Darbo teisiniai santykiai


Įvadas. Darbo teisės ir darbo teisinių santykių samprata. Darbo teisės šaltiniai ir darbo kodeksas. Darbo teisinių santykių reglamentavimas nacionaliniu lygmeniu. Darbo santykių subjektai ir jų atstovavimas. Individualūs darbo santykiai ir kolektyvinė darbo teisė. Darbo sutartis ir su ja susiję teisiniai santykiai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokestis. Tarptautininė darbo teisė. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokestis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Darbo tikslas: Išnagrinėti teisės aktus reglamentuojančius darbo teisinius santykius.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.

Išanalizuoti tarptautinius teisės aktus reglamentuojančius darbo teisę.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė.

DK 108 str. yra nustatyta, kad darbo sutartys gali būti:

DK nustatyti darbo sutarčių nutraukimo pagrindai:

g) nušalinimo nuo darbo laikas, jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos;

11. gruodžio 25-oji ir 26-oji - Kalėdų dienos.

atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

ir darbo teisei daro ES teisės aktai. Be direktyvų konkrečiai nustatančių darbo laiką labai

svarbus dokumentas yra ES pagrindinių teisių chartija. Ši chartija buvo priimta 2000 m. ir joje atsispindi naujoji ES politika žmogaus teisių srityje. Tai yra moderniausias šių laikų žmogaus teises reglamentuojantis tarptautinis dokumentas. Su darbo laiku susijęs šios chartijos 31str. 2 d. joje teigiama, jog kiekvienas darbuotojas turi teisę į maksimalaus darbo valandų skaičiaus nustatymą, kasdieninį ir savaitinį poilsį bei kasmetines apmokamas atostogas.

ES darbo laiko direktyva išskiria tris reikalaujamo poilsio rūšis:

Darbo užmokesčio sąvoka reglamentuojama ir TDO Konvencijoje Nr. 95 „Dėl darbo užmokesčio apsaugos“, kurios 1 str. nurodyta, kad darbo užmokestis reiškia bet kokį paskirtą ir apskaičiuotą atlyginimą arba uždarbį, išreikštą pinigais, nustatytą abipusiu susitarimu arba pagal nacionalinius įstatymus ar kitus norminius teisės aktus, ir kurį darbdavys moka įdarbintam asmeniui rašytinės arba nerašytinės sutarties pagrindu už padarytą ar sutartą padaryti darbą arba žţ suteiktas ar sutartas suteikti paslaugas. Minėtos konvencijos 2 str. numatytas darbo užmokesčio išmokėjimas valiuta, banko ar pašto čekiais arba pinigų orderiais. Tai reiškia, kad ši konvencija numato užmokesčio išmokėjimą tik grynais pinigais.

kaip vieną iš svarbių darbo rinkos reguliavimo elementų.

Pagal TDO konvencijos Nr. 95 12 str. 1 d. „Darbo užmokestis mokamas reguliariai. Darbo užmokesčio mokėjimo intervalus nustato nacionaliniai įstatymai ar kiti norminiai aktai arba yra patvirtinami kolektyvinio susitarimo ar arbitražo sprendimo, išskyrus atvejus, kai yra kitų tinkamų susitarimų, garantuojančių darbo užmokestį mokėti reguliariais intervalais.

Apibendrinant galima paminėti, kad darbo užmokesčio dydžio nustatymas priklauso nuo daugelio socialinių, ekonominių veiksnių, jo dydis turi būti adekvatus ir ne diskriminacinis. Lietuvoje pagrindinė darbo užmokesčio ūkio subjektuose reguliavimo priemonė yra kolektyvinė sutartis, kuri yra viena iš darbo santykių teisinio reguliavimo formų. Vadovaujantis įstatymais kolektyvinėje sutartyje nustatomos, konkretizuojamos darbo, darbo užmokesčio ir buities sąlygos. Vyriausybė reguliuoja biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio dydį. Visiems darbuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato MDU, o darbo užmokestis kenksmingomis darbo sąlygomis, taip pat dirbant naktį ir viršvalandžius ,yra reglamentuojamas įstatymo (LR DK193, 194 str.). Teisingas darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis pagrindiniais principais ir kriterijais, įtvirtintais Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose.

apibrėžiamas įstatymais. Lietuvoje minimalų darbo užmokestį nustato Lietuvos

7. LR Darbo kodekso komentaras, III dalis. Vilnius, 2004.

11. Mačernytė - Panomariovienė I. Apmokėjimas už darbą ir jo užtikrinimas. Vilnius, 2002.

12. Neratifikuota Konvencija Nr. 95 „Dėl darbo užmokesčio apsaugos“. 1997.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 48 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (5344 žodžiai)
  • Gintare
  • Darbo teisiniai santykiai
    10 - 8 balsai (-ų)
Darbo teisiniai santykiai. (2016 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-teisiniai-santykiai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 22:01
×