Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo: teoriniai ir praktiniai aspektai


Įvadas. Darbo sutarties samprata ir turinys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas kai nėra darbuotojo kaltės. Darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo. Darbo sutarties nutraukimas nepilnamečio nuo 14 iki 16 metų, vieno iš tėvų, atstovo pagal įstatymą, vaiko gydytojo, mokyklos, kurioje vaikas mokosi, reikalavimu. Likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Darbdavio mirtis, kai darbo sutartis sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo esant darbuotojo kaltei. Įsiteisėjusiu teismo sprendimui arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo. Kai įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą. Įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu. Darbo sutarties nutraukimas jei darbuotojui per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. Juridinių faktų sudėtis. Atleidimas iš darbo – drausminė nuobauda. Pažeidimo pakartotinumas. Atleidimo iš darbo teisinis pagrindas. Draudimai atleisti iš darbo. Atleidimo iš darbo apskundimas. Nuobaudų pagrįstumo tikrinimas. Atleidimo iš darbo teisėtumas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Darbo objektas

Darbo objektas pagrindinės teorinės ir praktinės problemos susijusios su šiuo darbo teisės institutu, teisinė doktrina bei teismų praktika.

Darbo tikslas – kuo detaliau išanalizuoti darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo pagrindus, teorinius aspektus, bei praktikoje daromas klaidas, dėl kurių vėliau kyla teisminiai ginčai, bei išvadose pasiūlyti galimus vienos ar kitos situacijos sprendimus.

Uždaviniai

Išsiaiškinti darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo ypatumus, būdingus bruožus, bei įstatyminį reglamentavimą.

Pateikti atvejus, kada darbuotojai gali būti atleidžiami be įspėjimo, apžvelgti kylančias problemas.

Išanalizuoti, kokių reikalavimų privalo darbdavys laikytis pagal įstatymą nutraukiant darbo sutartį su darbuotoją be įspėjimo.

Išnagrinėti praktikoje galimus tokio darbo sutarties nutraukimo atveju.

Metodas

Darbe bus naudojami įvairūs tyrimo metodai loginės analizės metodas, kuris naudotas tiriant norminę ir specialiąją literatūrą. Remiantis šiuo metodu bus tiriama darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo samprata, elementai, jų teisinio reglamentavimo ir teoriniai aspektai. Sintezės metodas bus naudojamas atskirų elementų susijusių su darbo sutarties nutraukimu be įspėjimo apibendrinimui ir išvadų formulavimui. Lyginamasis metodas – lyginamos darbo teisės teoretikų ir praktikoje kylančių teisminių ginčų dėl aptariamos teisės normos pozicijos ir reglamentavimas.

  • Teisė Diplominis darbas
  • Microsoft Word 81 KB
  • 2013 m.
  • 46 puslapiai (14490 žodžiai)
  • Kolegija
  • Migle
  • Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo: teoriniai ir praktiniai aspektai
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo: teoriniai ir praktiniai aspektai. (2013 m. Spalio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-sutarties-nutraukimas-be-ispejimo-teoriniai-ir-praktiniai-aspektai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 00:15
×