Dailė (3)

867 dokumentai
Žiemgalių žiedas
Priešistorinio dirbinio lyginamoji analizė. Viduriniojo geležies amžiaus žiemgalių žiedas. Įvadas. Viduriniojo geležies amžiaus žiedas yra žalvarinis, 3 apvijų, kurio vidurinė apvija dengta sidabro plokštele. Įvijinis žiedas su ...
Dailės analizės, Analizė, 8 puslapiai
2011 01 05
Beržas. Referatas apie beržą
Technologijų referatas. Įvadas. Medžiai. Beržas. Beržo tošis. Rūšys. Karpotasis beržas. Plaukuotasis beržas. Kuo naudingas beržas? Beržo panaudojimas ir gydomosios savybės. Beržai ir jų produktai. Tautosaka:. Pasaka. Eilėraštis. ...
Dailės referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 04 17
Dailės aprašas Grafikos kūrinys „Stovi pasakų namelis“
Kūrinio idėja ir įkvėpimo šaltinis. Temos asmeninis ir socialinis reikšmingumas. Kūrinio technikos, formos, stiliaus, žanro, panaudotų išraiškos priemonių analizė. Pasirinkto dailės objekto meninio sprendimo pavyzdžiai (analogų ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 16 puslapių
2015 05 06
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe. Šio darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Dailės terapija. Raidos dailės terapija. Socialinio darbuotojo veikla taikant dailės terapiją. Psichika – apibūdinama kaip individo įgimtų ir įgytų ...
Dailės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 17
Interjero dizainas skaidrės
Interjeras. Interjero dizainas. Visa apimantis projektas. Paslaugos. Stiliai. Kaimo stilius. Renkamės šį interjerą visų pirma dėl jaukumo ir romantikos. Dominuoja aplinkinio landšafto spalvų paletė. Rytietiškas stilius. Į šį ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 03 09
Margučių raštai
Margučių raštai. Praskėlęs ledą rasi sidabrą. Praskėlęs sidabrą rasi auksą. Kas? Velykos. Tai lietuvių senovinė gamtos atgimimo, augmenijos prisikėlimo šventė. Velykų šventės pavadinimas kildinamas nuo žodžio "Vėlė". ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 09 15
Šiuolaikinė dailė
Šiuolaikinės dailės ribų išsiplėtimo tendencijos: performansų, instaliacijų, žemės meno, videomeno raiškos būdai. Performansas. Žemės menas. Videomenas. Instaliacija. Xx a. Septintasis dešimtmetis buvo permainų amerikoje ir europoje ...
Dailės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2010 11 08
Dailės pamokos planas (2)
Idėja dailės pamokai. Pamokos tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą bei lavinti jų vaizduotę. Pamokos uždaviniai. Įžvelgti gyvūną ar daiktą savo piršto atspaude, pieštuku pripiešti reikiamas detales. Gebėti sukurti pasaką laisva ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 18
Dailės terapija projektas
Dailės terapija. Dailės terapija. Kas tai?  Tai viena iš meno terapijos krypčių. Šiek tiek istorijos. Dailės terapijos terminas. Dailės terapijoje visai nereikia mokėti piešti. Kam taikoma dailės terapija? Neįgaliems vaikams ir. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 12 02
Dekupažas referatas
Dekupazo istorija ir priemones. Įvadas. Kas yra ,,dekupažas‘‘? Dekupažo istorija. Dekupažo technika ir medžiagos. Priemonės ant audinio dekupažavimui. Išvados. Literatūra. Priedai.
Dailės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 10
Ekspresionizmas
Ekspresionizmas. Avangardistinė europos dailės, literatūros, muzikos, architektūros ir teatro srovė. Ekspresionizmo tikslas. Apibendrintos ir sujauktos formos. Ekspresionizmo užuomazgų atsirado. Munkas, edvardas. Norvegų tapytojas ir ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 03 11
Grafinių priemonių, darbo būdų galimybės ugdant vaikų smulkiąją motoriką ir sensomotoriką
Įvadas. Dailės poveikis vaiko raidai. Smulkioji motorika. Smulkiosios motorikos lavinimas skirtingais amžiaus tarpsniais. Sensomotorika. Grafinės priemonės ir jų technika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 06 14
Klasicizmas referatas
Klasicizmas. Įžanga. Klasicizmo atsiradimas ir bruožai. Kryptys romėniška ir graikiška. Italų (Romos) mokyklos. Prancūzų (Paryžiaus) mokyklos. Rusų mokyklos. Klasicizmo architektūros pagrindiniai požymiai. Europos ir Lietuvos klasicizmo ...
Dailės referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 12 22
Lipdymas druskos tešla, vašku Ugdomasis poveikis
Įvadas. Lipdymas iš sūdytos tešlos. Tešlos paruošimas. Spalvota tešla. Tešlos saugojimas. Įrankiai, detalių lipdymas. Paviršiaus faktūros kūrimas, detalių tvirtinimas tarpusavyje. Džiovinimas ir apskrudinimas. Apipavidalinimas ir ...
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 06 17
Meninio ugdymo aplankas
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis meninio ugdymo aplankas. Grafinė raiška. Spalvinė raiška. Erdvinė raiška. Dekoravimas ir dizainas. Meno pažinimas. Integruota raiška.
