CT bendroji dalis


Ar samdančius darbuotojus asmens atsakomybė pagal Civilinio kodekso. 264 straipsnį yra griežta ? ?( ?( praktikumo 85psl Ne tai nėra griežta atsakomybė. Kokiomis prezumpcijomis remiamasi , taikant darbuotojus samdančio asmens deliktinę atsakomybę už šių padarytą žalą. Kokios Civilinio kodekso nuostatos turėtų būti taikomos , kai žalos padaro didesnį pavojaus šaltinį valdantis darbuotojas ? Ar darbdavio nemokumo atveju gali būti reikalaujama , kad žalą atlygintų pats darbuotojas. Ar Civilinio kodekso. Kaip statinio savininkui valdytojui ir žalą reikalaujančiam atlyginti asmeniui yra paskirstoma aplinkybių , numatytų Civilinio kodekso. 266 straipsnio 1 dalyje ir. 270 straipsnio 1 dalyje , įrodinėjimo pareiga. 266 straipsnis. Statinių savininko valdytojo atsakomybė. 266 straipsnį ? Ar tokios oro sąlygos gali būti laikomas nenugalima jėga ? Kodėl ? Eismo įvykio metu atsakingi už nebaigto statybos objekto statybvietėje. Pavojaus buvo statybos rangovai. Ar nuomininkas gali būti laikomas statinio savininku valdytoju Civilinio kodekso. 266 straipsnio prasme. Dėl pastatų , statinių , įrenginių ar kitokių konstrukcijų , įskaitant kelius , sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Ar gyvūnai laikytini didesnio pavojaus šaltiniais ir už jų padarytą žalą gali būti atlyginama pagal Civilinio kodekso. 270 straipsnyje įtvirtintas taisykles ? Gali būti force majeure aplinkybe. Ar už laukinio gyvūno eismo įvykio metu padarytą žalą atsakin ­ gas asmuo gali remtis Civilinio kodekso. 266 straipsnį ar dėl atsakomybės už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą pagal Civilinio kodekso.

Įkeliu daugiau informacijos, nes klausinėjo praeitą seminarą šia tema nemažai...

Ne,tai nėra griežta atsakomybė.

3. Kokiomis prezumpcijomis remiamasi, taikant darbuotojus samdančio asmens deliktinę atsakomybę už šių padarytą žalą?

Niekur normalaus atsakymo neradau, skaičiau straipsnį tik, kad iš darbuotojo gali būti reikalaujama atlyginti žalą, kai jis pats tai sukėlė, t.y. neįvykdė tam tikrų palieptų veiksmų, arba įvykdė juos netinkamai.

Jei nurodymas buvo neteisėtas ir dėlto atsirado žala, tada už ją atsako solidariai ir nurodymą davęs asmuo ir jį vykdęs. (vad 215psl.)

6.265 straipsnis numato dvi žalos atlyginimo prievoles. Viena yra dėl atlyginimo žalos, padarytos duodant nurodymą ir jį vykdant. Antra prievolė yra dėl žalos, padarytos atstovo ir atstovaujamojo veiksmais.

Dėl įrodinėjimo, tai pats objektų valdytojas turi įrodyti, kad tai ne dėl jo kaltės kilo atsakomybė, tokiu atveju, jei jam pavyksta tai įrodyti, atsakomybė jam nekyla. O ieškovas privalo įrodyti patį žalos padarymo faktą, taip pat jam padarytos žalos arba nuostolių dydį. (vad 216psl.)

Pavyzdys apie kelią ir gamtines sąlygas iš teismų praktikos:

Taigi, šlapdriba, sniegas yra prognozuojami ir negali būti pripažinti nenugalima jėga.

Jei tai bus -Naminių gyvūnų arba asmens žinioje esančių

Nežinau ar kiek aiškiau, labai klausimas painus, aš supratau taip,kad objektyvioji atsakomybė būna tada , kai taisyklės, veiksmai yra tiksliai nustatyti ir jei kažkas pažeidžiama už tai privaloma atsakyti, tai taikant čia gyvūnus, esmė būtų tokia: kad už naminius gyvūnus visada atsako jų šeimininkai, o jei žalą padaro laukiniai gyvūnai už tai atsako valstybė.

Ne už bet kokių, o tik nurodytų:

Deliktas, kai žala padaroma valdant didesnio pavojaus šaltinį (CK 6.270 str.)

OBJEKTO TEORIJA (tai materialaus pasaulio objektai: daiktai, medžiagos, įrenginiai, kurie dėl

Būdingi du požymiai – teisinis ir materialusis (faktinis). Abu požymiai būtini, išskyrus įstatymų numatytus atvejus; Samdant asmeniui darbuotoją

21. Kaip suprantamas nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas – kaip aplinkybė, šalinanti didesnio pavojaus šaltinio valdytojo civi­linę atsakomybę? Ar jis yra preziumuojamas?

6.275 straipsnio 2 dalyje nustatyta mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros, globos institucijų (bendrojo lavinimo mokyklų - tiek viešų, tiek privačių, vaikų ligoninių, sanatorijų, internatų, globos namų ir t.t) atsakomybė už žalą, kurią padaro jų prižiūrimas vaikas iki 14 metų. Šios normos taikymui esminę reikšmę turi laikas, kada padaryta žalos, nes ši teisės norma taikoma tik kai vaikas iki 14 metų padaro žalos minėtų institucijų prižiūrimas, pavyzdžiui, per pertrauką, pamoką, įvairius renginius, varžybas ir panašiai.

23. Jeigu žalos padaroma kelių asmenų, iš kurių vienas yra nepilnametis nuo 14-18 metų, veiksmais, kokia apimtimi turėtų atsakyti Civilinio kodekso 6.276 straipsnio 2 dalyje išvardyti subjektai: pagal solidariosios ar pagal dalinės atsakomybės taisykles? (vad 236psl.)

Jeigu žala padaryta bendrais keleto nepilnamečių veiksmais, tai jie atsako solidariai. Jų tėvai, globėjai ir kitos institucijos tiesiogiai arba papildomai atsako dalinės atsakomybės tvarka pagal savo kaltės laipsnį.

Civilinės teisės praktikumas 80-81 psl.

26. Ar žalos, padarytos dėl būtinojo reikalingumo, atlyginimas yra netiesioginės deliktinės atsakomybės rūšis? (praktikumas 80psl)

Tai yra atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindas.

CK 6.271str. 2d. neapima istatymu leidziamosios valdzios.

?31. Kokias konkrečiais atvejais viešoji atsakomybė yra grindžiama kalte? Kaip kaltė yra atribojama nuo kitos atsakomybės atsiradimo sąlygos - neteisėtų veiksmų (neteisėtumo)?

Neatsakyta. Rašo tik, kad nėra kaltės...

LAT‘as, spręsdamas, buvo ar ne pažeista asmens teisė į įmanomai trumpiausią procesą, vadovaujasi tais pačiais kriterijais (aplinkybės), kurie taikomi EŽTT praktikoje:

Nustatant piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydį, teismas vadovaujasi (kriterijai):

1.Sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 straipsnis),

2.Bendraisiais (CK 6.250 straipsnio 2 dalyje) nurodytais kriterijais,

4.Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste atsižvelgdamas į teismų praktiką iš esmės panašiose bylose.

5.EŽŽT praktika: taip pat atsižvelgtina į valstybės, turinčios atlyginti žalą, ekonominę padėtį, jos piliečių bendrą materialinį lygį, konkrečioje byloje teismo konstatuotas aplinkybes.

37. Kokios yra valstybių narių atsakomybės dėl privatiems asmenims padarytos žalos pažeidus Europos Sąjungos teisę sąlygos? Koks šios atsakomybės santykis su Europos Sąjungos deliktine atsakomybe? Kokie teismai (nacionaliniai ar Europos Sąjungos) sprendžia šiuos ginčus?

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 65 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (11401 žodžiai)
  • Vilius
  • CT bendroji dalis
    10 - 4 balsai (-ų)
CT bendroji dalis. (2015 m. Lapkričio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/ct-bendroji-dalis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 08:43
×