Darbas su „Statistica“


Turinys. Užduotis. Atsitiktinių dydžių generavimas. Užduotis. Atsitiktinių dydžių generavimas. Aprašomoji statistika. Duomenų grupavimas į dažnių lenteles. Duomenų grafinis pateikimas. Poslinkio charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Užduotis. Skaitinės duomenų charakteristikos. Grafinis duomenų vaizdavimas. Savarankiškas darbas. Užduotis. Binominis skirstinys. Eksponentinis skirstinys. X2 skirstinys. Užduotis. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. Užduotis. T – kriterijus priklausomiems duomenims. T – kriterijus nepriklausomiems duomenims. Χ2 kriterijus. Užduotis. Vieno faktoriaus metodas. Savarankiškas darbas. Užduotis. Modifikuotas eksponentinis grafikas. Tornkvisto 1-ojo tipo funkcija. Užduotis. Užduotis. Užduotis. Užduotis. Užduotis. Paprastojo eksponentinio glodinimo metodas. Autoregresinis prognozavimas. ARIMA prognozavimo modelis. Literatūros sąrašas.


Visuma objektų, apie kuriuos mes norime kažką sužinoti vadinama populiacija. Šio tyrimo atvėju populiacija yra Kauno miesto įmonių sekretorės. Požymis – laikas praleistas kalbant telefonu, minutėmis.

Tyrimo populiacija yra gana didelė, todėl atlikti ištisinį tyrima ir tirti visus jos narius reiktų daug lėšų bei laiko. Todėl imsime dalį populiacijos elementų ir meginsime padaryti reikamas statistines išvadas apie visą populiaciją tik iš turimos dalies. Ši tiriamos populiacijos dalis vadinama imtimi. Imtis turi gerai atspindėti visas populiacijos proporcijas ir būti reprezentatyvi. Tirsime 208 sekretores. Imtis - 208

Tyrimui reikalingų duomenų nerinksime, juos gausime sugeneravus su programa STATISTICA 6.0. Skaičius generuojam pagal normalųjį pasiskirstymą. Formulei užrašyti reikia keleto parametrų: sigmos ir vidurkio. Darome prielaidą, kad daugiausia sekretorės kalbėdamos telefonu praleidžia 222 minutes, o mažiausiai 0, nes gali ir visai nekalbėti. Taigi vidurkis lygus 111 min, o sigma (222 – 111)/3 = 37

Šiame skyriuje pateikti grafiniai ir skaitiniai duomenų vaizdavimo būdai. Šie būdai leidžia glaustai pateikti duomenų informaciją.

Kad būtų lengviau daryti išvadas apie gautus duomenis, pirmiausia juos sugrupuojame i dažniū lenteles. Dažnis – tai skaičius stebėjimų, patenkančių į tam tikrą intervalą. Šio tyrimo atvėju sudariau 7 intervalus, kurių ilgiai30 min. Be dažnio yra dar naudojamos dar kitos charakteristikos: procentinis dažnis,augantis dažnis,procentinis dažnis. Santykinis dažnis gaunamas dažnį dalijant iš stebėjimų skaičiaus, o procentis dažnis – santykinį dažnį dauginant iš 100. Augantis dažnis ir augantis procentinis dažnis skaičiuoajmi sumuojant prieš tai buvusias reikšmes. Programa automatiškai pateikia stebėjimų patenkančių į kiekvieną iš intervalų skaičių bei kitus mums reikalingus duomenis.

Kaip matyti iš histogramos idžiausias dažnis yra intervale [90;120]. Histograma parodo, kad mūsų sugeneruoti duomenys pasiskirstę pagal normalųjį skirstinį.

Vidurkis, kartais vadinamas artmetiniu vidurkiu,yra žymimas x ir apibrėžiamas pagal formulę:

d1- skirtumas tarp pasirinktos klasės ir prieš tai buvusios klasės dažnių,

Taigi matome, kad pagal mūsų tyrimą 25% visų apklaustųjų sekretorių vidutiniškai kalbėdamos telefonu sugaišta mažiau kaip 81 min per mėn, 50% visų apklaustujų kalba mažiau kaip 102 Lt per mėn, ir 75% apklaustųjų-mažiau kaip 130 min. per mėn.

Sklaidos charakteristikos nusako reikšmių išsidėstymą. Svarbiausios sklaidos charakteristi- kos: plotis, kvartilinis plotis, standartinis nuokrypis, dispersija, skewness ir kurtosis.

Standartinis nuokrypis – tai tokia charekteristika, kuri nurodo nukrypimą nuo vidurkio. Mūsų atveju st. Nuokrypis yra 34,73365. Tai reiškia, kad maždaug 35 min. per mėn. nukrypsrama nuo vidurkio.

Skewness - tai tokia charekteristika, skirta simetriškumui įvertinti. Kuo gautas rezultatas arčiau nulio , tuo kreivė yra simetriškesnė, o kuo toliau, tuo asimetriškesnė. Mūsų atveju gavome -0,126804, taigi tiesė yra gan simetriška.

Kurtosis - tai tokia charekteristika, kuri skirta kreivės smailiaviršūniškumui nustatyti. Kuo gautas rzultatas yra didesnis už nulį, tai kreivė bus plokštesnė. Gavome kurtosį -0,201772, t.y. mažiau už nulį, vadinasi viršūnė yra smailesnė nei idealaus normalinio pasiskirstymo.

  • Microsoft Word 670 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 68 puslapiai (6658 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tadas
  • Darbas su „Statistica“
    10 - 1 balsai (-ų)
Darbas su „Statistica“. (2018 m. Gegužės 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbas-su-statistica.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 29 d. 04:08
×
107 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo