Dailė (2)

867 dokumentai
Dailės mokyklinio egzamino aprašas
Savo kūrybinį darbą - peizažą nusprendžiau atlikti tapybos technika. Šią darbo techniką pasirinkau, nes būtent paskutiniais metais ji teikia man didžiausią malonumą ir džiugina puikiais rezultatais. Nesu lankiusi dailės mokyklos ar ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 10 puslapių
2017 01 02
Dailės egzamino aprašas: Tapybos darbas ,„Realybė po kauke“
Dailės egzamino aprašas Tapybos darbas ,„Realybė po kauke“. Įvadas. Kūrinio technika, forma, išraiškos priemonės, stilius, žanras. Kūrybinio darbo kontekstas. Aprašymas. (analogų analizė. Išsami kūrybinio darbo analizė. ...
Dailės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2018 04 30
Ekspresionizmas dailėje
Ekspresionizmas dailėje. Tikslas: sudominti, supažindinti su ekspresionizmu dailėje. Pagrindinė mintis: ekspresionizmas paliko didelį pėdsaką dailėje. Ekspresionizmas atsirado. Vertimas iš prancūzų kalbos. Iš lotynų kalbos. Pagrindiniai ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 01 03
Dailės egzamino aprašas 12 klasei „Drugelis“ Mozaika
Kūrybinio darbo aprašas. Įžanga Kūrinio idėja. Kūrinio technika. Išraiškos priemonės. Apie mozaiką. Bizantiškoji mozaikos tradicija. Lietuvos mozaikos menas. Mozaikos menas ankstyvosios krikščionybės laikotarpiu.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2016 04 11
Dailės kurybinis darbas
Vaizduojamoji dailė: grafika, skulptūra, tapyba „ mano gyvenimo medis“. Vaizdavimo būdas: sąlyginis. Žanras: skulptūra. Įvadas. Literatūra. Taikos simbolis. Grafikos sąvoka. Ir istorija. Monotipija. Kūrybinio darbo analizė.
Dailės projektai, Projektas, 7 puslapiai
2013 05 04
Dailės pamokos planas Spalvota druska
Klasė. A. Mokymo dalykas. Dailė ir technologijos. Pamokos tema. Spalvinga druska skirta Kovo 8-osios šventei. Pamokos tikslai. Ugdyti vaikų kūrybiškumą. Formuoti sugebėjimą darbelių žinias panaudoti įvairioms šventėmis. Susipažinti su ...
Dailės planai, Planas, 1 puslapis
2014 03 18
Grafika referatas
Įvadas. Dailės istorija. Dailės skirstymas į rūšys. Grafikos istorija. Grafika. Spausdintinės grafikos technikos. Ofortas. Giliaspaudė grafika. Vario graviūra. Estampas. Sausoji adata. Akvatinta. Mecotinta. Minkštas lakas. Monotipija. ...
Dailės referatai, Referatas, 34 puslapiai
2014 06 18
Lipdymas tešla, smėliu
Įvadas. Lipdiniai iš sūdytos tešlos. Tešlos paruošimas. Tešlos saugojimas. Įrankiai, detalių lipdymas, paviršiaus faktūros. Lipdinių tvirtinimas tarpusavyje, džiovinimas, klijavimas. Lipdymo tešla ugdomasis poveikis. Sūrios tešlos ...
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 03 25
Piešimas pieštuku ir tušinuku Ugdomasis poveikis
Įvadas. Piešimas pieštuku ir tušinuku. Ugdomasis poveikis. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas. Taisyklinga sėdėsena. Priedas. Taisyklingas piešimo priemonės laikymas.
Dailės referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 12 09
Dailės pamokos planas Vaizdas pro atvirą langą
Konsultuojantis dėstytojas. Dalyko mokytojas. Kitą pamoką.
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2014 09 22
Vaikų piešiniai akvarele: ugdomasis poveikis
Įvadas. Ugdomasis poveikis. Istorija. Piešimas. Spalvų maišymas. Akvarelės liejimas. Piešimas akvarele. Nusausinimas. Išvados. Literatūra.
Dailės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 01 19
Dailės terapija neįgaliesiems
Dailės terapija neįgaliems. „ Mūsų galerija “. „ Kūryba visiems “. „ Nacionalinis „ Spalvų muzikos “ orkestras “. Dailės terapijos istorija. Dailės terapijos samprata. Pagrindiniai dailės terapijos principai. Dailės ...
Dailės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 10 29
Dailininkas Petras Kalpokas
Petras kalpokas - dailininkas, tapytojas, profesorius. Biografija. Kai kurie žymesni P. Kalpoko kūriniai. Auksiniai berželiai. Vakaras. Ramus gyvenimas. Miškas ir debesys. Tivolis naktį. Gėlių puokštė ąsotyje. Amazonė.
