Darbo saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje projektas


Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės darbuotojai. Mezgėjo saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija nr. Bendroji dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš pradedant darbą. Mezgėjo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo ž u r n a l a s. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo metu. Paaiškinimas dėl įvykio darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados. Literatūra. Priedas.

Pastaraisiais dešimtmečiais išsivysčiusių valstybių valdžios institucijos ir privačios verslo įmonės itin daug dėmesio skiria darbuotojų saugai ir sveikatai. Tai lėmė ne tik griežtėjantis teisinis reglamentavimas, bet ir darbdavių supratimas, kad darbuotojų sauga ir sveikata reikia rūpintis ne tik dėl teisinių ar etinių priežasčių, bet ir dėl to, kad tai yra naudinga verslui. Tinkamai įgyvendintos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą, padeda užtikrinti sklandžią ir nepertraukiamą įmonių veiklą, pasiekti geresnių rezultatų. Šios priemonės taip pat gali būti papildomu darbuotojus motyvuojančiu veiksniu – kai jie supranta, kad jais rūpinasi ir investuojama į jų gerovę darbo vietoje. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe ir nuo planinės ekonomikos modelio perėjus prie rinkos ekonomikos, šalyje pradėjusios kurtis užsienio kapitalo įmonės aktyviai prisidėjo prie vakarietiškų standartų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje įtvirtinimo. Šiuos procesus dar labiau paspartino Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir atitinkamų standartų perkėlimas į Lietuvos teisinę sistemą.

Šio projekto tikslas – sukurti ir aprašyti privačios įmonės darbo saugos srities dokumentus ir procesus, atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Siekiant užsibrėžto tikslo, projekte keliami šie uždaviniai:

parengti instruktavimo tvarką ir pagal ją instruktuoti darbuotoją;

atlikti su darbu susijusio nelaimingo atsitikimo tyrimą.

Šiame darbe taikytas literatūros ir šaltinių analizės metodas. Darbe remiamasi darbuotojų saugą, darbo laiko apskaitą, dokumentų rengimą, įforminimą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, akademine literatūra ir darbo teisės srities internetinių šaltinių medžiaga – daugiausia valstybinės darbo inspekcijos interneto svetaine.

Buveinės adresas – Nemenčinės pl. 24 B, LT- 10103 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 2761898. Įmonės kodas 122803522.

Mezgėju gali dirbti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis kvalifikacinį išsilavinimą arba apmokytas įmonėje, turintis sveikatos medicininę pažymą, išklausęs instruktažą bei privalo dirbti pagal įmonės nustatytas vidaus taisykles.

Vykdyti įmonės, padalinio vadovo ir kitų darbuotojų, kontroliuojančių saugą darbe, nurodymus.

Laikytis nustatyto darbo grafiko režimo.

UAB „Siūlai be galo“, 122803522, LT-10103, Tel./faks. (8 5) 276 1898, 14.39 Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

Dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą, įvykusio 2015 m. kovo 25 d., kurio metu nukentėjo Paulina Anušauskienė, ištyrimo,

Darbdavio atstovas – UAB „Siūlai be galo“ Jurgis Brazys.

Darbuotojo atstovas - UAB „Siūlai de galo“ Mantas Julijonas.

2015 m. kovo 25 d. 14 val. 10 min. aš, Paulina Anušauskienė, ėjau į įmonėje esantį tualetą. Eidama pro praustuvą, paslydau ant švapių grindų, griuvau ir susitrenkiau petį. Kadangi labai skaudėjo, padalinio vadovė iškvietė Greitąją medicinos pagalbą. Atvykę medikai mane apžiūrėjo ir išvežė į Všį Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę

Medicininės apžiūros metu man buvo nustatytas kairiojo peties sumušimas ir išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

2015 m. kovo 25 d. 14 val. 10 min. ėjau į įmonės patalpose esantį tualetą. Tuo pačiu metu mezgėja, Paulina Anušauskienė, ėjo lauk, slydo ir griuvo. Padėjau jai atsistoti, bet tuo metu ji pajuto didelį skausmą kairiąjame petyje. Nuvedžiau darbuotoją pas padalinio vadovę, kuri iškvietė Greitąją medicinos pagalbą.

Įsakymas dėl komisijos sudarymo – 1 lapas; Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo – 1lapas; Liudininko paaiškinimas dėl įvykio darbe – 1 lapas; Gydymo įstaigos pažyma –1 lapas.

Darbo ir civilinės saugos projektas – tai galimybė susipažinti su šios srities teorija ir praktika. Įgyvendinant šio projekto tikslą, buvo pasirinktas privačios įmonės, užsiimančios megztų drabužių gamyba, modelis. Šis modelis yra aktualus ir naudingas nagrinėjant pasirinktą temą, nes suteikia galimybę analizuoti su įvairiomis darbuotojų grupėmis susijusius darbo ir darbo saugos priemonių organizavimo aspektus: darbą įvairios trukmės pamainomis, administracijos darbuotojų, gamybos padalinio darbuotojų ir pagalbinių darbuotojų darbo organizavimą bei instruktavimą darbo saugos klausimais, taip pat ištirti nelaimingą atsitikimą darbe.

Pasirinktoje įmonėje įvertinus profesinės rizikos veiksnius, nustatyta, kad svarbiausi rizikos veiksniai darbuotojų sveikatai ir saugai yra triukšmas, gaisro pavojus, traumų tikimybė. Pasiūlytos šiuos rizikos veiksnius šalinančios priemonės. Atsižvelgiant į pasirinktos įmonės veiklos specifiką, parengta saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija darbuotojams. Kiekvienas įmonės darbuotojas privalo susipažinti su tokia instrukcija ir raštu patvirtinti, kad susipažino.

Rengiant įmonės darbo grafiką siekta įtraukti skirtingu darbo režimu dirbančius darbuotojus, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų dėl darbo laiko apskaitos. Kadangi šiame projekte pasirinktas nepertraukiamu gamybos ciklu veikiančios įmonės modelis, darbą teko organizuoti ne tik dienomis, bet ir naktimis, savaitgaliais ir šventinėmis dienomis. Remiantis sudarytu darbo grafiku, parengtas darbo laiko apskaitos žiniaraštis, kuriame apskaičiuotos visos darbo valandos, įskaitant viršvalandžius ir darbą šventinėmis dienomis.

  • Microsoft Word 110 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5007 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovilė
  • Darbo saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje projektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Darbo saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje projektas. (2015 m. Spalio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-saugos-ir-sveikatos-organizavimas-imoneje-projektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 06:53
×