Darbo teisės samprata skaidrės


Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Pagrindiniai darbo santykių požymiai. Darbo teisė netaikoma. Darbo teisės tikslas. Darbo teisės uždaviniai. Darbo teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės sistema. Darbo teisės funkcijos. Teisės principai. Darbo teisės principai. Asociacijų laisvė. Laisvė pasirinkti darbą. Valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę į darbą. Darbo teisės subjektų lygybės principas. Saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas. Teisingas apmokėjimas už darbą. Visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. LR Konstitucija. Lietuvos Respublikos tarptautines sutartys. Darbo Kodeksas. Poįstatyminiai teisės aktai. Trišaliai susitarimai, kolektyvinės sutartys. Teismų praktika. LR DK 4 str. 2 d. LR KT pozicija. Įstatymo ir teisės analogija. Dėl darbo teisės normų konkurencijos. Dėkoju už dėmesį.


Darbo teisė yra teisės šaka, kuri reguliuoja visuomeninius santykius, susiklostančius darbo proceso metu.

Veiklą galima vadinti darbu jei: darbas turi būti suprantamas kaip tikslinga žmogaus veikla, t.y. tikslingas protinių žmogaus gebėjimų realizavimas; darbas turi turėti savo objektą, t.y. dalykai, kuriuos žmogus veikia dirbdamas; turi būti darbo priemonės, t.y. dalykai be kurių žmogus negalėtų dirbti.

Darbo ir kitų tiesiogiai susijusių darbo santykių reglamentavimas, sudarymas būtinų teisių sąlygų, siekiant optimaliai derinti darbo sutarties šalių ir valstybės interesus.

Sistema teisinių priemonių, kuriomis darbo teisė veikia reguliuojamus visuomeninius darbo teisinius santykius.

Pvz.: kolektyvinės sutarties; kolektyvinių darbo ginčų; įdarbinimo; darbo sutarties; darbo laiko; darbo užmokesčio, garantijų ir kompensacijų ir kt..

Darbo teisės sistemą sudaro: bendroji dalis; specialiosios dalys.

Pasauliniai ir regioniniai principai Dažniausiai kildinami iš tarptautinių dokumentų: JTO Generalinės asamblėjos priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948), TDO konvencijos (įkurta 1919, būstinė Ženevoje), 1950 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, 1966 m. JT tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, 1989 m. EB darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartija, 1996 m. Europos socialinė chartija (pataisyta), 2000 m. ES pagrindinių teisių chartija.

Nacionaliniai principai Šie darbo teisės principai dažniausiai konkretizuoja tarptautinius ir regioninius darbo teisės principus nacionaliniuose įstatymuose.

LR K 35 str. – piliečiams laiduojama teisė vienytis į bendrijas, asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra prieštaringa K; VŽTD 20 str. – įtvirtinta kiekvieno žmogaus teisė jungtis į asociacijas. TPIPTP (pilietinių ir politinių teisių pasktas) 22 str. – kiekvienas žmogus turi teisę laisvai su kitais jungtis į asociacijas, įskaitant steigti profesinę sąjungą ir stoti į ją.

  • Teisė Skaidrės
  • MS PowerPoint 369 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 49 puslapiai (1682 žodžiai)
  • Eimantė
  • Darbo teisės samprata skaidrės
    10 - 4 balsai (-ų)
Darbo teisės samprata skaidrės. (2016 m. Vasario 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-teises-samprata-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 22:18
×