Darbo ekonomikos santrauka


Ekonomikos konspektas. Paaiškinkite , kaip suprantate darbo organizavimą. Į kokias grupes skirstomas įmonės personalas ? Apibūdinkite kiekvieną grupę , pateikite pavyzdžius. Kas yra darbo našumas ? Kokius žinote darbo našumo matavimo metodus ? Apibūdinkite juos , pateikite apskaičiavimą. Priklausomai nuo produkcijos išraiškos , darbo našumo rodikliai gali būti matuojami natūriniais , vertiniais ir darbo imlumo vienetais. Natūrine išraiška DNN. Dnn = g / ds. Vertine išraiška ( DNPI ). Dnpi = pa / ds. Darbo imlumu DNDI. Kokius žinote veiksnius , turinčius įtakos darbo našumui Veiksniai , kurie turi įtakos darbo našumui. Darbo jėgos kokybė. Technikos pažanga inovacijos. Efektyvus išteklių vartojimas. Darbuotojų dalyvavimas , projektuojant gamybos procesą. Ūkininkavimo verslo sąlygos. Kapitalinių įdėjimų investicijų. Pagrindiniai veiksniai , lemiantys DU , t. darbo vertę , yra šie. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykis darbo rinkoje. Darbuotojo kvalifikacija. Darbo kiekis ir kokybė. Darbo sąlygos. Ką reiškia vidinė ekonominė pusiausvyra įmonėje ? Kaip suprantate vidinę socialinę pusiausvyrą Vidinė ekonominė pusiausvyra. Vidinė socialinė pusiausvyra. Kas tai yra darbo užmokestis ? Apibūdinkite realų , nominalų ir minimalų darbo užmokestį. Darbo užmokestis. Realusis darbo užmokestis. Nominalusis piniginis darbo užmokestis. Minimalusis minimumas darbo užmokestis. Kas tai yra priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis. Kokius mokesčius moka darbdavys nuo darbo užmokesčio ir kokius dirbantysis ? Jų tarifai ? Kaip apskaičiuojamas išmokėtas darbo užmokestis. Kas naudojama darbininkų darbo apmokėjimui organizuoti tarifinė sistema ? Kokias žinote darbo apmokėjimo rūšis. Paprasta laikinė.


Taigi našumas – įmonių darbo efektyvumo rodiklis. Darbo našumo esmė – tai labai geras produktyvus įmonių darbas.

1. Natūrine išraiška (DNN): produkcijos kiekiu, kurį vienas darbuotojas pagamina per laiko vienetą (valandą, dieną, mėnesį, metus):

DNN = G / (DS*T) (natūriniai vienetai),

2. Vertine išraiška ( DNPI): produkcijos kiekiu, išreikštu litais, tenkančiu vienam darbuotojui. Kadangi dauguma įmonių gamina įvairių rūšių produkciją, tai dažnai bendros įmonės gamybos apimties išreikšti natūriniais vienetais negalima. Todėl skaičiuojama visos pagamintos produkcijos vertė litais (PA). Vertinis darbo našumo rodiklis paprastai vadinamas vieno darbuotojo išdirbiu (parodo už kokią sumą produkcijos pagamino vienas darbuotojas), yra dažnai naudojamas, nes leidžia apibendrinti darbo našumo lygį ne tik vienos įmonės, bet ir ūkio šakos, bei viso šalies ūkio mastu:

DNPI = PA / DS (litais),

3. Darbo imlumu (DNDI): darbo laiko sąnaudomis, reikalingomis tam tikram darbui atklikti arba produkcijos vienetui (gaminiui) pagaminti. Kuo mažesnis produkcijos darbo imlumas, tuo daugiau gaminių galima pagaminti per laiko vienetą – reiškia, tuo didesnis darbo našumas:

DNDI = t = (DS*T) / G (žm.val.),

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys DU, t y. darbo vertę, yra šie:

DU lygis darbo rinkoje nusistovi, kai darbo paklausa ir jo pasiūla pasiekia pusiausvyrą.

Vidinė socialinė pusiausvyra rodo, kad įmonėje tam tikrus hierarchijos laiptus užimantys specialistai, tarnautojai ir darbininkai turi gauti atlyginimą, atitinkantį jų užimamas pareigas profesinę kvalifikaciją, darbo stažą, darbo svarbą, jo sunkumą, sudėtingumą ir atlikto darbo kiekį.

Kas tai yra priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis?

Priskaičiuotas DU tai toks DU, kurį priskaičiuoja darbdavys, prie pagrindinio darbo užmokesčio pridėjus priemokas ir premijas.

Išmokėtas DU tai toks DU, kurį gauna dirbantysis atskaičiavus pajamų mokestį bei socialinį ir sveikatos draudimo mokestį.

Kokius mokesčius moka darbdavys nuo darbo užmokesčio ir kokius dirbantysis? Jų tarifai? Kaip apskaičiuojamas išmokėtas darbo užmokestis?

Darbdavys nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio moka socialinio draudimo mokestį (30,98 proc.) ir mokestį į garantinį fondą (0,2 proc.)

  • Ekonomika Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Ruta
  • 9 puslapiai (3243 žodžiai)
  • Ekonomikos konspektai
  • Microsoft Word 42 KB
  • Darbo ekonomikos santrauka
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbo ekonomikos santrauka. (2015 m. Gruodžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-ekonomikos-santrauka.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:14