Darbo sutarčių rūšys (2)


Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Sezoninio darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Antraeilių pareigų darbo sutartis. Nuotolinio darbo sutartis. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Priedai. Darbo sutartis. Išvados. Naudota literatūra.


Darbo tikslas. Išanalizuoti darbo sutarčių rūšis.

Darbo uždaviniai. 1. Išsiaiškinti darbo sutarties sąvoką ir reikšmę;

DARBO SUTARTIES SĄVOKA

Darbo sutartis yra vienas svarbiausių darbo teisės institutų Lietuvos darbo teisės sistemoje. Šis institutas jungia teisės normas, reglamentuojančias darbo sutarties sudarymą, keitimą ir nutraukimą, t.y. darbuotojų priėmimą į darbą, darbo sąlygų pakeitimą ar perkėlimą į kitą darbą ir atleidimą iš darbo. Darbo sutarties pagrindu darbdavys gali pasirinkti darbuotojus, labiausiai atitinkančius jo, kaip darbdavio, interesus. Iš šios sąvokos išplaukia, kad:

nustatoma, jog darbo sąlygas užtikrina darbdavys.

Svarbu ir tai, kad sudarant darbo sutartį, žmogus patenka į darbo įstatymų reguliavimo sritį. Todėl jam turi būti suteiktos tam tikros socialinės garantijos, lengvatos. Įstatymų leidėjas griežtai apibrėžia kai kurių darbo sutarčių nutraukimo (pasibaigimo) pagrindus. Darbo sutarties nutraukimas galimas tik įstatymo nustatytais pagrindais. Už darbo sutarties šalių neteisėtus veiksmus taip pat numatyta materialinė atsakomybė, tačiau darbo sutarties šalys atsako tik tuomet, kai yra jų kaltė. Darbo sutarties šalims, be materialinės atsakomybės, numatyta ir drausminė atsakomybė. Darbdavys gali skirti drausminę nuobaudą kitai sutarties šaliai – darbuotojui.

Neterminuotos darbo sutartys laikomos įprastomis ir labiausiai atitinkančiomis viešąjį interesą, nes jų reglamentavimas atitinka skirtingų darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyros principą.

žemės ūkio produkcijos auginimas, derliaus nuėmimas atvirame lauke, paruošimas ir supirkimas sezono metu.

Patarnavimo sutartis yra darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas (DK 116str.). Šios tūšies darbo sutarties ypatumus nustato Vyriausybė. Patarnavimo darbus dirbančių asmenų darbas Darbo sutarties įstatyme nebuvo plačiau reglamentuojamas, tačiau DK ši darbo sutarčių rūšis yra išskiriama ir įtvirtinama galimybė reguliuoti tokias sutartis specialiosiomis teisės normomis. Iš sąvokos matyti pagrindiniai tokios darbo sutarties požymiai. Pirma, darbdaviu patarnavimo sutartyje gali būti tik fizinis asmuo, nes yra teikiamos asmeninės namų ūkio paslaugos. Asmeninis patarnavimo paslaugų teikimo pobūdis matyti ir DK 136 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią darbdavio mirtis yra absoliutus pagrindas pasibaigti tokiai darbo sutarčiai. Kita vertus, tiesioginis tokių darbuotojo teikiamų paslaugų gavėjas ne visuomet turi būti paties darbdavio asmuo. Tai gali būti jo šeimos nariai, asmeniniai svečiai, kuriems šias paslaugas darbuotojas atlieka darbdavio lieptas. Dar vienas būtinas patarnavimo sutarties požymis – pagal patarnavimo sutartį darbuotojas gali dirbti ne bet kokį darbą, o tik tokį darbą, kurio metu suteikiamos namų ūkio paslaugos. Tai gali būti, pavyzdžiui namų kambarinės paslaugos atliekant įvairius darbus privačiuose namų ūkiuose, auklės (auklėtojo), auklės tarnaitės, vaikų, ligonių priežiūros darbuotojo, virėjo, skalbėjo, sodo darbininko, tačiau taip pat asmeninio sekretoriaus, vairuotojo, apsaugininko darbas. Nustatyti patarnavimo sutarties ypatumus yra Vyriausybės kompetencija. Patarnavimo sutarties ypatumai patvirtinti Vyriausybės 2003m. rugpjūčio 19d. nutarimu Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“. Jame yra išvardytas nebaigtinis pavyzdinis sąrašas darbų, kai yra teikiamos asmeninės namų ūkio paslaugos, taip pat numatyta, kad patarnavimo sutartyje turi būti nustatyta kasdienio darbo pradžia ir pabaiga, tuo tarpu darbo diena gali būti pertraukiama. Pagal patarnavimo sutartis dirbantiems darbuotojams gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. Nors Patarnavimo sutarties ypatumuose darbdaviai neatleidžiami nuo pareigos žymėti patarnaujančiojo darbuotojo darbo laiką, dirbtas darbo laikas gali būti žymimas ir kitaip, nei nustatyta pavyzdinės formos žiniaraštyje. Sutartyje darbuotojo pageidavimu gali būti susitariama dėl išlaidų (kelionės, nakvynės, specialių drabužių ir kitų), patirtų teikiant paslaugas, kompensavimo, apgyvendinimo pas darbdavį ir maitinimo sąlygų. Sudarius patarnavimo sutartį darbdaviui nėra privalu įteikti darbuotojui darbo pažymėjimą. Dirbantiems pagal patarnavimo darbų sutartis darbuotojams DK ir kitų norminių teisės aktų nuostatos taikomos su šių patarnavimo sutarties ypatumų nustatytomis išimtimis.

  • Microsoft Word 31 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (4228 žodžiai)
  • Kolegija
  • Kristina
  • Darbo sutarčių rūšys (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbo sutarčių rūšys (2). (2016 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-sutarciu-rusys-2.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 04:52
×