Dailės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 03 10
Graikų šeima ir buitis
Graikų šeima ir buitis. Šeima (merginos). Merginos paprastai tekėdavo sulaukusios 15-16metų. Merginų apribojimai. Iš namų išeiti joms buvo galima tik su tarnaitėmis. Merginos. Merginoms kurios. Merginų šventės. Kad praskraidintų visų ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 29
Dailės egzamino skaidrės
Drugio efektas. Išmintis. Kūrinio idėja. Šia temą pasirinkau, nes. Fraktalai, geometrinių formų visuma, o jos mane visada žavėjo ir kėlė susidomėjimą. Fraktaluose atsispindinti begalybės idėja ir ritmingi pasikartojimai. Įvairių ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2013 05 30
Grafikos technikos
Grafikos technikos. Grafika. Skiriami keli grafikoje taikomi spaudos būdai. Ofortas. Ofortas, akvatinta. Sausoji adata. Mišri technika. Šriftas. Knygų apipavidalinimas . Reprodukcinė grafika. Knygų grafika. Egipto "Mirusiųjų knygos" ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2013 10 01
Paveikslo analize recenzija
Paveikslo - Van tame - impresion analizė ir recenzija.
Dailės analizės, Analizė, 5 puslapiai
2012 11 18
Rafaelis - Renesanso tapytojas
Rafaelio kūryba ir biografija. Garsiausi darbai. Paveikslai. Jis buvo iš tų menininkų – laimės kūdikių, kurių gyvenimas, dar jiems gyviems esant, apipinamas legendomis. Rafaelis – vienas didžiausių visų laikų dailininkų. Jis savo ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2010 11 03
Dailė ilgalaikis planas
ILGALAIKIS PLANAS 11-12 klasėms (pavyzdys). Dalykas DAILĖ. Bendrasis kursas. Mokymosi turinio ir mokinių pasiekimų planas. Bendrasis kursas. Mokymosi ciklas. Mokymo(si) tikslai. Mokinių pasiekimai. Pastabos. Tradicinės dailės ir ...
Dailės planai, Planas, 6 puslapiai
2014 02 04
Dailės egzamino aprašas Vazų komplekto dekoravimas „Laiko tekmė“
Kūribinio darbo idėjos, idėjos kilmės, sumanymo apybūdinimas. Analogai ir jų parašymai. Kas yra vitražas, vitražo istorija, vitražo įtaka ir Lietuvos istorijoje. Vitražo suklestėjimas Lietuvoje. Kazio Morkūno ir Stasio Ušinsko ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 11 puslapių
2014 05 16
Lauko baldai
Tikslas. Pristatyti gamybines lauko baldų įpatybes, aktualijas ir ateities kryptis: sukurti palankias sąlygas modernizuoti įrangą, įsisavinti naujausius mokslo pasiekimus, verslo idėjas, sprendimus; sukurti lauko baldus nuo brėžinių iki ...
Dailės referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 15
Mokinių mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai dailės pamokose
Mokinių mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai dailės pamokose. Pedagogo profesinės kompetencijos yra tiesiogiai susijusios su mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimu.
Dailės esės, Esė, 12 puslapių
2017 03 30
Netradicinės dailės technikos vaikų darželyje Ugdomasis poveikis savarankiškas darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Teorinė apžvalga. Praktinė dalis. Praktinė apžvalga. Asmeninės vertybės. Išorinės sąlygos. Palankios sąlygos. Nepalankios sąlygos. Trukdžiai ir jų įveikimai. Įvykdymas ir sprendimas. Veiklos įvykdymo ...
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 05 19
Popieriaus lankstiniai vaikų darželyje
Įvadas. Istorija. Lankstymo būdai. Popieriaus lankstinių reikšmė vaikų darželyje. Metodiniai patarimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 10 22
Dailės baigiamasis darbas
Tapybos kūrinio „Jausmų peizažas“ idėjos apibūdinimas. Dėstymas Tapybos kūrinio „Jausmų peizažas“ meninių bruožų apibūdinimas. Kūrybinių sąsajų atskleidimas. Kūrybinio proceso įsivertinimas. Literatūra, šaltiniai. ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 14 puslapių
2015 05 18
Dailės kryžiažodis. Klausimų pavyzdžiai: metalinių , medinių , linoleumo ar kitokios medžiagos iškiliaspaud? S forma iliustracijoms spausdinti. Xvii – xix a. Meno kryptis, kuriai b. Dingas antikinio meno sekimas, tobulos formos ...
Dailės testai, Testas, 1 puslapis
2012 01 10
Dailės priemonės ir technikos dirbant ne patalpoje
Įvadas. Meninė kompetencja. Meninis ugdymas darželyje. Dailė vaikų darželyje. Apibendrinimas. Literatūra.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 06
Konstravimas iš gamtinių medžiagų vaikų darželyje
Santrauka. Įvadas. Gamtinės medžiagos įvairovė. Pagalbinės priemonės konstruojant iš gamtinės medžiagos. Gamtinės medžiagos rinkimo ir apdorojimo būdai. Darbo su gamtine medžiaga organizavimas. Konstravimas iš džiovintų lapų. ...
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 13
Mykalojus Konstantinas Čiurlionis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 - 1911). Žymus lietuvių dailininkas, kompozitorius. Biografija. 1875 m. rugsėjo 22 d. gimė Varėnoje, vargonininko šeimoje. 1902 m. grįžto į Varšuvą, kur užsidirbdavo privačiomis muzikos ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2015 03 23
Dailės egzamino aprašas Logotipas
Grafinio dizaino kūrinys ,,Eduardo Balsio menų gimnazijos logotipas”. Įvadas. Kūrybinio darbo istorinis kontekstas. Įkvepėjai.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 10 puslapių
2015 03 05
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!