Dailė (3)

852 dokumentai
Konstravimas iš gamtinių medžiagų vaikų darželyje
Santrauka. Įvadas. Gamtinės medžiagos įvairovė. Pagalbinės priemonės konstruojant iš gamtinės medžiagos. Gamtinės medžiagos rinkimo ir apdorojimo būdai. Darbo su gamtine medžiaga organizavimas. Konstravimas iš džiovintų lapų. ...
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 13
Šiuolaikinė dailė
Šiuolaikinės dailės ribų išsiplėtimo tendencijos: performansų, instaliacijų, žemės meno, videomeno raiškos būdai. Performansas. Žemės menas. Videomenas. Instaliacija. Xx a. Septintasis dešimtmetis buvo permainų amerikoje ir europoje ...
Dailės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2010 11 08
Dailės pamokos planas (2)
Idėja dailės pamokai. Pamokos tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą bei lavinti jų vaizduotę. Pamokos uždaviniai. Įžvelgti gyvūną ar daiktą savo piršto atspaude, pieštuku pripiešti reikiamas detales. Gebėti sukurti pasaką laisva ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 18
Dekupažas referatas
Dekupazo istorija ir priemones. Įvadas. Kas yra ,,dekupažas‘‘? Dekupažo istorija. Dekupažo technika ir medžiagos. Priemonės ant audinio dekupažavimui. Išvados. Literatūra. Priedai.
Dailės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 10
Ekspresionizmas
Ekspresionizmas. Avangardistinė europos dailės, literatūros, muzikos, architektūros ir teatro srovė. Ekspresionizmo tikslas. Apibendrintos ir sujauktos formos. Ekspresionizmo užuomazgų atsirado. Munkas, edvardas. Norvegų tapytojas ir ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 03 11
Grafinių priemonių, darbo būdų galimybės ugdant vaikų smulkiąją motoriką ir sensomotoriką
Įvadas. Dailės poveikis vaiko raidai. Smulkioji motorika. Smulkiosios motorikos lavinimas skirtingais amžiaus tarpsniais. Sensomotorika. Grafinės priemonės ir jų technika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 06 14
Klasicizmas referatas
Klasicizmas. Įžanga. Klasicizmo atsiradimas ir bruožai. Kryptys romėniška ir graikiška. Italų (Romos) mokyklos. Prancūzų (Paryžiaus) mokyklos. Rusų mokyklos. Klasicizmo architektūros pagrindiniai požymiai. Europos ir Lietuvos klasicizmo ...
Dailės referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 12 22
Lipdymas druskos tešla, vašku Ugdomasis poveikis
Įvadas. Lipdymas iš sūdytos tešlos. Tešlos paruošimas. Spalvota tešla. Tešlos saugojimas. Įrankiai, detalių lipdymas. Paviršiaus faktūros kūrimas, detalių tvirtinimas tarpusavyje. Džiovinimas ir apskrudinimas. Apipavidalinimas ir ...
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 06 17
Meninio ugdymo aplankas
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis meninio ugdymo aplankas. Grafinė raiška. Spalvinė raiška. Erdvinė raiška. Dekoravimas ir dizainas. Meno pažinimas. Integruota raiška.
Dailės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2015 09 23
Optinis menas
Optinis menas. Optinė dailė. Pagrįsta regėjimo fiziologija ir psichologija. Optinis menas – dar vadinamas opartu. Optinis menas veikia regėjimo pojūčius ir statiškoje plokščioje erdvėje kuria judančius geometrinius elementus. Kazys ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 05 22
Židiniai
Įvadas. Židinių tipai. Atviro tipo židiniai. Židiniai su kapsulėmis. Modernūs židiniai. Vietos židiniui parinkimas. Apdailos medžiagos. Marmuro arba granito apdaila. Medžio apdaila. Kitos apdailos medžiagos. Lauko židiniai. Kur ...
Dailės referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 01 12
Aplikacijos
Įvadas. Aplikacijų iš natūralių ir nenatūralių medžiagų įvairovė. Gamtinė medžiaga. Popierius. Kartonas. Įvairios nenatūralios medžiagos. Antsiuvinė aplikacija iš įvairių medžiagų. Aplikacijos darbai iš gamtinės medžiagos. ...
Dailės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 06 18
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe. Šio darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Dailės terapija. Raidos dailės terapija. Socialinio darbuotojo veikla taikant dailės terapiją. Psichika – apibūdinama kaip individo įgimtų ir įgytų ...
Dailės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 17
Japonų menas
Tradicinė japonų dailė gyvuoja daugiau nei 200 metų. Per daugybe amžių išsivystė pagrindinės tradicinės japonų dailės šakos, gyvuojančios ir šiandien. Sumi-e (tapyba tušu). Tapyba ant šilko. Ukiyo-e (medžio raižinys). Pagrindiniai ...
Dailės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2011 03 28
Lietuvių liaudies simbolika
Įvadas. Simbolių atsiradimas. Simbolų panaudojimas. Būdingiausi ir seniausi lietuvių liaudies simboliai. Išvados. Informacijos ir iliustracijų šaltiniai.
