiradimo prielaidos. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Civilinio proceso šalys. Civilinio proceso šalių samprata. Esminiai šalių bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas ir jo rūšys. Procesinis teisių perėmimas. Tretieji ir kiti asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese samprata, bruožai, reikšmė. Trečiųjų asmenų rūšys. Trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, ypatumai. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškus reikalavimus, ypatumai. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškus reikalavimus, teisės ir pareigos. Trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, teisės ir pareigos. Kiti proceso dalyviai, jų rūšys.

  • Teisė Konspektai
  • 2015 m.
  • Dorota
  • 63 puslapiai (27820 žodžių)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 111 KB
  • Civilinis procesas konspektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Civilinis procesas konspektas. (2015 m. Balandžio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/civilinis-procesas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 05:53