Dalykine komunikacija špera


Penkios pastabu neutralizavimo taktikos. Vadyba dalykinio pokalbio dalys. Fragmentu metodas.

Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Kada pokalbis pokalbis virsta derybomis. Dalykinis pokalbis – tai žodinis kontaktas tarp pašnekovų , turinčių įgaliojimus grupės. Sąvoka dalykinis pokalbis. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija –. Dalykinio pokalbio loginė struktūra. Dalykinis pokalbis susideda iš 5 dalių. Informacijos mainai tikslai , pagrindai. Informacijos mainai. Klausimų formulavimas. Klausymas informacijos mainų procese. Pseudoklausytojai Egocentristai. Kūrybiški užbaigėjai. Dalykinio pokalbio pradžia. Susikoncentravimas į tikslą. Tipiniai savižudybės “ pavyzdžiai dalykinio pokalbio pradžioje. Pirmaisiais sakiniais nereikia pašnekovo versti ieškoti kontrargumentų ir užimti gynybines pozicijas. Per didelis derybininko pasitikėjimas. Vengtini tikslai ir lūkesčiai derybose. Miglotos svajonės apie neapibrėžtą ateitį. Trumpalaikiam tikslui keliami reikalavimai , susiję su tikroviškais elementais derybų pasiūlymų pakete , vadinami SMART. Venkite kategoriškų nuostatų , kurių neįstengsite pakeisti Argumentavimas , paremtas logikos principais , dėsniais , taisyklėmis. Negalimo trečiojo. Pakankamo pagrindo. Retoriniai argumentavimo metodai. Fundamentalusis pagrindinis metodas. Prieštaravimo metodas. Išvadų gavimo metodas. Palyginimo metodas. Fragmentų metodas. Bumerango metodas. Ignoravimo metodas. Akcentų perkėlimo metodas. Išvedimo iš kantrybės metodas. Apklausos metodas. Tariamo palaikymo metodas. Spekuliatyvūs argumentavimo metodai. Perdėjimo iš musės padaryti dramblį metodas Anekdoto metodas Autoriteto metodas. Pašnekovo diskreditavimo metodas. Izoliavimo metodas. Krypties keitimo metodas. Išstūmimo metodas. Klaidinimo metodas. Atsitraukimo metodas Apeliacijos metodas. Iškraipymo metodas. Spąstų metodas. Sofizmų panaudojimas argumentavime. Tariami argumentai. Argumentavimo taktika. Argumentų naudojimas. Argumentavimo metodų pasirinkimas. Konfliktų vengimas. Noro sužadinimas. Dvipusė argumentacija. Trūkumų ir pranašumų eiliškumas. Argumentavimo personifikacija. Išvadų formulavimas. Kontrargumentavimo metodai. Pastabų neutralizavimo technika. Pastabų neutralizavimo taktika. Silpnieji ir stiprieji momentai. Kontrargumentų taktikos. Kaip tobulinti savo mokėjimą atsakyti į pastabas. Pastabų neutralizavimas. Asmeninių reakcijų suvaldymas. Greiti “ savikontrolės būdai. Norint greitai save kontroliuoti , svarbu. Manipuliacijos priežastys.

Sąvoka „dalykinis pokalbis“ yra ganėtinai plati, todėl ją apibūdinti tiksliai yra sunku. Bene tiksliausias apibūdinimas toks: apgalvotas vieno ar grupės žmonių siekis verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis paveikti kitą žmogų (ar žmonių grupę), kad jis (ar jie) pakeistų savo poziciją, elgseną, pažiūras tam tikroje situacijoje, siekiant pakeisti santykius tarp pašnekovų.

Informacijos mainai – tai dalykinio pokalbio dalyvių, besiderančių asmenų bendravimo

procesas, kurio metu stengiamės sukurti sau ir iš dalies pašnekovui gerą

informacinę bazę, kad būtų galima pereiti prie kito dalykinio pokalbio ar derybų etapo – argumentavimo ir įtikinimo. Informacijos mainų etapas susideda iš tokių elementų:

Informacijos mainai veiksmingiausi tada, kai perduota ir priimta informacija yra adekvačios, t. y. nėra informacijos nuostolių.

