Darbo organizavimo tobulinimas kursinis darbas


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo organizavimo tobulinimo analizė. Darbo organizavimo esmė. Darbo vietų organizavimo analizė. Darbo pasidalijimo analizė. Darbo planavimo galimybės. Uab „Via aquaria“ darbo organizavimo tobulinimo analizė. Darbo pasidalijimas įmonėje analizė. Darbo planavimas įmonėje analizė. Darbo vietų organizavimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų žodynas. Literatūros sąrašas.


Darbe yra suformuluota įmonės darbo organizavimo problemos, numatytas darbo tikslas – išanalizavus darbo organizavimo teoriniu aspektu, įvertinti įmonės darbo organizavimo tobulinimo galimybes. Tam tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai, kuriuos norint įgyvendinti reikėjo išanalizuoti lietuvos ir užsienio autorių teoriją, bei mokslinius straipsnius.

Teorinėje darbo dalyje, aptariant darbo organizavimą panaudota mokslinės literatūros ir mokslinių staipsnių analizė, loginis mąstymas. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant įmonės vadovą ir jos darbuotojus panaudota anketa raštu.

Teorinės medžiagos analizė parodė darbo specializacijos esmę, darbo planavimo teigiamus aspektus, pagrindindinius planavimo instrumentus, darbo vietų organizavimo skirstymą, kokį vaidmenį vadovas atlieka darbo organizavime. Ištyrus įmonės veiklą buvo nustatyta, kad darbas atliekamas organizuotai, darbas padalijamas atsakingai ir atsižvelgiant į darbuotojų kvalifikaciją, yra vykdomi trumpalaikiai ir ilgaliai įmonės planai, nors darbo vietų organziavimas turi trūkumų. Apibendirnant, galima teigti, kad įmonės darbo organizavimas yra tikrai geras, bet reiktų tobulinti darbo vietas.

Darbo pabaigoje suformuluotos darbo organziavimo tobulinimo išvados. UAB „Via Aquaria“ įmonėje darbas padalytas pagal kvalifikaciją, darbas yra nuolat planuojamas, o pasikeitus planams nedelsiant priimami sprendimai. Išvadose taip pat siūloma daugiau dėmesio skirti darbo vietų organizavimą, darbo vietos patogumą. ,tam, kad darbuotojai būtų saugūs, patenkinti ir jaustusi gerai savo darbo vietoje.

Darbo objektas – Darbo organizavimo tobulinimas įmonėje „Via Aquaria“.

Darbo tikslas – Išanalizuoti darbo organizavimo tobulinimo galimybes įmonėje „Via Aquaria“.

Darbo uždaviniai:

Atlikti darbo organizavimo teorijos analizę.

Šaltinis: sudaryta autorės pagal tyrimo duomenis, 2014.

Butkaus F.S. (2007) knyga „Vadyba“ supažindins su Markso K. ir Emersono H. mintimis apie darbo pasidalijimą, ką turi žinoti vadovas prieš pradėdamas planuoti.

Martinkaus B. (2003) knyga „Darbo procesų valdymas“ supažindins su darbo pasidalijimu, darbo planavimo teigiamais apsektais, darbo vietos klasifikacija pagal požymius.

Robbins S.P. (2003) knyga „Organizacinės eglsenos pagrindai“ suteiks informacijos apie darbo specializavimo esmę, vadovo vaidmenį komandiniame darbe.

Stoner J.A.F, Freeman R.E, Gilbert D.R.Jr. knyga (2006) „Vadyba“ supažindins kokie yra planavimo žingsniai, su Peterso mintimis apie grupinio darbo organizavimo metodą, taisyklėmis kurios stiprina komandinio darbo veiklą.

Analizuojant darbo vietų organizavimą Vanagao P. (2009) „Darbo organizavimas, normavimas ir atlyginimas už darbą“ supažindins su darbo vietų organizavimo skirstymu.

Gumuliauskienės A., Tapučio E., (2005) straipsnis supažindina su Robins.S.P teiginiais apie tai kokius vaidmenis organizacijos vadovas atlieka įmonėje.

Kudrevičius G. (2014) straipsnyje „Įmonės veiklos planavimas“ pateikia tris pagrindinius planavimo instrumentus.

Panio T. (2006) leidinyje „Komandinis darbas“ pateikia komandinio darbo pranašumus bendrovėje.

Tyrimo metodikos apžvalga. Tyrimo procese bus naudojama informacinių šaltinių analizė, stebėjimas ir apklausa raštu sudaryta darbo autorės. Apklausoje iš viso dalyvavo 18 žmonių, iš kurių 1 įmonės vadovas ir 17 darbuotojų. Kadangi praktiką atlikau būtėnt gamybos padalinyje, tai į tyrima buvo įtraukti visi to padalinio darbuotojai ir žinoma įmonės vadovas. Mokslinė literatūra padeda teoriškai įsigilinti į temos aktualumą. Tyrimo metu naudojama apklausa raštu, kuri padeda išsaugoti respondentų anonimiškumą aiškinantis apie darbo organizavimo sistema. Tyrimas buvo atliktas įmonėje, tiesioginiu būdu, įmonėje asmeniškai kiekvienam darbuotojui buvo išdalinamos anketos. Gauti rezultatai buvo apdorojama Ms Excel programoma. Anketų grįžtamumas buvo 100 procentų, kadangi tyrime dalyvavo nedaug darbuotojų. Klausimynas buvo sudarytas naudojantis literatūra ir kitų autorių sukurtais klausimynais. Klausimynas susideda iš įvado, pavadinmo, rango tipo klausimų. Klausimyno kūrimo, prašymo užpildyti ir atgavus anketas buvo laikomąsi visų etikos keliamų reikalavimų.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 457 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5895 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ginte
  • Darbo organizavimo tobulinimas kursinis darbas
    10 - 4 balsai (-ų)
Darbo organizavimo tobulinimas kursinis darbas. (2016 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-organizavimo-tobulinimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 18:22
×