Dailės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 04
Margučių raštai
Margučių raštai. Praskėlęs ledą rasi sidabrą. Praskėlęs sidabrą rasi auksą. Kas? Velykos. Tai lietuvių senovinė gamtos atgimimo, augmenijos prisikėlimo šventė. Velykų šventės pavadinimas kildinamas nuo žodžio "Vėlė". ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 09 15
Mokinių mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai dailės pamokose
Mokinių mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai dailės pamokose. Pedagogo profesinės kompetencijos yra tiesiogiai susijusios su mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimu.
Dailės esės, Esė, 12 puslapių
2017 03 30
Suvalkijos tautiniai drabužiai
Suvalkijos tautiniai drabužiai. Suvalkiečių moterų drabužiuose vyravo sodrios, gilios spalvos. Skiriamos dvi suvalkiečių moterų drabužių kategorijos – kapsių ir zanavykių. Kaklo papuošalai. Marškiniai. Liemenės. Sijonai. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 03
Žmogaus vaizdavimas
Žmogaus vaizdavimas. Pirmykštis menas. Pirmykščiai žmonės save vaizdavo – stilizuotais žmogeliukais, tačiau pieštų žmonių randama nedaug. Mesopotamijos menas. Egipto menas. Galva – iš profilio. Graikijos menas. Raudonfigūrė vaza. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 06 25
Dailės pamokos planas Meninės raiškos priemonės kompozicija
Pamokos tema meninės raiškos priemonės kompozicija. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009) Pvz. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Dailės priemonės ir technikos dirbant ne patalpoje
Įvadas. Meninė kompetencja. Meninis ugdymas darželyje. Dailė vaikų darželyje. Apibendrinimas. Literatūra.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 06
Kubizmas
Kubizmas - 20 a. pradžios modernistinės dailės (daugiausia tapybos) kryptis. Kas yra kubizmas? Sezaninis kubizmas analitinis kubizmas sintetinis kubizmas žymiausi atstovai žymiausi paveikslai literatūros sąrašas pabaiga.
Dailės namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 01 11
Modernizmas skaidrės
Kas yra modernizmas. Modernizmo šaltiniai. Modernizmo pradininkai. Žymiausi modernizmo atstovai. Modernizmo pakilimas. Modernioji tikrovė. Europa pasikeičia neatpažįstamai. Šios permainos neatpažįstamai pakeitė žmogaus gyvenimą. ...
Dailės projektai, Projektas, 65 puslapiai
2012 12 07
Įvadas. Renesansas lietuvoje. Architektūra. Renesansiniai pastatai. Skulptūra ir tapyba. Grafika. Išvados. Literatūra. Lietuvoje visuomeninė Renesanso mintis bei kultūra reiškėsi nuo 15 a pabaigos iki 17 a vidurio. Panašiai kaip ...
Dailės referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 01 12
Senovės Romos architektūra pristatymas
Senovės Romos architektūra. Romos architektūros pagrindai. Statybinės medžiagos ir technologiniai laimėjimai. Būdingos estetinės romėnų architektūros savybės. Romeniškasis mūras. Taisyklingų formų mūras. Ornamentinė akmens ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 30
Drabužių kaita istorijoje
Įvadas. Senovės pasaulis. Senovės egiptas. Senovės graikija. V xv vakarų europa. Ankstyvieji viduramžiai. Gotikinis stilius. Renesansas. Italų kostiumas. Ispanų kostiumas. Prancūzų kostiumas. Anglų kostiumas. Barokas xvii – xviii. ...
Dailės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 04 20
Gotai skaidrės
Gotai gotų subkultūra – viena iš šiuolaikinių subkultūrų,. Subkultūros atsiradimas siejamas su ankstyvąja gotikinio roko scena jungtinėje karalystėje. -aisiais bei post-punk judėjimu. Muzika liūdna, net verksminga arba ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 18
Jūra M. K. Čiurlionio kūryboje
Jūra M. K. Čiurlionio kūryboje. Jūra. 1904. „Galinga jūra. Didi, beribė, neišmatuota. Visas dangus apgaubia savo mėlyne tavo bangas. Sonata V (Jūros) Allegro Popierius. Tempera. „. Tu raukaisi, mėlyname tavo veide tartum ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 04 28
Menų mokyklinis brandos egzaminas, dailės kryptis Grafinis, akvarelės kūrinys Sapnas
Kūrino idėja. Kūrinyje naudotų išraiškos priemonių, technikos, stiliaus, žanrų analizė. Atlikto kūrinio meninio sprendimo analogų analizė. Dailės gebėjimų savianalizė ir įsivertinimas. Kūrinio proceso analizė ir įsivertinimas. ...
Dailės aprašymai, Aprašymas, 12 puslapių
2015 05 05
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Tėvas Konstantinas Čiurlionis (1846–1914; gimė Guobiniuose) buvo vargonininkas ir chorvedys, trumpai vargonininkavęs Liškiavoje, paskui visą gyvenimą – Druskininkuose. Suorganizavo mišrųjį chorą, kuris atlikdavo keturbalses mišias ir ...
Dailės referatai, Referatas, 5 puslapiai
2011 12 30
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema