Darbo teisės konspektas (4)


Darbo teisės konspektas darbo teisės sąvoka , objektas , metodas , sistema principai. Darbo teisės sąvoka , objektas Darbo teisė. Darbo teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Tarptautiniai dokumentai pagrindiniai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojų kolektyvas. Darbdavių atstovai. Darbuotojų atstovai. KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI Kolektyvinė sutartis Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė. Ieškinio senatis. Terminų skaičiavimas. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka.Darbo sutarties sąlygos. Darbovietės ir darbo funkcijų. Kitos būtinosios. Priėmimo į darbą apribojimai. Nelegalus darbas. Darbo sutarties sudarymas. Priimant į darbą būtini dokumentai. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Išbandymo terminas. Išbandymo rezultatai. Darbo sutarčių rūšys. Laikinojo darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Iki 2015 Nuo 2015 Po 2010 Sezoninė darbo sutartis. Sezoniniai darbai. Trumpalaikė darbo sutartis. Antraeilės pareigos. Nuotolinio darbo sutartis. Tęsiasi toliau ir joms taikomos nuotolinio darbo sutarties nuostatos Darbo sutarties vykdymas Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas , darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių.


Darbo teisė nagrinėja visuomeninius darbo ir su jais glaudžiai susijusius kitus visuomeninius santykius. Objektą ir sudaro visuomeniniai darbo ir kiti su jais susiję teisiniai santykiai, pvz.

teisiniai santykiai dėl darbuotojų įdarbinimo ( darbuotojų paieška)

teisiniai santykiai dėl darbuotojų drausminės atsakomybės;

teisiniai santykiai dėl darbuotojų materialinės atsakomybės;

teisiniai santykiai dėl darbo ginčų nagrinėjimo;

Darbo teisės reguliavimo metodas. Tai yra tam tikra sistema teisinio reguliavimo priemonių ir būdų, būdingų darbo teisei. Yra žinomi 2 teisinio reguliavimo metodai:

Civilinis teisinis metodas remiasi dalyvių lygybe, savarankiškumu ir nepavaldumu vienas kitam, pvz. prieš sudarant darbo sutartį tiek darbdavys, tiek darbuotojas yra lygūs.. Administracinis teisinis metodas remiasi dalyvių pavaldumu vienas kitam, pvz. pasirašius darbo sutartį darbuotojas yra pavaldus darbdaviui. Išgryninto reguliavimo metodo darbo teisėje nėra. Darbo teisėje taikomi ir civilinio teisinio metodo, ir administracinio teisinio būdo metodai, būdai, priemonės

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – 1950 m. Uždraustas priverstinis darbas, įtvirtintas savanoriškumo principas jungtis į asociacijas, profesines sąjungas ir kt.

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – nustatanti pagrindines žmogaus teises, jų įgyvendinimo ypatumus

Lietuva yra Tarptautinės darbo organizacijos narė. Lietuva yra ratifikavusi apie 50 Konvenscijų

Darbdavys – tai įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, fizinis asmuo ( pvz. kai sudaroma darbo sutartis asmeninio namų ūkio paslaugoms teikti ). Fizinis asmuo darbdaviu gali tapti nuo to momento, kai įgyja visišką civilinį veiksnumą, t.y. sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas visiškai veiksniu dar iki pilnametystės (emancipuojamas – teismo pripažįstamas pilnamečiu dar iki 18 –os metų), arba susituokia dar iki pilnametystės.

Darbuotojas – juo visada gali būti fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ( toliau DK) tai LR gyventojas sulaukęs 16 metų, tačiau tam tikrus, fiziškai ir psichologiškai per sunkius darbus, arba jeigu juos dirbant egzistuoja kenksmingos, materialiai atsakingos sąlygos gali dirbti tik asmenys nuo 18 metų. Įstatymai leidžia priimti ir nuo 14 iki 16 metų ypač lengviems darbams, kurie išvardinti Vyriausybės nutarimu patvirtintame sąraše. ( LR Vyriausybės 2003 01 29 d. nutarimas Nr.138)

Darbdavių atstovai - vadovas, administracija. Administracija – tai asmenys, kurie pagal savo kompetenciją, kurią nustato atitinkamos organizacijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, turi teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus savo pavaldiems darbuotojams. Administracijos sudėtis pagal einamas pareigas paprastai būna iš anksto numatyta ir įtvirtinta įmonės steigimo dokumentuose ar kituose vietiniuose norminiuose teisės aktuose. Kai ji aiškiai nėra įvardyta, apie vieno ar kito asmens priskyrimą prie administracijos galima spręsti iš jo pareigybės aprašyme nustatytų darbo funkcijų, teisių ir pareigų. Administracijos pareigūnų atribojimas nuo kitų įmonės darbuotojų yra ne tik formalus dalykas, jis labai svarbus tam tikrais organizavimo momentais, pvz. dalyvaujant kolektyvinės sutarties rengimo grupėje ir kt.

Kolektyvinė sutartis yra svarbus ir efektyvus dokumentas, padedantis reguliuoti tarpusavio darbo teisinius santykius tarp darbdavio ir darbuotojų kolektyvo. Tačiau Lietuvoje, skirtingai negu užsienio valstybėse, kolektyvinės sutartys nėra populiarios, o pagrindinė priežastis – darbdaviai ir darbuotojai ne visada įsigilina į šios sutarties teikiamus privalomumus, iki galo nesuvokia jos paskirtį.

Į įmonės kolektyvinę sutartį gali būti įtraukiamos šios sąlygos:

8) kitos šalims svarbios darbo, ekonominės ir socialinės sąlygos bei nuostatos.

Bendrasis ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, jeigu DK ir kiti darbo įstatymai atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties terminų. Jis yra ilgiausias iš galimų ieškinio senaties terminų, nes kiti darbo įstatymai atskiriems reikalavimams gali nustatyti ir trumpesnius terminus, pvz,. : 1) vieno mėnesio ieškinio senaties terminas ginčyti atsisakymą priimti į darbą ( DK 96 str. 2d.), 2) vieno mėnesio ieškinio senaties terminas nuo atitinkamo nurodymo ( dokumento) gavimo dienos kreiptis į teismą darbuotojui nesutinkant su nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva ir atleidimu iš darbo ( DK 300 str. 1 d.)

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 126 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 58 puslapiai (32068 žodžiai)
  • Toma
  • Darbo teisės konspektas (4)
    10 - 9 balsai (-ų)
Darbo teisės konspektas (4). (2016 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-teises-konspektas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 20:34
×