Darbo teisės atsiskaitymas


Darbo teisė atsiskaitymas Nr. Darbo sutarties pasibaigimas , pasibaigimo pagrindai. Išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu. Kokia darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu tvarka. Prieš tris dienas. Išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą dėl nuo darbuotojo nepriklausančių aplinkybių. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti. Išanalizuoti įspėjimo tvarką nutraukiant darbo sutartį kas turi būti įspėjime kam ir kokios trukmės taikomas įspėjimo terminas. Kokie yra darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Kokias garantijas , nutraukiant darbo sutartį , turi nėščios moterys ir darbuotojai auginantys vaikus iki 3 metų. Išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus. Kokias garantijas turi sergantys ir sužaloti darbe darbuotojai. Kokios garantijos taikomos darbuotojų atstovams. Kas turi pirmenybės teisę pasilikti darbe kai mažinamas darbuotojų skaičius. Kuriais atvejais darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimo dėl bankroto ypatumai . Paaiškinti darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimo tvarką. Nurodyti , kuriais atvejais ir kokio dydžio išmokama išeitinė išmoka. Apibūdinti atsiskaitymo su atleidžiamuoju darbuotoju tvarką. Darbuotoju jo atleidimo dieną. Paaiškinti darbuotojo grąžinimo į darbą tvarką. Kokią darbo laiko trukmę nustato įstatymas ? Kam taikomas sutrumpintas darbo laikas ? Kaip jis apmokamas. Kam ir kokia tvarka nustatomas ne visas darbo laikas ? Kaip jis apmokamas. Kuriais atvejais darbdavys gali organizuoti dirbti viršvalandinius darbus. Ko negali skirti dirbti viršvalandinius darbus ? Kokiais atvejais gali skirti tik turint darbuotojo sutikimą ?


Svarbus dokumentas abiejų šalių pasirašytas susitarimas (šalys turi susitarti dėl piniginės kompensacijos dydžio – tai yra derybų objektas)

Netaikomi išankstinio įspėjimo terminai, nei viena iš šalių neprivalo iš anksto įspėti, kad baigiasi terminas. Nemokama išeitinė išmoka.

Jei pasibaigė 14d.d. įspėjimo terminas , o darbuotojas tęsia darbą tai atleisti iš darbo ankstesnio prašymo pagrindu negalima.

Darbdavys savo iniciatyva negali nutraukti darbo sutarties jeigu darbuotojo prašyme nurodyta konkreti data. (Įspėta prieš 14d.d. ir yra nurodyta konkreti prašyme data , darbdavys pats atleisti negali anksčiau).

Atidirbti 14 d.d reikia tik tuo atveju jei darbdavys nesutinka atleisti darbuotojo iš darbo anksčiau.

Neišmokama išeitinė išmoka, tik uždirbti pinigai ir už atostogas.

Darbuotojui mokama 2VDU dydžio išeitinė išmoka nepriklausomai nuo turimo darbo stažo toje darbovetėje

Paduoti prašymą darbuotojas dėl prastovos turi tik jei tesiantis , kuriai pasibaigus ir darbuotojui pradėjus dirbti praranda teises nutraukti darbo sutartį. Išmokama 2 VDU.

Išanalizuoti darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Kuriais atvejais darbdavys negali laikyti teisėta priežastimi nutraukiant darbo sutartį?

Nutraukti darbo sutartį pagal 129 str. Turi įspėti visus darbuotojus raštu prieš 2 mėnesius. Prieš 4 mėnesius turi įspėti :

Darbuotojus , kuriems iki pencijos liko nedaugiau kaip 5-eri metai. Moterims penciinis amžius – 61,4 m. Vyrams – 63,2 m.

Išanalizuoti įspėjimo tvarką nutraukiant darbo sutartį: kas turi būti įspėjime; kam ir kokios trukmės taikomas įspėjimo terminas.

3) trisdešimt ir daugiau darbuotojų, jeigu įmonėje dirba trys šimtai ir daugiau darbuotojų.

Darbdavys negali atleisti , kai darbuotojas serga savo iniciatyva (išskyrus 130 str. Ir 129 str.) Tačiau , kai darbuotojas sirgimo metu paduoda prašymą tada gali.

132 straipsnis. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus

2) kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą;

3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu;

*Profesinė sąjunga ir darbo tarybos pirmininkai 136 d. 1p. 3dalies Darbdavys negali nutraukti darbo sutartį apie tai neispejas, negaves organo sutikimo:

*Profesinės sąjungos tarybos ir darbo tarybos nariai 129str.

2) valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei;

Atleidimas už pravaikštą: DK 136 str 3d. 2d. ; 235 str. 2d. 9 p. (g.b. Ir kiti punktai).

137 str. Bankroto atvėju darbuotojai būtų atleidžiami pagal 137 str. Išmokama 2 VDU išmoka.

Paaiškinti darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimo tvarką.

Išmokama 2 VDU išmoka, nepriklausomai nuo turimo nepertraukiamojo stažo, kuri nemokama jei paaiškėja darbuotojo kaltė.

Nurodyti, kuriais atvejais ir kokio dydžio išmokama išeitinė išmoka?

Nutraukiant darbo sutartš pagal 129 str. Ir 136 str. 1d. 6 punktą ( ai įstaiga likviduojama )darbuotojamas išmokama išmoka, kurios stažas priklauso nuo turimo nepertraukiamojo darbo stažo toje darbovetėje:

Iki 1 m. – 1 VDU išmoka.

Nuo 1 m. Iki 3 m. – 2 VDU.

Nuo 3 m. Iki 5 m. – 3 VDU.

Nuo 5 m. Iki 10 m. – 4 VDU.

Virš 20 m. – 6 VDU išmoka.

2 VDU nepriklausomai nuo turimo nepertraukiamojo stažo toje darbovetėje pagal;

127 str. 2 d. ( dėl ligos, dėl neįgalumo pencijinis amžius)

136 str. 1d. 2punktas (kai nėra darbuotojo kaltės;

136 str. 1d 4 punktas ( kai negali tęsti darbo dėl neęgalumo komisijos nustatytos pažymos , jog negali dirbti ) .

136 str. 2 dalies ( kai miršta darbdavys )

  • Microsoft Word 33 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (5231 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vitalija
  • Darbo teisės atsiskaitymas
    10 - 4 balsai (-ų)
Darbo teisės atsiskaitymas. (2016 m. Kovo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-teises-atsiskaitymas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 18:24
×