Danijos mokesčių sistema ir administravimas


Apskaitos referatas. Įvadas. Analizė. Danijos mokesčių institucijos. Apie skat. Ką SKAT žino apie mokesčių mokėtojus. Mokesčių mokėtojai. Atvykstant į Daniją. Ribotas mokesčių įsipareigojimas. Steigiant savo verslą. Įmonių mokesčių tarifai. Danijos mokesčių sistema. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Mokesčių lengvatos ir pašalpos. Metinė mokesčių ataskaita. Išvados. Šaltiniai.


Mokesčiai atsirado labai senai, galima sakyti, kad pirmieji mokesčiai buvo tam tikra darbo prievolė, o vėliau jau tapo piniginiais mokesčiais. Mokesčiai tai valstybės ar savivaldybių valdžios nustatyti įstatyminių aktų pagrindu privalomi mokėjimai į tam tikro valdymo lygio biudžetą bei nebiudžetinius fondus. Mokesčius moka pavieniai asmenys, firmos ir kiti šalies teritorijoje esantys ekonominiai subjektai. Jų socialinis-ekonominis vaidmuo pasireiškia jų funkcijose, kurių svarbiausios yra dvi: fiskalinė ir reguliavimo. Taip pat mokesčiai padeda paskirstyti ir perskirstyti dalį nacionalinių pajamų. Valstybė yra atsakinga už įvairesnes funkcijas, kurios stipriai paveikia jos piliečių kasdienybę. Ji yra valdanti jėga, kuri palaiko visuomenėje teisingumą, tvarką, gindama žmones nuo įvairių bėdų, taip garantuodama tarpusavio sutarčių vykdymą ir saugodama juos nuo skurdo. Ji veikdama per parlamentą ar kitokį valdymo organą, šiuolaikinėje visuomenėje atlieka daug svarbių funkcijų. O už šias funkcijas ir teikiamas paslaugas kiekvienas turi sumokėti tam tikrą pinigų kieki vyriausybei. Taigi, mokesčiai yra pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas. Įvairių mokesčių rūšių visuma nustatyta įstatyminiais aktais sudaro valstybės mokesčių sistemą. Mokesčiai yra kelių rūšių: progresiniai, regresiniai ir proporciniai. Kiekviena valstybė turi savarankišką mokesčių sistemą su net kelias dešimtis įvairių mokesčių. Jų skaičius ir tarifai nuolat kinta. Kiekvienos valstybės fizinių ir juridinių asmenų mokesčius nurodo ir reguliuoja Vyriausybių priimti įstatymai. Jie keičiasi įvertinus pasikeitusias socialines, ekonomines ir kitas sąlygas valstybėje. Visų mokesčių įstatymų vykdymą kontroliuoja valstybine mokesčių inspekcija.

Tyrimo objektas – Danijos mokesčių sistema.

Tikslas – atlikti Danijos mokesčių sistemos ir jos administravimo teorijos bei taikymo analizę.

Darbo uždaviniai:

atskleisti mokesčių esmę, apmokestinimo principus, mokestinių pažiūrų į mokesčius įvairovę;

atlikti apmokestinamų mokesčių analizę, išryškinti privalumus ir trūkumus;

Tyrimo metodika - atliekant Danijos mokesčių sistemos ir administravimo analizę nagrinėta įvairi literatūra, Danijos įstatymai bei kiti norminiai aktai, kurie reglamentuoja atskirus mokesčius bei jų administravimą, taikant įvairius metodus, patirties apibendrinimą, statistinių duomenų įvertinimą, grafinį vaizdavimą.

Danija, oficialiai Danijos Karalystė – valstybė Europos šiaurinėje dalyje, tarp Baltijos ir Šiaurės jūros. Šioje Europos Sąjungos šalyje veikianti mokesčių sistema daugiasluoksnė, o mokesčiai didžiausi tarp EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) šalių. Tai svarbu žinoti, jei kada nors jūs nuspręsite dirbti šioje šalyje. Mokesčiai vienas iš Danijos visuomenės pagrindų. Danijoje visi turi prisidėti prie valstybės biudžeto. Mainais visi gauna teisę naudotis viešosiomis paslaugomis visą gyvenimą. Visi gauna naudos iš mokesčių sistemos, nesvarbu, jog dauguma mano, kad mokesčiai yra dideli. Danija yra gerovės valstybė, o tai reiškia, kad mokesčiai kurios reikia mokėti yra pajamų mokesčio forma, PVM, muitai ir muitai naudojami viešųjų paslaugų, kurias teikia valstybės, regionai ir savivaldybės. Mokesčių lėšos yra naudojamos padengti išlaidas ligoninėse, medicinos priežiūrai, švietimui, policijai, kariuomenei, viešojo transporto ir infrastruktūros priežiūrai ir t.t. Be to, mokesčių fondai finansuoja valstybės švietimo dotacijas, socialinę paramą naudą ir socialines pensijas. Tačiau, visiems reikia mokėti už tam tikrus dalykus sau, pavyzdžiui, vaistus, vadovėlius aukštojo mokslo ar dantų priežiūrai. Danijoje galioja progresinė pajamų mokesčių sistema. Tai reiškia, kad kuo daugiau asmuo uždirba, tuo didesni jam taikomi mokesčių tarifai - procentas nuo apmokestinamų pajamų. Tokios sistemos tikslas yra užtikrinti, kad daugiau uždirbantys asmenys labiau prisidėtų prie bendrų visuomenės tikslų įgyvendinimo. Pajamų mokestis dalinamas į 3 lygius: bazinis, vidutinis ir didžiausio apmokestinimo. Danijos socialinės gerovės modelis siekia suteikti saugumą ir lygias galimybes visiems.

 • Apskaita Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Gabija
 • 14 puslapių (2782 žodžiai)
 • Universitetas
 • Apskaitos referatai
 • Microsoft Word 84 KB
 • Danijos mokesčių sistema ir administravimas
  10 - 7 balsai (-ų)
Danijos mokesčių sistema ir administravimas. (2015 m. Lapkričio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/danijos-mokesciu-sistema-ir-administravimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 07:46