Darbo išteklių panaudojimo efektyvumas UAB „Tekstilė“


Ekonomikos savarankiškas darbas.

Lentelių sąrašas. Įvadas. Teoriniai ekonominių išteklių ir efektyvumo aspektai. Įmonės ekonominių išteklių samprata ir rūšys. Ekonominių išteklių panaudojimo efektyvumo esmė. Darbo ištekliai ir jų svarba įmonės veiklai. Uab „Tekstilė“ išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo efektyvumo 2012-2014 metais tyrimas. Darbuotojų struktūrinės sudeties 2012-2014 metais tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kad įmonė galėtų veikti, jei būtini ekonominiai ištekliai. Šie ištekliai yra vadinami turtu. Įmonių kūrimas nauju pagrindu visada prasideda nuo pinigų. Sakoma, kad naujai įmonei kurti reikia turėti kapitalo. Tačiau įmonei vien kapitalo išteklių nepakanka. Taip pat yra svarbūs ir kiti ekonominiai ištekliai: žemė, darbas bei verslumas.

Išrasti sudėtingi mechanizmai, rankų darbą vis efektyviau pavaduojama mašinos ir įrengimai ir nedideles dirbtuves pakeičia didžiuliai fabrikai. Vadinasi, čia svarbiausią reikšmę turi kapitalas.

Visų materialinių gėrybių šaltinis yra gamta, tai yra natūralus gamtos duotas gamybos veiksnys.

Prie materialinių sąnaudų skiriama šių sunaudotų išteklių įsigijimo vertė:

Komponentai, būtini produkcijai gaminti (darbams atlikti, paslaugoms suteikti);

Įrankiai, įrengimai, prietaisai, laboratorijų ir kitas inventorius, kai šis turtas priskirtas trumpalaikiams turtui;

Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir detalės, montuojamos statomuose objektuose, atliekant statybos darbų paslaugas ir kt.;

Čia minėtos materialinės sąnaudos yra būdingos gamybos įmonėms. Prekybos įmonėse prie jų skiriama perparduotų prekių įsigijimo savikaina.

Alokacinis (pasiskirstymo) efektyvumas reiškia tai, kad tinkamiausias prekių derinys gaminamas mažiausiais kaštais (kitaip tariant, optimaliai paskirsčius ekonominius išteklius). (pavyzdys) Taigi, alokacinis efektyvumas reiškia gaminamų prekių tinkamiausio derinio pasirinkimą, naudojant geriausią turimų išteklių derinį, be to, naudojant pigiausių išteklių derinį. (pavyzdys)

Pasiskirstymo (arba alokacinis) efektas (allocative effect) – tai ekonominė situacija, kai dėl atitinkamo išteklių paskirstymo pasikeičia produktų gamybos santykis, sąlygojantis visuminio naudingumo padidėjimą.

Santykinės kainos atlieka pagrindinį vaidmenį, užtikrinant alokacinį efektyvumą. (pavyzdys)

Gamybos efektyvumas gali reikštis ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu požiūriu. (Pavyzdys) Taigi gamybos efektyvumas – svarbi ekonominė problema ne tik pačiai įmonei, bet ir visiems darbuotojams.

Pagal paskirtį ir apskaičiavimo metodus efektyvumas yra bendrasis absoliutusis ir lyginamasis. Absoliutus ekonominis efektyvumas parodo bendrą efektą, kurį galima gauti naudojant materialinius ir finansinius išteklius.

Lyginamasis ekonominio efektyvumo rodiklis, pavyzdžiu, atsipirkimo laikotarpis, nusako, kuo vienas variantas pranašesnis už kitą, kai racionaliau panaudojami ištekliai. Jis pasitelkiamas tada, kai reikia parinkti iš kelių sprendimo variantų ekonomiškiausią.

Pagrindiniai gamybos efektyvumo didinimo veiksniai gali būti grupuojami pagal tobulinimo kryptis ir gamybos kaštų rūšis. Prie pirmosios krypties priskiriami šie veiksniai: mokslo, technikos pažangos lygio kėlimas; gamybos organizavimo tobulinimas; darbo kultūros ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; darbuotojų materialinis skatinimas; gamybos specializavimas; gaminių konstrukcijų (maisto, vaistų receptūrų) tobulinimas. Prie antrosios krypties priskiriama gaminio darbo imlumo mažinimas; racionalus, ekonomiškas visų materialinių išteklių naudojimas; kapitalo naudojimo efektyvumo didinimas.

Darbo ištekliai naudojami apibūdinti darbingų žmonių skaičių ir struktūrą nacionaliniame lygmenyje, įmonės lygyje ši sąvoka nevartojama. Įmonės lygyje labiausiai paplitusi personalo sąvoka. Personalas – tai visi įmonės darbuotojai – visi samdomieji darbininkai, ir dirbantys savininkai.

Klasifikuojant įmonės personalą pagal santykį su valdomu turtu yra skiriamos dvi stambio grupės: darbdaviai arba įgalioti asmenys ir darbuotojai. Kiekvienoje įmonėje dirba tam tikras darbuotojų skaičius. Visi darbuotojai pagal atliekamo darbo pobūdį (fizinis, protinis) įmonėje gali būti sugrupuoti taip:

Vadovai (priskiriami tiek pirminių kolektyvų, tiek vidutinio ir aukščiausio lygio vadovai);

Specialistai (Dirba įvairiose ne vadovavimo srityse. Dažniausiai jų sprendimus galutinai patvirtina vadovai);

Kiti tarnautojai (renka informaciją techniškai aptarnauja pirmas dvi darbuotojų grupes – vadovus ir specialistus);

Darbininkai (gali būti skirstomi į dvi grupes: pagrindiniai darbininkai ir pagalbiniai darbininkai. Pagrindiniai darbininkai tiesiogiai gamina įmonės produkciją arba aptarnauja klientus. Pagalbiniai darbininkai aptarnauja pagrindinius darbininkus.

Didelę įtaką įmonės valdymo aparato struktūrai ir jo darbui turi jo darbuotojų skaičius. Be abejo, valdymo aparatą reikia visokeriopai mažinti ir piginti, didinti jo veiklos efektyvumą, operatyvumą. Vadovų specialistų ir kitų tarnautojų skaičius gali būti nustatomas kaip ir darbininkų, sakysim, atsižvelgiant į darbo vietų skaičių, pagal darbo sąnaudas.

 • Ekonomika Savarankiški darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Dovilė
 • 17 puslapių (3587 žodžiai)
 • Kolegija
 • Ekonomikos savarankiški darbai
 • Microsoft Word 57 KB
 • Darbo išteklių panaudojimo efektyvumas UAB „Tekstilė“
  10 - 10 balsai (-ų)
Darbo išteklių panaudojimo efektyvumas UAB „Tekstilė“. (2016 m. Balandžio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-istekliu-panaudojimo-efektyvumas-uab-tekstile.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:08