Civilinių teisinių santykių savoka


Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Teisiniu santykiu klasifikacija. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Civiliniu santykiu samprata ir turinys. Civilinių santykių samprata. Teisiniu santykiu turinys. Teisiniu santykiu klasifikacijos. Civilinių teisinių santykių klasifikacija. Civiliniu procesiniu teisiniu santykiu pozymiai. Civiliniai procesiniai teisiniai satykiai.

Civilinių procesinių santykių subjektai, jų klasifikavimas. Civilinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Šalys civiliniame procese: samprata, procesinės teisės ir pareigos. Šalių teisės ir pareigos. Procesinis bendrininkavimas. Procesinis teisių perėmimas. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, rūšys, procesinės teisės ir pareigos. Prokuroro, kitų valstybės institucijų dalyvavimas civiliniame procese. Atstovavimas. Atstovų procesinė padėtis. Asmenys negalintys būti atstovais teisme. Teismas kaip privalomas civilinių procesinių santykių subjektas. Teismo vaidmuo procese.

1. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ir pasibaigia esant:

2. Jiems būdingas sistemingumas ir nuoseklumas. Civilinis procesas vyksta nuosekliai, viena jo stadija keičia kitą.

3. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai išsiskiria subjektine padėtimi. Vienas iš subjektų visada yra teismas.

4. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai glaudžiai susiję su materialiniais teisiniais santykiais.

dalyvaujantys nagrinėjant ir sprendžiant civilines bylas (šalys ir kt. byloje dalyvaujantys asmenys, proceso dalyviai)

Civilinis procesinis teisnumas – tai galėjimas turėti civilines procesines teises ir pareigas. Jis atsiranda gimimo momentu ir baigiasi asmens mirtimi. Galiojantys įstatymai nenumato tiesioginės galimybės riboti civilinį procesinį teisnumą. Tačiau procesinis veiksnumas yra glaudžiai susijęs su materialiniu teisnumu, taigi, įstatymo nustatytais atvejais apribojus asmens materialinį teisnumą, netiesiogiai apribojamas ir civilinis procesinis teisnumas.

Kaip nurodo CPK 32 str., galėjimas turėti civilines procesines teises pripažįstamas lygiomis visiems LR piliečiams, taip pat įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, tiek turinčioms juridinio asmens teises, tiek ir neturinčioms.

Taigi, fizinis asmuo visišką civilinį procesinį veiksnumą įgyja, sulaukęs pilnametystės, juridinis asmuo bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių – nuo įsteigimo momento. Juridinių asmenų civilinį procesinį veiksnumą įgyvendina jų organai.

Fizinių asmenų procesinis veiksnumas pasibaigia jų mirtimi arba jei jie dėl psichinės ligos, silpnaprotystės, piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, narkotinėmis medžiagomis teismo sprendimu pripažįstami neveiksniais; juridinių asmenų – jų pasibaigimu.

asmenys, turintys ribotą procesinį veiksnumą (nepilnamečiai nuo 15 – 18 m. (pagal CPK projektą nuo 14 – 18 m.), asmenys, teismo sprendimu pripažinti ribotai veiksniais). Šių asmenų teises teisme gina atitinkamai jų tėvai, įtėviai, rūpintojai (CPK 33 str. 3 d.). Reikia pastebėti, kad CPK 33 str. 3 d. nurodyta, kad įstatymo nustatytais atvejais bylose, kylančiose iš darbo, šeiminių teisinių santykių, taip pat iš sandorių, susijusių su disponavimu gautu uždarbiu, ir iš kitų sandorių, kuriuos asmenys, nesukakę 18 m. amžiaus, pagal įstatymą turi teisę sudaryti savarankiškai, patys nepilnamečiai gali ginti savo teises ir įstatymo saugomus interesus, taigi, nepilnamečiai procesine prasme veiksnūs tik turėdami materialinį veiksnumą, esant materialiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas.

Pagal CPK 34 str. civiliniame procese šalimis – ieškovu arba atsakovu - gali būti asmenys (fiziniai ir juridiniai), turintys civilinį procesinį veiksnumą.

Procese visada yra dvi šalys: ieškovas ir atsakovas, nepriklausomai nuo to, kiek procese iš viso dalyvauja asmenų.

Atsakovas yra ieškovo materialines teises ar interesus pažeidusi teisinio materialinio santykio šalis, kviečiama į teismą atsakyti į ieškovo pareikštą reikalavimą.

Šalims būdingas interesų priešiškumas. Kiekviena šalis dalyvauja procese savo vardu, jas abi betarpiškai liečia teismo sprendimas, t.y. jos turi materialinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Iki sprendimo priėmimo šalis sieja tik procesinė padėtis. Ar iš tikrųjų tarp jų yra materialinis teisinis santykis, iš tiesų, nėra aišku. Tik išnagrinėjus bylą paaiškėja, ar ieškovo nurodytas materialinis teisinis santykis yra ar jo nėra. Tą teismas konstatuoja savo sprendime.

Ieškinį gali pareikšti ir prokuroras, valstybinio valdymo institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos, fiziniai asmenys, kad būtų apgintas valstybės ir kitų asmenų teisės bei įstatymo saugomi interesai (CPK 55 str.).

  • Microsoft Word 18 KB
  • 2016 m.
  • 6 puslapiai (3768 žodžiai)
  • Universitetas
  • Civilinių teisinių santykių savoka
    10 - 3 balsai (-ų)
Civilinių teisinių santykių savoka. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/civiliniu-teisiniu-santykiu-savoka.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 03:53
×