Darbo sutarties sudarymas


Kolektyvine darbo sutartis referatas. Darbo sutarties prielaidos.

Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties forma. Sudarymo tvarka. Darbo sutarties prielaidos. Naudota literatūra. Manau, darbo sutarties sudarymas mums, jauniems studentams, yra labai aktuali problema, nes mes neturim dar didelės patirties, o kai kurie dar iš vis nėra bande įsidarbinti, todėl svarbu žinoti ko galime reikalauti, kokias teises turime, suprasti ką pasirašome, juk darbdavys šioje srityje yra pranašesnis, jis turi didesnę patirtį ir tuo būtinai bandys pasinaudoti. Darbo kodekse 93 straipsnyke darbo sutartis apibrėžiama, kaip darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.Darbo sutartis sudaroma abiejų darbo sutarties šalių interesais ir atitinka jų suderint valią. Ji rodo teisinių darbo santykių sutartinį pobūdį, darbo savanoriškumo principą. Sutartiniai santykiai gali susiklostyti tik šalių susitarimu. Nesant abiejų teisinių darbo santykių šalių suderintos valios išraiškos, traktuoti darbo sutartį sudaryta ir suteikiančia šalims tam tikras teises bei nustatančia atitinkamas pareigas pagrindo nėra. Darbo sutartis turi būti įforminta įstatymo nustatyta tvarka, kai fizinį asmenį – darbuotoją su kitu teisinių santykiu subjektu susieja susitarimas, tampantis pagrindu atsirasti darbo teisiniams santykiams. Darbas, dar vienaipapildomai darbo sutarties sąlygai: „Darbo sutartyje gali būti sulygta: jei sutartis nutraukiama dėldarbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai.“

Pagrindinis įstatymas, kuris reglamentuoja darbo santykius Lietuvoje yra LR DK (Lietuvos Respublikos darbo kodeksas). 1991 m. lapkričio 7d. priimtas Darbo sutarties įstatymas darbo sutartis reglamentavo iki 2002. gruodžio 31 dienos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. darbo sutarties institut1 reglamentuoja naujasis DK.

Parėžtina, kad darbo sutarties sąlygos, jos turinys neturi prieštarauti įstatymams, t.y.pagal savo turinį darbo sutartis turi atitikti įstatymų reikalavimus, o darbo sutarties išdėstymo forma turėtų būti laisva. Tarkime, darbuotojas prašo priimti į darbą, kuriame išdėsto, kur norėtų dirbti ir kokias atlikti darbo funkcijas ar eiti tam tikras pareigas bei gauti tam tikro dydžio dabo užmokestį. Darbdavys, gavęs tokį prašymą, parašo įsakymą, kuriame pareiškia, jog sutinka priimti tą darbuotoją į darbą, ir kt. Taigi tokiu atveju faktiškai darbo sutartis yra sudaryta, nors ji ir neįforminta pagal pavyzdinę formą. Turinio atžvilgiu paisomavisų reikalavimų ir jie įstatymams neprieštarauja, o kadangi šis faktas yra svarbiausias, tai manytina nesvarbu, kad darbo sutartis ir neįforminta pagal pavyzdinę formą, ir darbdavys tokiu atveju neturėtų būti baudžiamas.

Pagal DK 99 straipsnio pirmąją dalį darbo sutaris laikoma sudaryta nuo tada, kai šalys susitarė dėl sutarties sąlygų, numatytų DK 95 straipsnyje:

  • Microsoft Word 20 KB
  • 2016 m.
  • 10 puslapių (2107 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aiste
  • Darbo sutarties sudarymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Darbo sutarties sudarymas. (2010 m. Rugsėjo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-sutarties-sudarymas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 18 d. 14:13
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo