Darbo sutarčių rūšys


Įvadas. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuotos darbo sutarties terminonustatymas. Sezoninė darbosutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Patarnavimo sutartis. Naudota literatūra.

Arba nutraukiama, bet, nepraėjus vienam mėnesiui nuo josnutraukimo dienos (datos) su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaromaterminuota darbo sutartis tam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokiasutartis pripažįstama neapibrėžtam laikui (neterminuota), išskyrus LR DKkodekso 109 str. 2 ir 3 d. nustatytus atvejus.109 straipsnis. Terminuota darbo sutartisNeleidžiamasudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbasyra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arbakolektyvinės sutartys.Su renkamaisiais darbuotojais terminuota darbo sutartis sudaromalaikui, kuriam jie išrinkti, o su darbuotojais, kuriuos pagal įstatymusarba pagal įmonės, įstaigos, organizacijos įstatus skiria į darbąrenkamieji organai, išskyrus savivaldybių tarybas, terminuota darbosutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų laikui (kadencijai).Ginčus dėl sutarties pripažinimo neapibrėžtam laikui (neterminuota)sprendžia darbo ginčus nagrinėjantys organai. Jeigu, sprendžiant ginčą, yranustatyta, kad sutartis tapo neterminuota, pertrauka darbe, kurią turėjodarbuotojas dirbti, kadangi darbdavys galėjo darbuotojui neleisti dirbti,įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje.Jeigu kolektyvinėje sutartyje bus numatyti konkretus darbai, kuriuosdirbant bus sudaromos terminuotos darbo sutartys, tai tokiu atveju aukščiaunurodyta nuostata „dėl terminuotos sutarties nutraukimo ir, nepraėjusvienam mėnesio laikotarpiui, vėl bus su tuo asmeniu sudaroma tamdarbui terminuota sutartis", šiuo atveju, pasibaigus antros sudarytossutarties terminui, jeigu terminui pasibaigus, jis neturės teisėsreikalauti, kad sutartis būtų pripažinta neterminuota.Darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis tojepačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tamtikrą papildomą darbą.Papildomoms pareigoms arba darbuiatlikti yra sudaroma papildomo darbo sutartis.Darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitojedarbovietėje, jeigu tai nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai teisėsaktai.Antraeilininkai sudaro dvi darbo sutartis; vieną –pagrindinėje darbovietėje, kitą – kitoje darbovietėje. Vienas išpagrindinių reikalavimų eiti antraeiles pareigas yra, kad toks darbasneturi būti dirbamas pagrindiniu darbo laiku ir kad nepažeistų pagrindinio darbdavio interesų.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2013 m.
  • 13 puslapių (2572 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ddaarriiuuss
  • Darbo sutarčių rūšys
    10 - 4 balsai (-ų)
Darbo sutarčių rūšys. (2013 m. Spalio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-sutarciu-rusys.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:55
×