Darbo ir civilinės saugos projektas išgalvotoje įmonėje


Įvadas. Įmonės pristatymas. Uab „AIRMAX“ vidaus tvarkos taisyklės. Vilniaus padalinio, darbuotojų 2013 m. Gruodžio mėn. Darbo grafikas. 2013 metų gruodžio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Orlaivių piloto pareiginiai nuostatai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo tvarka. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos intruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Profesinės rizikos nustatytmo kortelė. Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) išdavimo kortelė. Darbo sutartis. Pažyma apie traumos sunkumą. Paaiškinimas dėl įvykio darbe. Nelaimingo atsitiko darbe aktas. Išvados. Šaltiniai.


13. Visi darbuotojai darbo metu turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, vilkima darbo uniforma.

Keleiviams aiškiai ir tiksliai išaiškinti visi klausimai susiję su jų sauga iki skrydžio ir jo metu.

Skrydžio metu nuolat sekti prietaisų, kontroliuojančių bei atspindinčių variklio darbą, parodymus, stebėti bendrą orlaivio būklę. Taip pat nenutraukiamai kontaktuoti su orlaivio palydovais.

Saugoti ir racionaliai naudoti degalus bei kitas materialines vertybes skirtas reisui.

Baigus reisą lėktuvą pastatyti į jam nurodytą vietą oro uoste.

CA specialistus licencijuoja Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA). 

SP galioja nuo jo išdavimo datos.

Darbuotojų skaičius 47, iš jų: riboto darbingumo asmenys 0, jauni asmenys 7, nėščios ar krūtimi maitinančios moterys 1, sergantys profesinėmis ligomis 4, naujai priimti į darbą darbuotojai, kuriems nustatytas bandomasis laikotarpis 0.

11. Įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio nuostatas.

17. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.

18. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.

Vadovaujantis sunkių traumų klasifikaciniais požymiais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397 (Žin., 2001, Nr. 64-2377), nurodytoji trauma _______________nepriskiriama_____________ prie sunkių.

2013 m. lapkričio 5 d., 20 val. 02 min. nusileidus orlaiviui sutvarkiau darbo vietą ir lipau iš lėktuvo laiptais. Jie buvo slidūs, nes oro sąlygos buvo prastos, paslydau ir nukritau ant rankos.

Atvykus į Vilniaus Lazdynų ligoninę mane apžiūrėjo gydytojas XX ir nustatė kairiosios rankos riešo lūžį. Nedarbingumo pažymėjimą išrašė vyriausiasis gydytojas XX

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau vadinama – n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys:

Nelaimingas atsitikimas įvyko esant blogiems oro sąlygoms , patvirtinta Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pilotas lipdamas iš orlaivio paslydo ant laiptų.

18. Anksčiau nustatyti ir nepašalinti pažeidimai, susiję su nelaimingu atsitikimu darbe, buvo nurodyti Valstybinės darbo inspekcijos

darbo laiko grafikas (1 lapas); pažyma apie traumos sunkumą (1 lapas) ; meteorologų pažyma (1 lapas)

UAB „AIRMAX“, įmonės direktorius XX, įmonė įkurta 2010-10-30, įmonė užsiima keleivių oro tranportavimu, įmonės kodas 527945177, Kirtimų g. 23, LT-09108, Vilnius, tel. nr. 85 230 7504, el. paštas info@airmax.lt

Vidaus darbo tvarkos taisykles patvirtino įmonės XX 2010 m. spalio 31 d.

Sudarytas Vilniaus filialo, 2013 metų, gruodžio mėnesio darbo grafikas. Jį parengė direktorius XX 2013m. lapkričio 27 d.

Įmonės „AIRMAX“ instruktavimo tvarką parengė vyr.pilotas XX, patvirtino direktorius XX 2010 m. lapkričio 12 d.

Orlaivių pilotas XX 2011 m. Spalio 29d. išklausė darbuotojų saugos ir sveikatos įvadini instruktavimų. XX instruktavo vyr.pilotas XX.

Orlaivių pilotus instruktavo vyr.pilotas XX, pagal tvarką, kurią patvirtino įmonės direktorius XX

XX buvo aprūpintas asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP). 2013 m. Rugsėjo 29 d. išduota: Ausų kamštukai ( galioja 1 mėn.), atšvaitinė liemenė (galioja 12 mėn.) ir akiniai nuo saulės (galioja 6 mėn.).

BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentų valdymas: teorija ir praktika. Mokomoji knyga. Vilnius: Ciklonas, 2012. 187 p. ISBN 978-9955-880-92-9.

BUCKIŪNAS, Ramutis. Darbo ir civilinė sauga. Nuotolinis kursas. MOODLE aplinka. VIKO, NSC.

Darbuotojų Saugą Ir Sveikatą (Pagrindai) [interaktyvus]. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai [žiūrėta 2013 m. gruodžio 13 d.] Prieiga per internetą

  • Microsoft Word 205 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (4036 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aukse
  • Darbo ir civilinės saugos projektas išgalvotoje įmonėje
    10 - 7 balsai (-ų)
Darbo ir civilinės saugos projektas išgalvotoje įmonėje. (2016 m. Balandžio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-ir-civilines-saugos-projektas-isgalvotoje-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 19 d. 14:46
×