Darbo rinkos priemonių taikymas Lietuvoje


Politologijos referatas.

Santrauka. Įvadas. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinis mokymas. Remiamasis įdarbinimas. Parama darbo vietoms steigti. Skyriaus apibendrinimas. Užimtumo rėmimo programos. Projektas „Laikino užimtumo rėmimas“. Projektas „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“. Skyriaus apibendrinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kaip ir visose Europos Sąjungos narėse šalyse, taip ir Lietuvoje, yra taikomos darbo rinkos politikos ir įvairios priemonės. Lietuvoje šių priemonių vykdymą įteisina 2006 metais įsigaliojęs Užimtumo rėmimo įstatymas.

Ištikusi pasaulinė finansų krizė, šalis privertė aktyviau įgyvendinti darbo rinkos politiką ir priemones. Tai neišvengiamai pasiekė ir Lietuvą. Taigi 2008 metų pabaigoje – 2009 metais jau buvo galima jausti finansų krizės padarinius: daugėjo bedarbių; mažėjo darbdavių galinčių įdarbinti – keitėsi visa pusiausvyra tarp pasiūlos ir paklausos, todėl Lietuvai teko ieškoti būdų kaip sušvelninti esamą padėtį ir tolimesnius padarinius. Todėl 2009 metais buvo išleistas Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo buvo siekiama spręsti kelis uždavinius iš karto. Pirmiausia buvo siekiama sudaryti sąlygas laikinam bedarbių užimtumui ir užsidirbti pragyvenimui reikalingų lėšų.

Lietuvoje yra įgyvendinama aktyvi darbo rinkos politika ir taikoma daug darbo rinkos priemonių. Šiame darbe bus aptariamos visos darbo rinkos priemonės: bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas; įdarbinimas subsidijuojant; darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; darbo rotacija; viešieji darbai; darbo vietų steigimo subsidijavimas; vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas; bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

Europos Sąjungos ir Lietuvos iniciatyva yra įgyvendinami projektai, skatinantys asmenis naudotis taikomomis darbo rinkos priemonėmis. Šiame darbe aprašomas jau pasibaigęs „ Laikino užimtumo rėmimo“ projektas ir dar vis vykdomas „ Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimo“ projektas. Abiejų minimų projektų tikslinės grupės – bedarbiai. Šių projektų tikslas yra gana panašus, t.y sumažinti socialinę įtampą, padėti bedarbiams palaikyti darbo įgūdžius ar įgauti naujus taip pat suteikti galimybę užsidirbti pinigų reikalingų pragyvenimui.

Raktiniai žodžiai: užimtumo rėmimo politika; aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; kvalifikacijos kėlimas; remiamasis įdarbinimas; parama darbo vietoms steigti.

Temos aktualumas. Europos Sąjungos šalys, įgyvendinančios Europos užimtumo strategijos siekius, yra pasirinkusios aktyvios darbo rinkos politikos priemones kaip vieną iš svarbių įrankių kuriant konkurencingą žiniomis pagrįstą ekonomiką. Taigi ES valstybių narių, taip pat ir Lietuvos, darbo rinkos politikos tikslai yra nukreipti į kuo didesnio skaičiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimą.

Lietuvoje darbo rinkos politikos priemones įteisina ir nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymas, kuris įsigaliojo 2006 metais. Tačiau 2008 metais padėtį šalies darbo rinkoje pakeitė pasaulinė finansų krizė, kurios neigiami padariniai buvo vis labiau juntami šalies gyventojams. Taigi Lietuvos padėtis darbo rinkoje 2008 metų pabaigoje ir 2009 metais, lyginant su 2006 metu laikotarpiu, pasikeitė ir atsirado poreikis įstatymo pataisoms. Buvo svarbu kuo labiau sumažinti ekonominio sunkmečio įtaką gyventojų užimtumo mažėjimui. Todėl 2009 metais buvo priimtas Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymas. Šis įstatymo pakeitimas siekė sudaryti galimybė spręsti kelis uždavinius vienu metu.

Taip pat minėtam įstatymo pakeitime išvardinami ir Užimtumo rėmimo politikos uždaviniai:

Derinti darbo pasiūlą bei paklausą siekiant išlaikyti pusiausvyrą darbo rinkoje;

 • Politologija Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Do
 • 15 puslapių (2971 žodis)
 • Universitetas
 • Politologijos referatai
 • Microsoft Word 78 KB
 • Darbo rinkos priemonių taikymas Lietuvoje
  10 - 2 balsai (-ų)
Darbo rinkos priemonių taikymas Lietuvoje. (2016 m. Gegužės 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-rinkos-priemoniu-taikymas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:03