Darbo užmokečio sistema gamybos įmonėje


Įmonės atlygio politika. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo vertė rinkoje. Darbo vertė įmonėje. Pagrindinio darbo užmokesčio skalės. Kintama darbo užmokesčio sistema. Kiti kintamo darbo užmokesčio elementai. Naudų planas.


Projektinio darbo tikslas – sukurti įmonės darbo apmokėjimo ir kompensavimo sistemą, leidžiančią pasiekti įmonės strateginį tikslą, atitinkančią įmonės politiką bei darbo apmokėjimo sistemai keliamus reikalavimus.

Įmonės strateginis tikslas – 2020 m. tapti Geidžiamiausiu darbdaviu (žurnalo Verslo žinios rinkimuose)

Nustatyti darbo užmokesčio dydį lemiančių veiksnių poveikį

Nustatyti pagrindinio (bazinio) darbo užmokesčio dydžius, pasirenkant atitinkamą skalių sudarymo metodą

Parinkti kitus kintamo darbo užmokesčio elementus

*ŽI skyriaus vadovas (kuria ŽI vadybos sistemas, konsultuoja kitus vadovus ŽI valdymo klausimais, atsako už įmonės aprūpinimą žmogiškaisiais ištekliais bei darbuotojų gerovę)

*ŽI vadybininkas (ieško ir atrenka naujus darbuotojus, sudaro darbo sutartis, kartu su skyriaus vadovu kuria ir įgyvendina ŽI sistemas, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams)

*Rinkodaros ir pardavimų skyriaus vadovas (atsako už naujų įmonės gaminių įvedimą į rinką, naujų rinkų paiešką, esamų išlaikymą)

Mūsų įmonės strateginis tikslas tapti 2020 m. Geidžiamiausiu darbdaviu žurnalo “Verslo žinios” rinkimuose. Šiam tikslui pasiekti įmonės atlygio politika orientuota į motyvuojančią darbo apmokėjimo ir kompensavimo sistemą, skatinančią geresnius veiklos rezultatus bei darbuotojų pasitenkinimą darbu. Todėl, mūsų įmonė laikosi nuostatos visiems darbuotojams mokėti ne žemesnį darbo užmokestį nei rinkos vidurkis. Minimalus mėnesinis darbo užmokestis yra 400 eurų, kas parodo, kad net žemiausios kvalifikacijos darbuotojai mums yra svarbūs.

kintamas atlyginimas, kuris gali būti ilgalaikis arba trumpalaikis t.y., kintama dalis. Abi dedamosios priskiriamos priklausomai nuo pareigybės. Pagal pareigybę yra nustatomas apmokėjimo tipas : apmokėjimas, remiantis darbuotojo pasiektais rezultatais, gebėjimais ar kompetencijomis. Pagal darbo užmokesčio sistemos iškeltus kriterijus ir jų įvykdymo lygį yra skiriamas tam tikras procentas (priklausomai nuo pareigybės) bazinio darbo užmokesčio. Darbuotojams, kurių kintamas dalis yra nustatoma pagal rezultatyvumą, ji apskaičiuojama remiantis įvykdymo normomis. (žr. 6 dalis).

kiti darbo užmokesčio elementai – tai įvairios premijos, priemokos bei kiti elementai, priklausantys nuo sąlygų, aprašytų 7 darbo dalyje.

įvairios papildomos skatinimo priemonės bei naudų planas, kuris pateiktas 8 darbo dalyje.

Taigi mūsų įmonės darbo apmokėjimo sistema yra paremta ne tik finansine nauda, bet ir nepinigine išraiška, didinančia darbuotojų pasitenkinimą darbu ir gerinančia darbdavio įvaizdį rinkoje.

Mes vertiname darbuotojų pastangas ir dėl to užtikriname didesnį nei vidutinis darbo rinkos darbo užmokestį.

Tai sukauptos žinios, įgyta patirtis ir nuolatinis mokymasis bei tobulėjimas ne tik darbinėje veikloje, bet ir asmeninių kompetencijų ugdyme

Tai savanoriškas atsidavimas savo darbui, siekiant parodyti, kad darbas yra ne prievolė, o malonumas

Tai lankstumas ir prisitaikymas prie naujovių

Tokiomis vertybėmis įmonė stengiasi sukurti jaukią ir draugišką darbo aplinką bei įrodyti, jog darbuotojas yra svarbiausia įmonės dalis. Siekiama, kad įmonė darbuotojams būtų lyg antri namai, o darbas joje – kasdieninė šventė. Taip pat norima paskatinti abipusį bendradarbiavimą, nebijant priimti inovatyvių sprendimų, stengiantis išlaikyti profesionalumą. Mūsų tikslą pasiekti padeda pagarba žmogui, kuri skatina darbuotojų lojalumą ir atsakingumą.

Daugumos vadovų atlyginimas viršija 938,2 eurų dydį, todėl vadovams nėra taikomas NPD ir jo pokyčiai nedaro jokios įtakos.

Daugelio specialistų DU yra didesnis už minimalų, todėl ir NPD dydžio įtaka nėra didelė.

Įmonės politika yra orientuota į didesnį nei rinkos vidurkis bazinį darbo užmokestį bei motyvuojantį kintamą darbo užmokestį

Remiantis Lietuvos Darbo ir socialinių tyrimo instituto darbo vietų vertinimo metodika bei atsižvelgdami į įmonės veiklos pobūdį, išsirinkome pagrindinius vertinimo kriterijus:

Toliau atliekamas vertinimo kriterijaus pakopos vertės (balais) nustatymas ir atliekamas darbo vietos įvertinimas balais konkrečiai darbo vietai priskiriant atitinkamą vertinimo kriterijaus pakopą ir susumuojant balus.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 55 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (5689 žodžiai)
  • Universitetas
  • Satam
  • Darbo užmokečio sistema gamybos įmonėje
    10 - 7 balsai (-ų)
Darbo užmokečio sistema gamybos įmonėje. (2016 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-uzmokecio-sistema-gamybos-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 02:50
×