Darbo sauga ir ergonomika


Darbų saugos teisinę ir organizacinę bazę sudaro. Darbuotojų kolektyvas. Kolektyvinės darbo sutartys. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pabaigimas galimas. Sveikatos įstatymo sąvokos. Darbo aplinka. Nelaimingas atsitikimas. Darbdavio pareigos – funkcijos. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų teisės. Instruktavimas , mokymas ir atestavimas. Profesinės rizikos vertinimas. Nelaimingi atsitikimai skirstomi. Įvykiai nesusiję su darbu. Darbo higienos pagr. veiksniai. Užterštumas dujomis ir garais grupės. Kenksmingos medžiagos. Kokybiniai šviesos rodikliai. Apšvietimo būdai ir sistemos. Pagal įrengimo būdą apšvietimas būna. Šviesos šaltiniai. Triukšmo poveikis žmogui. Triukšmo poveikio pakopos. Apsauga nuo triukšmo. Triukšmo pašalinimo būdai. Triukšmo rūšys. Pagrindiniai vibracijos šaltiniai. Apsauga nuo vibracijos. Apsauga nuo elekromagnetinė spinduliuotė. Jonizuojanti spinduliuotė. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Elektros įrenginiai. Elektros energijos vartotojas. Patalpų rūšys. Visi elektros įrenginiai skirstomi į. Apsauga nuo elektros būdai. Apsauga nuo elektros priemonės. Pirmoji pagalba nukentėjusiajam nuo elektros srovės. Atsakingo už priešgaisrinę saugą žmogaus funkcijos. Savaiminis užsidegimas. Gesinimo principai. Gesinimo medžiagos –. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų klasifikacija. Apsisaugojimo būdai nuo žaibo. Ergonomika išskiria tris lygmenis. Ergonomikos sąsajos su kitomis mokslo šakomis. Ergonomikos fizikos principų. Ergonomikos pažinimo pincipų. Antropometrija – žmogaus išmatavimai prasideda nuo. Regėjimo įtampa. Nuovargis akims pasireiškia. Regos nuovargis ir įtaka žmogui. Pratimai akims. Objekto apšvietimas. Kompiuterio įtaka regėjimo diskomfortui. Ergonomikos siūlymai , kad nebūtų regėjimui diskomforto. Klausos – girdėjimo funkcijos.

Darbų saugos teisinę ir organizacinę bazę sudaro: darbo kodeksas, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, bendrosios nuostatos (asociacijų laisvė, laisvė pasirinkti darbą, valstybės pagalba asmenims įgyvendinant teisę į darbą, darbo teisių lygybė, saugių ir sveikatai nekenksmingų salygų sudarymas, teisingas apmokėjimas už darbą, privalomas draudimas, darbo santykių stabilumas.

Darbuotojų kolektyvas – tai visi darbuotojai dirbantys pagal darbo santykius susijusius su darbdaviu.

Sveikatos įstatymo sąvokos – darbuotojas, darbdavys, avarija, darbo sutartis, darbdavio įgaliotas asmuo darbo ir saugos klausimais, darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbo aplinka.

Insidentas – neįvykes įvykis, bet galėjo įvykti nelaimė, tai įvykis susijęs su nelaimingais atsitikimais darbe.

Nelaimingas atsitikimas – tai įvykis darbe, darbo laiku, nustatyta tvarka ir pripažintas nelaimingas atsitikimas darbe tai traumos, nudegimai, sudaužimai t.t. gali įvykti pakeliui į darbą arba iš darbo.

Organizuoja profesinės rizikos įvertinimą kiekvienoje darbo vietoje;

Pagal įmonės saugos ir sveikatos būklę, reikalavimus naudoja kolektyvines ir asmenines saugos priemones;

Užtikrina, kad darbuotojai gautų visapusišką informaciją apie saugias darbo vietas;

Jo kompetencija įtvirtinti darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijas bei vykdo jų vykdymo kontrolę;

Perkelti darbuotojus iš vieno darbo į kitą;

Vykdo nelaimingų atsitikimų darbe apskaitą ir prrevensiją įskaitant profesines ligas;

Leidžia įsakymus, potvarkius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, užtikrina saugias darbo sąlygas;

Darbuotojams pažeidusiems saugos ir sveikatos reikalavimus skiria drausmines nuobaudas.

Darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentacijas, tinkamus dokumentus;

Savarankiškai išjungti, perjungti elektros prietaisus arba vietos kur ženklinama aukšta įtampa;

Nedelsiant pranešti darbuotojui apie nelaimingą situacija – nelaimingą atsitikimą, gaisrą, uždujinimą, incidentą.

Reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias nekenksmingas darbo sąlygas, aprūpintų saugos priemonėmis;

Žinoti ir būti informuotam apie pavojingas medžiagas, taškus;

Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti jeigu tai pavojinga.

Įvadinis instruktavimas – paviršutinis, bendra įmonės informacija.

Pirminis darbo vietoje instruktavimas – vyksta darbo vietoje, nurodoma darbo vieta, naudojamos medžiagos priemonės, įrengimai.

Periodinis darbo vietoje instruktavimas – vyksta kiekvienais metais periodiškai.

Papildomas darbo vietoje instruktavimas – tada, kai pasikeičia darbų technologinis procesas, pažeidus saugos ir sveikatos reikalavimus darbuotojui, pareikalavus darbo inspektoriui turint žinių apie pažeidimus darbe, darbuotojas nebuvo darbe daugiau kaip 2 mėnesius;

Specialusis darbo vietoje instruktavimas – leidimas, įrodo, kad dirbate darbą nesusijusį su savo kasdieniniu darbu.

Profesinės rizikos vertinimas – įvertinamos darbo vietos kenksmingumo atžvilgiu (atlieka didelės, rimtos firmos).

Nukentyjusysis siekė nusižudyti arba susižaloti (reikalingos teisėsaugos išvados);

Nukentyjusysis darė nusikaltimą (reikalingos teisėsaugos išvados);

Darbuotojas dirbo sau be padalinio vadovo raštiško leidimo (reikalinga spec. Tarnybos policijos išvados);

Asmuo nukentėjęs nuo smurto, stichinių nelaimių, kurios nesusijusios su darbu (teisėsaugos išvados);

Mikroklimatas – tai patalpų meteriologinės sąlygos, kuriose dominuoja oro temperatūra, oro drėgmė, oro judėjimo santykinis greitis bei atitvarų temperatūros deriniai;

Aplinkos temperatūra – naudojami spiritiniai termometrai;

Santykinė oro drėgmė – pavojinga elektros atžvilgiu, turi būti atitinkamose ribose;

Atmosferinis slėgis – normalus slėgis 700 ml. Turi įtakos nuotaikai. Naudojama barometrais.

Cheminė aplinka – azoto 78 proc.; deguonies 21 proc.; argonas 0,9 proc.; dujų kt. 0,1 proc.

Dirginančios žmogų – veikia gleivinę, kvėpavimo takus: amoniakas, chloras;

Dusinančios žmogų – azotas, gamtinės dujos;

Narkotinės – sulėtina nervų sistemos veikimą: acetonas, benzinas;

Somatinės – bendro poveikio: gyvsidabris, švinas.

Kenksmingos medžiagos: sieros vandenilis; švino tretatalinas; anglies dvideginis; benzino garai.

Kokybiniai šviesos rodikliai – šviesos srautas, stipris, apšvieta, atspindžio koficientas.

Visų patalpų, gamybinių patalpų, technologinių patalpų;

Natūralus apšvietimas, dirbtinis – elektroninių įrenginių skleidžiama šviesa, mišrus.

  • Microsoft Word 64 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5918 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Darbo sauga ir ergonomika
    10 - 10 balsai (-ų)
Darbo sauga ir ergonomika. (2015 m. Gruodžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-sauga-ir-ergonomika.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 00:12
×