Darbo rodiklių ir finansinių rodiklių analizė


Įvadas. Rodiklių teorinis vertinimas. Darbo rodiklių teorinis vertinimas. Finansinių rodiklių teorinis vertinimas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos charakteristika. Ab „žemaitijos pienas“ darbo ir finansinių rodiklių analizė. AB „Žemaitijos pienas“ darbo rodiklių analizė. AB ,,Žemaitijos pienas“ finansinių rodiklių analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.

Darbo objektas: AB „Žemaitijos pienas“ veikla.

Darbo tikslas: Atlikti AB „Žemaitijos pienas“ darbo rodiklių ir finansinių rodiklių analizę.

Darbo uždaviniai:

Pateikti darbo rodiklių bei finansinių rodiklių teorinį vertinimą.

Pateikti AB „Žemaitijos pienas“ charakteristiką.

Atlikti pasirinktų rodiklių analizę ir pateikti išvadas

Darbuotojų skaičiaus, sudėties ir struktūros analizė yra atliekama tam, kad įmonės vadovai žinotų apie savo pavaldinių profesinį pasirengimą, įgūdžius, kūrybiškumą ir taip toliau, todėl, atliekant įstaigos finansinės veiklos analizę, būtina ištirti ir darbuotojų sudėtį, jų veiklą, išlaidas, susijusias su jų veikla ir kvalifikacijos kėlimu ir panašiai.

Darbuotojų kaitos analizė padeda nustatyti darbuotojų pasikeitimo rodiklius. Darbuotojų kaita, tai vienų darbuotojų atleidimas, kitų priėmimas į darbą. Analizuojant darbuotojų kaitą yra skaičiuojami trys koeficientai:

Darbuotojų atleidimo priežastys yra pateisinamos ir nepateisinamos. Pateisinamos - kai darbuotojas išeina į pensiją, įstoja mokytis išeina į armiją, perkeliamas dirbti į kitą vietovę ir panašiai. Nepateisinamos, kai darbuotojas atleidžiamas dėl įvairių darbo drausmės pažeidimų. Kai darbuotojas palieka įstaigą savo noru, rekomenduojama padaryti anketinę apklausą dėl priežasčių nustatymo.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo analizė yra atliekama turint tikslą nustatyti kiek lėšų įmonė praranda tais atvejais, kai darbuotojas, kuris kėlė savo kvalifikaciją už įstaigos lėšas, išeina iš darbo. Todėl svarbu kiekvieno darbuotojo kvalifikacijos kėlimo lėšas apskaičiuoti individualiai.

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos skirstomos į tris grupes:

orientavimo išlaidos – tai išlaidos, susidariusio formuojant bendrą ir profesinę darbuotojo orientaciją, jos priklauso nuo darbo sudėtingumo. Orientacija gali trukti nuo kelių valandų ar dienų iki kelių savaičių;

darbo mokymo išlaidos – jos priklauso nuo darbo sudėtingumo, darbuotojo teorinio ir praktinio pasirengimo, kvalifikacijos ir patirties;

papildomo mokymo išlaidos – tai išlaidos, susijusios su darbuotojų dalyvavimu seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose. Be to, kartais įstaigos apmoka už darbuotojų mokslą kolegijose ar universitetuose.

Darbo laiko naudojimo analizė įstaigose atliekama tikslu mažinti darbo laiko nuostolius. Darbo laikui analizuoti įstaigoje gali būti sudaromas darbo laiko naudojimo balansas, jame numatomas kalendorinių, poilsio ir švenčių bei darbo dienų skaičiaus planiniai ir faktiniai rodikliai. Balanse turi būti neatvykimo į darbą dienų skaičius, tai atostogos, ligadieniai, valstybinių pareigų atlikimas ir panašiai. Šie neatvykimai yra planuojami. Neplanuoti neatvykimai tai neatvykimai administracijai leidus, nemokamos atostogos, pravaikštos, prastovos ir panašiai.

Analizuojant darbo laiko nuostolius, tikslinga skirstyti į šias grupes: planiniai, neplaniniai, neproduktyvūs arba reglamentuoti, pateisinami ir nepateisinami.

Kad aiškiau įvertinti darbo laiko panaudojimą yra skaičiuojamas darbo laiko nuostolių koeficientas. Jis skaičiuojamas neatvykimo į darbą dienų skaičių dalijant iš darbo dienų skaičiaus:

Darbo užmokesčio fondo ir struktūros analizės pagrindiniai tikslai yra šie:

kad darbo užmokestis būtų tiksliai apskaičiuotas ir laiku išmokėtas;

kad darbo užmokesčio išlaidos būtų susietos su darbo kiekiu ir kokybe;

kad mokesčių inspekcijai būtų pateikta tiksli informacija;

kad būtų laikomasi įstatymų, susijusių su darbo užmokesčio apskaita.

Dažniausiai darbo užmokesčio fondo analizė pradedama nuo darbo užmokesčio struktūros ( vertikalioji analizė) ir darbo užmokesčio dinamikos (horizontalioji analizė).

Absoliutinis darbo užmokesčio fondo pasikeitimas apskaičiuojamas iš faktinio darbo užmokesčio atėmus sąmatinį.

Darbo užmokesčio fondo santykinė ekonomija arba pereikvojimas apskaičiuojamas faktinį darbo užmokesčio fondą lyginant su sąmatiniu ir išreiškiama procentais.

Šie bendri analizės uždaviniai detalizuojami atliekant konkrečių darbo rodiklių analizę.

Darbo užmokesčio fondo analizę siūloma pradėti nuo dviejų pagrindinių jo naudojimo rodiklių skaičiavimo.

Likvidumo rodikliai parodo įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius įsipareigojimus. Jeigu įmonė neturi galimybės paversti pinigais trumpalaikio ar kitokio turto, tai ji ir nesugebės mokėti, bus nemoki.

Trumpalaikio likvidumo koef. = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Greito likvidumo koef.=Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsiskolinimo koef. parodo viso įmonės turimo turto dalį, kuri įsigyta iš skolinto kapitalo.

Atsargų apyvartumas(dienomis) = Atsargos · 365d. / Pardavimai

Pieno ūkis – prioritetinė Lietuvos žemės ūkio šaka. Pieno gamybos apimtimi Lietuva pirmauja Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija) tarpe. Trumpas AB ,,Žemaitijos pienas“ pristatymas:

Teisinė – organizacinė forma – akcinė bendrovė, įregistruota 1993 metų birželio 23 dieną Telšių rajono valdyboje, perregistruota 1998 metų spalio 16 dieną Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje. Įmonė įsteigta 1924 metais ir keletą dešimtmečių buvo žinoma kaip Telšių sūrių gamykla. 1993 metų liepos mėnesį ji įregistruota kaip akcinė bendrovė ,,Žemaitijos pienas“, kurios dukterinės įmonės yra AB ,,Šilutės Rambynas“ ir AB ,,Klaipėdos pienas“.

  • Microsoft Word 84 KB
  • 2015 m.
  • 27 puslapiai (6183 žodžiai)
  • Universitetas
  • I
  • Darbo rodiklių ir finansinių rodiklių analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Darbo rodiklių ir finansinių rodiklių analizė. (2015 m. Kovo 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-rodikliu-ir-finansiniu-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 20:58
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo