Darbo organizavimas buhalterijos skyriuje


Įvadas. Darbo organizavimo samprata. Organizavimo esmė ir tikslai. Darbo pasidalijimas. Darbo grandžių formavimas. Darbo vietų ir hierarchijos projektavimas. Veiklos koordinavimas. Tyrimo „Buhalterijos skyriaus darbo organizavimas įmonėje „Transtira“ Uab metodika. Tyrimo „Buhalterijos skyriaus darbo organizavimas įmonėje „Transtira“ Uab rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedas.


Visais laikais tinkamas darbo organizavimas buvo viena iš rezultatyvios veiklos sąlygų. Jis turi įtakos tiek efektyviam darbų pasiskirstymui, tiek maksimaliai galimai gamybos ar paslaugų teiimo išeigai. Nuo amatininkų darbo, kai viską atlikdavo vienas meistras, iki šiuolaikinės masinės gamybos, kai darbas atliekamas siauromis operacijomis tam tikrų specialistų, darbo organizavimo teorija vystėsi palaipsniui ir šiandien yra gana daug informacijos, kaip efektyviausiai organizuoti veiklą įmonėje. Tokios žinios yra būtinos, kad būtų galima optimaliai planuoti žmogiškuosius išteklius, veiklos sąnaudas, įvertinti darbo vietos tinkamumą užduotims atlikti ir pan. Tačiau dažnai šis darbo organizavimo procesas yra nustumiamas rutininių darbų ir įvairių kylančių netikėtų probleminių situaciją ir paliekamas nuošalyje kaip dar vienas formalus sprendimų rinkinys. Taip paskui tenka spręsti iš darbo neorganizuotumo kylančias problemas: darbuotojų nepasitenkinimą, gamybos neefektyvumą, per didelės veiklos išlaidas. Tad būtent darbo organizavimo kaip proceso supratimas padeda išvengti šių problemų.

Darbo objektas: darbo organizavimas.

Darbo tikslas: išnagrinėti įmonės darbo organizavimo procesą.

Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, keliami šie darbo uždaviniai:

Teoriškai išnagrinėti organizavimo sąvokos esmę ir tikslus;

Aptarti organizavimo proceso turinį etapais;

Išanalizuoti buhalterijos skyriaus darbo organizavimą įmonėje Transtira UAB;

Tyrimo metodai: siekiant išnagrinėti uždavinius, buvo atlikta mokslinės literatūros ir informacinių straipsnių apžvalga, taip pat atlikta anketinė apklausa.

Darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, tyrimo metodika, rezultatų dalis bei išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 23 puslapiuose, įskaitant 2 lenteles ir 15 paveikslų. Taip pat pateikiami 1 priedas. Literatūros sąrašą sudaro 12 mokslinės literatūros šaltinių.

Kiekvieno darbo viena iš esminių rezultatyvumo sąlygų yra tinkamas ir efektyvus darbo organizavimas. Į tai galima pažiūrėti keliais aspektais. Organizavimas bendrąja prasme apibūdina ko nors surengimą, sutvarkymą į vieną visumą ar griežtą sistemą, kieno nors sandaros ar struktūros projektavimą ir sudarymą (Stoškus, 2002). Vadybiniu požiūriu, organizavimas – tai vientisų sistemų iš žmonių, įrengimų ir medžiagų projektavimas, tobulinimas ir įgyvendinimas (Stoškus, 2002). Į organizavimą galima žiūrėti ir kaip į procesą, kuris išreiškiamas kaip: įsteigimas, kūrimas, sudarymas; paruošimas, derinimas, surengimas; reglamentavimas, tvarkymas; sujungimas, mobilizacija (Stoškus, 2002). Pagaliau organizavimas gali būti identifikuojamas kaip savybė, kuri nusako organizaciją sudarančių elementų visumos bendrumą, pasižymintį griežta tvarka, aiškiais tarpusavio ryšiais, drausmingumu ir veiksmų sklandumu (Stoškus, 2002). Pagal pateiktus organizavimo sąvokos išaiškinimus akivaizdu, kad pagrindinė organizavimo paskirtis yra parengti sprendimus ir priemones, kurios garantuotų organizacijos planų įgyvendinimą (xxx).

Priimant sprendimus, susijusius su veiklos organizavimu, remiamasi šiais principais:

Kompleksiškumo principas. Darbo organizavimo tobulinimo uždaviniai turi būti sprendžiami visapusiškai, t.y. įvertinant organizacinius, techninius, ekonominiu, socialinius, psichologiniu, fiziologinius ir teisinius aspektus.

Reglamentacijos principas. Norminių aktų laikymasis.

Taip pat organizuojant įmonės veiklą būtina atsižvelgti į aplinkos veiksnius, kurie turi įtakos įmonės veiklai ir rezultatams. Iš vienos pusės, turi būti aiškiai suformuoti įmonės veiklos tikslai ir jos strategija. Tai suteikia galimybę įvertinti būsimas veiklas, kurios bus būtinos įgyvendinant įmonės nustatytus tikslus. Iš kitos pusės, būtina aiškiai suprasti dabartinę įmonės organizaciną situaciją, kad būtų įvertinta aktuali įmonės padėtis. Tad vadovams, priimamt sprendimus dėl įmonės veiklos organiavimo, tenka suderinti abu šiuos veiksnius. Apibendrinant principų ir veiksnių taikymą priimamt organizacinius sprendimus galia išskirti šiuos uždavinius:

Užtikrinti racionalų darbo jėgos bei paslaugų teikimo priemonių naudojimą, didinti jų našumą bei rezultatyvumą;

Sudaryti palankias darbo sąlygas, didinti darbo patrauklumą, bendrosios kultūros lygį, rūpintis palankiu solialiniu klimatu (Damašienė, 2002).

  • Bankininkystė Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 163 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4677 žodžiai)
  • Kolegija
  • Beata
  • Darbo organizavimas buhalterijos skyriuje
    10 - 6 balsai (-ų)
Darbo organizavimas buhalterijos skyriuje. (2016 m. Vasario 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-organizavimas-buhalterijos-skyriuje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 07:18
×