Darbo saugos pagrindai ir apibrėžimai


Saugos konspektas. Įmonė , įstaiga , organizacija. Darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbdaviui atstovaujantis asmuo. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Saugos priemonės. Reikalavimai ir veiksmai. Pavadinimą ir numerį. Registravimo žurnale. Darbo priemonių , technologinių procesų dokumentų , saugos duomenų lapų. Tvirtinti nereikia. Valstybine kalba. Įforminamas paskyroje leidime. Pakeliui į darbą. Iš darbo. Lengvus , sunkius , mirtinus. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe. Sunkus nelaimingas atsitikimas darbe. Mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe. Pagal nukentėjusiųjų skaičių nelaimingi atsitikimai darbe skirstomi pavienius. Pagal ryšį su darbu. Nesusijusius su darbu. Nedelsiant pranešti. Nedelsdamas apie tai pranešti. Pirmąją pagalbą. Iškviečia greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Nustatytos formos pranešimą. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Dokumentų užpildymas. Profesinės rizikos veiksnių skirstymas Cheminiai. Fizikinis veiksnys –. Fizikiniai veiksniai. Darbuotojų teisės. Sudarytų saugias. Nekenksmingas darbo sąlygas. Aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus. Pavojingus veiksnius. Sveikatos tikrinimų rezultatais. Reikalauti perkelti į kitą darbą. Dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo. Atsisakyti dirbti. Norminių dokumentų reikalavimus. Teisės aktų reikalavimus. Rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata. Darbo priemones naudoti. Saugaus naudojimo reikalavimus. Tinkamai naudoti. Apsaugos priemones. Savavališkai neišjungti. Apsaugos įtaisų. Gedimus pranešti. Padalinio vadovui. Apie situaciją darbo vietose. Kuri , jų įsitikinimu , gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Reikalavimų pažeidimus. Negali arba neprivalo. Įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei priemones. Imtis priemonių pašalinti priežastims. Sukelti traumas. Ūmius apsinuodijimus. Apie darbo metu gautas traumas. Su darbu susijusius sveikatos sutrikimus. Nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. Darbo tvarkos taisyklėse , darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose. Pareigybės aprašymuose. Darbo tvarkos taisyklėse. Atsakomybės formos , pažeidus darbuotojų saugos  ir  sveikatos  reikalavimus. Drausminė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybe.

  • Sauga Konspektai
  • 2014 m.
  • Sandra
  • 10 puslapių (1979 žodžiai)
  • Saugos konspektai
  • Microsoft Word 32 KB
  • Darbo saugos pagrindai ir apibrėžimai
    10 - 9 balsai (-ų)
Darbo saugos pagrindai ir apibrėžimai. (2014 m. Gruodžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-saugos-pagrindai-ir-apibrezimai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 22:14