Kad geri rezultatai lydėtų dalykinį bendravimą, dalykinius pokalbius, derybas, taip pat reikia turėti ir planą – derybų eigos modelį (tikslo siekimo algoritmą). Jūs turite žinoti, kuo derybos turi prasidėti, kokios bus jos kryptys ir kaip jos gali baigtis.

Prieš pradėdami pokalbį jūs turite būti įvertinę derėjimosi objektą, žinoti savo ir priešininko silpnąsias ir stipriąsias puses, turėti preliminarią jėgų santykio prognozę.

Nustatydami tikslą apsibrėžiame derybų kryptį ir nukreipiame, sufokusuojame energiją ir veiksmus tam tikslui pasiekti.

Svarbiausias psichologinis dalykas siekiant tikslo derybose – turėti tiek įkvėpimo, kad užtektų asmeninės energijos nugalėti visas galimas kliūtis. Jūs turite taip nusiteikti, kad ėjimas užsibrėžto tikslo link ir kiekvienas taktinis žingsnis į priekį teiktų jums pasitenkinimą.

Prieš pokalbį ar derybas būtina suformuluoti galutinius, gana aukštus derėjimosi tikslus:

1. Svarbu visada vengti atsiprašymų ir kitų silpnumą rodančių požymių (pvz.: „Atsiprašau, jei sutrukdžiau...“,

2. Būtina vengti bet kokių nepagarbos pašnekovui apraiškų (pavyzdžiui: „Išnagrinėkime skubiai...“

3. Pirmaisiais sakiniais nereikia pašnekovo versti ieškoti kontrargumentų ir užimti gynybines pozicijas. Nors tai turėtų būti logiška ir normali jo reakcija, bet psichologiniu požiūriu – klaida.

4. Kartais per didelis derybininko pasitikėjimas savo pranašumais, derybų teorijos nežinojimas ir praktikos stoka gali labai apsunkinti visą derybų procesą ir duoti menką galutinį rezultatą.

Nustatyti tikslus – esminis derybų pasiruošimo etapas, bet lygiai taip pat turime pasilikti sau laisvės kūrybiškiems veiksmams prie derybų stalo.

tikslu, „gal ir pasiseks“, gali tekti nueiti ilgą kelią iki konkretaus įmanomo pasiekti geriausio tikslo.

maksimumą. Primename, kad derybose siekiame optimalaus abi derybų šalis tenkinančio rezultato. Dažniausiai ir mūsų oponentas yra ne nukritęs iš dangaus, bet patyrinėjęs rinką, atsižvelgiantis į konkurenciją, todėl į pernelyg didelius lūkesčius išsakymą gali reaguoti kaip į jo laikymą kvailiu.

išsakyti visus ilgai ruoštus argumentus. Todėl kartais rekomenduojama aukštesnės negu vidutinė rinkos kaina neskubėti sakyti – pirmiausia kita derybų šalis turi išgirsti, už ką ji turės mokėti.

Dalykinis pokalbio, derybų turinys turi būti tikslus, apibrėžtas, konkretus, logiškas. Bet kokios derybininkų loginės klaidos yra vieno ar kito logikos dėsnio reikalavimų pažeidimai, tai: tapatybės dėsnio, prieštaravimo dėsnio, negalimo trečiojo dėsnio, pakankamo pagrindo dėsnio ar kt.

Dalykiniuose pokalbiuose, derybose dažnai pasitaiko klaidų, kurios kyla dėl žodžių ir žodžių junginių daugiareikšmiškumo. Šios klaidos skirstomos į 3 grupes:

taikomi derybose, dalykiniuose pokalbiuose. Šie metodai nerekomenduojami ypač rimtose diskusijose, bet reikia būti susipažinus su jų esme, kadangi

  • Vadyba Špera
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2016 m.
  • 2 puslapiai (3197 žodžiai)
  • Gustas
  • Dalykine komunikacija špera
    10 - 3 balsai (-ų)
Dalykine komunikacija špera. (2014 m. Lapkričio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/dalykine-komunikacija-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:12
×