Dailės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2015 09 23
Optinis menas
Optinis menas. Optinė dailė. Pagrįsta regėjimo fiziologija ir psichologija. Optinis menas – dar vadinamas opartu. Optinis menas veikia regėjimo pojūčius ir statiškoje plokščioje erdvėje kuria judančius geometrinius elementus. Kazys ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 05 22
Židiniai
Įvadas. Židinių tipai. Atviro tipo židiniai. Židiniai su kapsulėmis. Modernūs židiniai. Vietos židiniui parinkimas. Apdailos medžiagos. Marmuro arba granito apdaila. Medžio apdaila. Kitos apdailos medžiagos. Lauko židiniai. Kur ...
Dailės referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 01 12
Žmogaus vaizdavimas
Žmogaus vaizdavimas. Pirmykštis menas. Pirmykščiai žmonės save vaizdavo – stilizuotais žmogeliukais, tačiau pieštų žmonių randama nedaug. Mesopotamijos menas. Egipto menas. Galva – iš profilio. Graikijos menas. Raudonfigūrė vaza. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 06 25
Aplikacijos
Įvadas. Aplikacijų iš natūralių ir nenatūralių medžiagų įvairovė. Gamtinė medžiaga. Popierius. Kartonas. Įvairios nenatūralios medžiagos. Antsiuvinė aplikacija iš įvairių medžiagų. Aplikacijos darbai iš gamtinės medžiagos. ...
Dailės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 06 18
Dailės pamokos planas Meninės raiškos priemonės kompozicija
Pamokos tema meninės raiškos priemonės kompozicija. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009) Pvz. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Japonų menas
Tradicinė japonų dailė gyvuoja daugiau nei 200 metų. Per daugybe amžių išsivystė pagrindinės tradicinės japonų dailės šakos, gyvuojančios ir šiandien. Sumi-e (tapyba tušu). Tapyba ant šilko. Ukiyo-e (medžio raižinys). Pagrindiniai ...
Dailės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2011 03 28
Kompozicija Simetrija, asimetrija ir dissimetrija mene
Kompozicija. Simetrija, asimetrija ir dissimetrija mene. Meno kūrinio elementų išdėstymas. Uždaroji kompozicija. Uždaroji kompozicija yra statiška. Atviroji kompozicija. Atviroji yra ekspresyvi, dinamiška. Kitos kompozicijos rūšys. Pagal ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 04 26
Lietuvių liaudies simbolika
Įvadas. Simbolių atsiradimas. Simbolų panaudojimas. Būdingiausi ir seniausi lietuvių liaudies simboliai. Išvados. Informacijos ir iliustracijų šaltiniai.
Dailės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 04
Rūgštys bazės oksidai hidroksidai
Rūgštis. Rūgščių savybės. Rūgščių klasifikacija. Rūgščių skirstymas. Rūgščių atpažinimas. Bazės. Bazių skirstymas. Indikatorių spalvos. Oksidai. Oksidų klasifikavimas. Rūgštiniai oksidai. Baziniai oksidai. Amfoteriniai ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 22
Spalvų maišymas skaidrės
Spalvų maišymas. Spalvų maišymo komplektas. Nepriklausomieji modeliai. Sudėtiniai modeliai. Skirtuminiai modeliai. Spalvų ratas. Pirminės spalvos. Antrinės spalvos. Tretinės spalvos. Išvestinės ir tarpinės spalvos. Pagrindinės šviesos ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 02 13
Suvalkijos tautiniai drabužiai
Suvalkijos tautiniai drabužiai. Suvalkiečių moterų drabužiuose vyravo sodrios, gilios spalvos. Skiriamos dvi suvalkiečių moterų drabužių kategorijos – kapsių ir zanavykių. Kaklo papuošalai. Marškiniai. Liemenės. Sijonai. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 03
Dekupažas ir jo atlikimo technologija
Dekupažas ir jo atlikimo technologijos. Medžiagos. Ruošiame daiktą. Eskizas. Dažome. Džioviname. Dengiame laku. Džioviname. Dengiame dažus. Džioviname. Renkames dekoracijas, klijuojame. Laukiame kol išdžius. Lakuojame. Laukiame kol ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 06 06
Kubizmas
Kubizmas - 20 a. pradžios modernistinės dailės (daugiausia tapybos) kryptis. Kas yra kubizmas? Sezaninis kubizmas analitinis kubizmas sintetinis kubizmas žymiausi atstovai žymiausi paveikslai literatūros sąrašas pabaiga.
Dailės namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 01 11
Modernizmas skaidrės
Kas yra modernizmas. Modernizmo šaltiniai. Modernizmo pradininkai. Žymiausi modernizmo atstovai. Modernizmo pakilimas. Modernioji tikrovė. Europa pasikeičia neatpažįstamai. Šios permainos neatpažįstamai pakeitė žmogaus gyvenimą. ...
Dailės projektai, Projektas, 65 puslapiai
2012 12 07
Pablas Pikasas (Pablo Picasso) skaidrės
Pablas pikasas (pablo picasso). Įvadas. Kubizmo pradininkas. Pilnas vardas. Gimė. Mirė. Veikla. Ispanų tapytojas. Karjeros pradžia. Pikaso kūrybos periodai. Mėlynasis periodas. Rausvasis periodas. Afrikos įkvėptas periodas. Analitinis ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 03 11
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!