Darbo rinka Lietuvoje


Darbo rinka kursinis darbas. Rinka,kuri numato darbo mainus. Darbo rinkos lietuvoje ipatumai. Maisto rinkos kursinis. Maisto produktu rinka kursinis. Ekologiškų maisto produktų rinkos analizė lietuvoje. Darbo rinka kursinis. Darbo rinka lietuvoje aktualumas.

Taip pat ekologinės produkcijos galima įsigyti tiesiog nuvažiavus pas ūkininkus. Gausėjant alerginiams, vėžiniams ir kitokiems susirgimams, plintant apsigimimams ir pasitaikant apsinuodijimų pesticidais atvejų, žmonės ima vengti chemikalais apdorojamų produktų. Europos sąjungoje dabar nėra kitos tokios žemės ūkio srities, kuri taip sparčiai augtų kaip ekologinis ūkininkavimas. Kiekvienais metais ekologiškas maistas įgauna vis didesnį populiarumą ne tik europoje, bet ir visame pasaulyje. Darbo objektas. Ekologiški maisto produktai. Darbo tikslas: išanalizuoti ekologiškų maisto produktų gamybą ir naudą visuomenei. Darbo uždaviniai:. Išsiaiškinti kas yra ekologiški maisto produktai;. Išskirti priežastis, dėl kurių vis daugiau žmonių renkasi ekologiškus maisto produktus;. Aptarti ekologiškų maisto produktų vartojimą europos šalyse. Informacijos šaltinių apžvalga. Šiame darbe rėmiausi informacinėmis knygomis ir internetinių tinklaraščių medžiaga. Darbo rinkos tikslas – subalansuoti darbo pasiūlos ir paklausos santykį, padidinti gyventojų užimtumą, patobulinti jau esančias socialinių garantijų sistemą, perkvalifikavimo tarnybas ir pan. , sudaryti teisines ir ekonomines prielaidas tolesniam darbo rinkos plėtojimuisi. Darbo rinkos radikalumas priklauso nuo šalyje susiklosčiusių socialinių ir ekonominių santykių visumos, valstybinės valdžios charakterio. Kursinio darbo tyrimo objektas – darbo rinka lietuvoje. Tyrimo tikslas – įvertinti darbo rinkos esmę, svarbą ir pokyčius lietuvoje. Uždaviniai, šiam tikslui pasiekti:. Išnagrinėti darbo rinkos aspektus bei ypatumus.Išanalizuoti darbo rinkos pagrindinius elementus.Ištirti darbo rinkos problemas. Metodai: analitinis, loginis, statistinis, grafinis. Kursinis darbas yra parengtas panaudojus mokslinę, statistinę ir periodinę literatūrą.

Ekonomikos teorija jau nuo xix a. Vidurio darbo jėgą nagrinėja kaip vieną iš prekių, kurios mainų santykių problematiką galima aprašyti remiantis dėsningumais, suformuluotais nagrinėjant daiktinių prekių rinkas. Todėl neatsitiktinai darbo rinkos analizei vartojamos konkurencijos, pasiūlos, paklausos, ribinių pajamų sąvokos.

Darbo rinkos tikslas – subalansuoti darbo pasiūlos ir paklausos santykį, padidinti gyventojų užimtumą, patobulinti jau esančias socialinių garantijų sistemą, perkvalifikavimo tarnybas ir pan.

Darbo rinkos radikalumas priklauso nuo šalyje susiklosčiusių socialinių ir ekonominių santykių visumpirmiausia reikia išsiaiškinti kas tai yra darbas ir jo rinka. Darbo apibūdinimų yra įvairių, a. Jakutis, v. Petraškevičius ir kiti knygoje ekonomikos teorija rašo: darbas – tikslinga žmogaus veikla reikalaujanti fizinių ir protinių jėgų , o c. Pass, b. Lowes, l. Davies ekonomikos terminų žodyne darbas apibrėžiamas kaip indėlis į našią veiklą, žmogaus daromas ir rankomis (pvz. Automobilio surinkimas), ir protu (pvz. Atsargų kontrolės sistemos sumanymas). Darbas yra vienas iš trijų pagrindinių gamybos veiksnių, kiti du gamtos ištekliai ir kapitalas. [pass c. , lowes b. , davies l. Ekonomikos terminų žodynas. 1997, p. 65].

Tie patys autoriai darbo rinką apibūdina kaip veiksnių rinką, kuri numato darbo mainus į darbo užmokestį. Rinkos pasiūlai atstovauja darbininkai arba dažniausiai profesinės sąjungos, besiderančios kolektyvo vardu. Rinkos paklausai atstovauja firmos, kurioms reikia darbo kaip gamybos veiksnio sąnaudų gamybos procese. [pass c. , lowes b. , davies l. Ekonomikos terminų žodynas. P. 68].

Darbo rinka – sudedamoji rinkos ekonomikos dalis, - be savo pagrindinės funkcijos – darbo jėgos tarp ekonominių veiklų, profesijų, teritorijų, įmonių pasiskirstymo, atlieka dar dvi socialines ekonomines funkcijas: paskirsto gyventojų pajemas darbo apmokėjimo forma ir tokiu būdu skatina darbinę veiklą, visiems formaliai sudaro vienodas galimybes pasinaudoti teise į darbą ir profesinį tobulėjimą. [navickas v. Europos sąjungos rinkų ypatumai. 2008, p. 50].

Darbo rinka skiriasi nuo kitų išteklių rinkų tuo, kad darbas turi tam tikrų ypatumų, kurie daro įprastinių pasiūlos ir paklausos dėsnių taikymą netinkamą. Mainai niekuomet neužbaigiami darbo rinkoje. Darbdavys perka tik sugebėjimą arba polinkį dirbti ir turi duoti darbininkui tokią užduotį, kuri padėtų padidinti šį polinkį, tuo tarpu darbininkas, kuris paprastai gauna numatytą atlyginimą, norės ją sumažinti.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 79 KB
  • 2012 m.
  • 29 puslapiai (8271 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gitana
  • Darbo rinka Lietuvoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbo rinka Lietuvoje. (2011 m. Lapkričio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-rinka-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:12
×