Darbo sutarties keitimas


Darbo sutarties pakeitimas. Darbo sutarties pakeitimo pavyzdys. Sutarties pakeitimas pavyzdys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Darbo kodeksas pareigu pakeitimas. Darbo sutarties pakeitimas pvz. Kuo svarbus istatymas darbo sutarties vykdymo sustabdymas. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas. Darbuotojo įsipareigojimų nevykdymas. Kodėl svarbu išmanyti darbo sutartis.

Teisės referatas. Įvadas. Darbo sutarties vykdymo samprata. Darbo sutarties keitimas. Darbuotojo pareiga jam pačiam atlikti jam pavestą darbą. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų. Išvados. Literatūra.


Rašant darbą, supratau, kad kiekvienam, sudarančiam sutartį, asmeniui, - tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, kuo daugiau žinoti apie darbo sutartį yra labai svarbu. Darbuotojui išmanyti lr darbo kodeksą yra naudinga, todėl, kad jis galėtų ginti savo teises.

Darbas- tai privalomos atlikti, darbo sutartyje nurodytos pareigos- dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai.

Darbo sutartis yra vienas darbo teisės institutų, nustatantis darbuotojo ir darbdavio teises ir pareigas. Lietuvos respublikos darbo kodeksas nustato darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo bendrąją tvarką.

Daro sutarties sudarymą, vykdymą ir jos keitimą reglamentuoja lr įstatymai, darbo kodeksas, vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. Tai gali būti atliekama imperatyviai- leidžiant darbdaviui ir darbuotojui susitarti dėl sutarties sąlygų keitimo.

Pagal lietuvos respublikos darbo kodeksą darbuotojas neturi teisės be darbdavio ar jo įgalioto asmens sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui.

Darbdavys neturi teisės reikalauti, išskyrus dk nustatytus atvejus, kad darbuotojas atliktų darbą, kuris nėra parašytas darbo sutartyje. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti sutarta darbo sutartyje.

Darbuotojo pasikeitimas neįmanomas, nes darbas yra asmeninė žmogaus veikla, neatsiejama nuo asmenybės. Jei darbuotojo nelieka, tai ir sutarties nelieka- ji pasibaigia.

Yra suteikta darbdaviams teisė keisti darbuotojų darbo sutarčių sąlygas, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas.

Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima.

Darbdavys turi teisę perkelti darbuotoją į kitą darbą iki vieno mėnesio laikui, esant išskirtiniams atvejams.

Prastova ne dėl darbuotojo kaltės- tokia padėtis darbovietėje, kai darbdavys neduoda darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl tam tikrų priežasčių.

Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ir toksinių medžiagų, tai darbdavys turi teisę tą dieną (pamainą) neleisti jam dirbti ir nemokėti jam darbo užmokesčio.

Laikinas darbo sutarties vykdymo sustabdymas reiškia, jog darbuotojas yra atleidžiamas nuo pareigos atlikti savo darbo funkcijas. Būtina laikytis darbo kodeksu reglamentuojamo darbo sutarties vykdymo sąlygų ar keitimo nuostatų, nes tik teisiškas jų laikymasis užtikrina saugumą.

  • Teisė Referatai
  • 2012 m.
  • As
  • 17 puslapių (3580 žodžių)
  • Teisės referatai
  • Microsoft Word 27 KB
  • Darbo sutarties keitimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Darbo sutarties keitimas. (2012 m. Balandžio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-sutarties-keitimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:09