Darbo teisęs paskaitų planas


Darbo teisės paslaitų planas. Referatai - kolektyviniai darbo santykiai. Barbo teises planas.

Bendrieji klausimai. Darbo teisės subjektai. Darbo sutartis. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas ir keitimas. Nutraukimas darbdavio iniciatyva. Esant darbuotojo kaltei. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbo drausmė. Individualūs darbo ginčai. Nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Kolektyviniai darbo santykiai.

Ne mažiau 30 steigėjų arba 1/5 įmonės darbuotojų, bet ne mažiau kaip 3.

Teismas - tik dėl Konstitucijos ar profesinių sąjungų įstatymo pažeidimo

Atvejai, kai fizinis asmuo gali atlikti darbus (teikti paslaugas) nesudaręs darbo sutarties: autorinės sutartys; turint patentą tokiems darbams atlikti.

Darbo sutarties nutraukimas išbandymo laikotarpio eigoje. Darbdavio inicijuojamas nutraukimas ir darbuotojo inicijuojamas nutraukimas.

išsilavinimą ar profesinį pasirengimą patvirtinantis dokumentas (ten kur tai reikalinga)

Taikymo sfera - valstybės ir savivaldos institucijos bei valstybės ir savivaldybės įmonės.

vienas iš jų tiesiogiai pavaldus kitam arba su vienas turi teisę kontroliuoti kitą.

Darbuotojo iniciatyva darbdavys privalo jį perkelti į kitą darbą dėl sveikatos būklės (taip pat nėščias ir neseniai pagimdžiusias moteris).

Darbdavys gali reikalauti, kad darbuotojas, nedirbantis dėl prastovos, būtų darbovietėje vieną valandą per darbo dieną (pamainą).

Nušalinimas nuo darbo - tokia padėtis kai įstatymo numatytais atvejais sustabdomas darbo sutarties vykdymas - darbuotojas nevykdo savo darbinės funkcijos, o darbdavys nemoka jam darbo užmokesčio.

kita šalis gali per 5 dienas pranešti apie pasiūlymo priėmimą; Jei per 5 dienas nepranešama - laikoma, kad pasiūlymas atmestas;

Darbuotojas raštu įspėja darbdavį apie sutarties nutraukimą. Įstatymo nustatytas įspėjimo terminas - ne vėliau kaip prieš 14 dienų, tačiau darbuotojui pageidaujant ir darbdaviui neprieštaraujant jis gali būti trumpesnis;

Per 3 dienas darbuotojas gali atšaukti savo pareiškimą. Darbdaviui sutikus, atšaukti pareiškimą galima ir vėliau.

Darbdavio iniciatyva darbuotojų laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (išskyrus (i) ir (iv) pagrindus), taip pat darbuotojų atostogų metu (išskyrus (i) pagrindą);

Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojų darbo laikas apskaitomas (sumuojamas) per ilgesnį laikotarpį nei viena savaitė. Todėl esant suminei darbo laiko apskaitai galima situacija, kad vienos konkrečios savaitės eigoje yra viršijamos įstatymo nustatytos darbo laiko maksimalios ribos, tačiau vidutiniškai per suminės apskaitos laikotarpį savaitės darbo laiko trukmė leistinų ribų neviršija.

Esant suminei darbo laiko apskaitai, negali būti pažeidžiama įstatymo nustatyta minimali paros bei savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė.

tam tikru valandų skaičiumi sutrumpintas darbo dienos (pamainos) laikas, kai kurios arba visos savaitės darbo dienos;

Išimtiniais atvejais darbdavys turi teisę organizuoti viršvalandinį darbą darbo, poilsio ir švenčių dienomis be darbuotojo sutikimo:

Esant normalioms darbo sąlygoms - po vieną bent 10 min. trukmės papildomą pertrauką poilsiui pirmoje ir antroje darbo dienos (pamainos) pusėje;

dirbant cheminių, fizikinių ar biologinių veiksnių įtakoje, turi būti skiriamos bent 10 min. trukmės papildomos pertraukos ne rečiau kaip kas 2 val. ir ne mažiau kaip viena speciali poilsio pertrauka;

dirbant fizinį darbą turi būti skiriamos bent 10 min. trukmės papildomos pertraukos ne rečiau kaip kas 2 val.;

kai aplinkos oro temperatūra žemesnė kaip -10 C, turi būti skiriamos specialios poilsio pertraukos ne rečiau kaip kas 2 val. ir viena bent 15 min. papildoma poilsio pertrauka;

kai aplinkos oro temperatūra yra žemesnė kaip -15 C, turi būti skiriamos specialios poilsio pertraukos ne rečiau kaip kas 1,5 val..

Be kasmetinių atostogų, kurių pagrindinis tikslas ir yra poilsis, įstatymas taip pat numato ir tikslines atostogas, kurių tiesioginė paskirtis nėra poilsis.

neteisėti veiksmai arba neveikimas - įstatymų, darbo sutarties, pareiginės instrukcijos kolektyvinės sutarties ar kitų lokalinių aktų pažeidimas;

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 51 KB
  • 2011 m.
  • 27 puslapiai (9947 žodžiai)
  • Darbo teisęs paskaitų planas
    9 - 3 balsai (-ų)
Darbo teisęs paskaitų planas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-teises-paskaitu-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:55
×