Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti uab „tranzita“


Įvadas. Uab „Tranzita“ įmonės aprašymas. Darbo apmokėjimo sistema. Uab „Tranzita“ darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Uab „Tranzita“ darbo laiko apskaita. Uab „Tranzita“ darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio priskaitymas ir išmokėjimas. Išvados. Literatūra. Priedai. 22įvadas. Uab „Tranzita“ įmonės aprašymas.


Plėtojantis rinkai ir verslui, besivystant konkurencijai būtina samdyti kvalifikuotus, imlius darbui darbuotojus. Siekiant pritraukti gerus, darbščius specialistus, įmonės privalo sukurti ir organizuoti patrauklią darbo apmokėjimo sistemą, taip pat užtikrinti kvalifikuotų darbuotojų lūkesčius atitinkantį darbo užmokesčio dydį, atsižvelgti ir į tai, kad atlyginimas už darbą atitiktų kiekvieno darbuotojo indėlį, siekiant įmonės tikslų, ir motyvuotų kuo visapusiškiau panaudoti žmogaus potencialą.

Skirtingos kvalifikacijos darbuotojai atlieka skirtingus kvalifikacijos reikalaujančius darbus. Darbai turi būti paskirstyti taip, kad maksimaliai būtų apkrauti darbuotojai, o darbo procesas vyktų nenutrūkstamai. Labai svarbus yra darbo ir poilsio laiko organizavimas, darbo laiko grafikų tobulinimas. Visiems darbuotojams atlyginimas privalo būti apskaičiuotas pagal nustatytus tarifinius atlygius, priskaitytas, išmokėtas pagal darbo užmokestį reglamentuojančius įstatymus.

Darbo tikslas – išnagrinėti UAB „Tranzita“ darbo užmokesčio dokumentus ir išanalizuoti įmonės darbo apmokėjimo apskaitą.

Darbo uždaviniai:

Surinkti ir susisteminti UAB „Tranzita“ informaciją apie apskaitos politiką ir darbo apmokėjimo sistemą;

Išanalizuoti įmonės darbo laiko apskaitą, darbo užmokesčio apskaičiavimo, išskaitymo iš darbo užmokesčio ir išmokėjimo tvarką;

Pateikti bendrovės darbo užmokesčio apskaitos dokumentų, registrų, žiniarasčių pavyzdžius.

Darbe naudojami UAB „Tranzita“ 2015 metų duomenys.

Tam, kad galėtume sistemingai, suprantamai ir tikslingai pasiekti kursinio darbo tikslą ketinu remtis ir naudoti UAB „Tranzita“ apskaitos duomenimis.

Įmonės ,,Tranzita“ juridinis statusas yra Uždaroji akcinė bendrovė. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Nr. VIII – 1835 (5 straipsnis) išleistą 2000 m. liepos 13d. ši organizacija yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas. Įmonė įkurta 2003 metais.

UAB ,,Tranzita“ įstatinis kapitalas susideda iš akcininkų įnešto kapitalo. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

UAB „Tranzita“ pagrindinė veikla yra tarptautinis greitai gendančių krovinių gabenimas maršrutais iš Lietuvos, Lenkijos į ES šalis( D, NL, DK) ir iš ES šalių -Rusija.

Įmonės darbo apmokėjimo sistema susideda iš šių skyrių:

Darbo apmokėjimo sistema turi būti peržiūrima ir tikslinama Direktoriaus sprendimu, bet ne rečiau kaip kas 2 metai.

Su darbo apmokėjimo sistema turi būti supažindinti visi darbuotojai.

I skyrius. Bendri darbo apmokėjimo principai

1.1. Įmonėje darbo užmokestis visiems darbuotojams yra fiksuotas.

1.2. Visiems bendrovės darbuotojams atlyginimas skaičiuojamas priklausomai nuo išdirbtų darbo dienų pagal tvirtai nustatytus atlygius.

1.3. Dirbtas ir nedirbtas laikas apskaitomas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

1.4. Neapmokestinamų pajamų dydis taikomas darbuotojams, kurie yra pateikę prašymą.

1.5. Naujai priimtiems darbuotojams taikomas trijų mėnesių bandomasis laikotarpis ir mokama Valstybės nustatyta minimali mėnesinė alga.

1.6. Visų bendrovės darbuotojų pilna alga susideda iš pagrindinės algos ir papildomo atlyginimo.

1.8. Siekiant padidinti bendrovės darbuotojų darbo efektyvumą ir suinteresuotumą atliekamu darbu bei suvokti jų darbo perspektyvas, bendrovėje patvirtinta skatinimo sistema - atskiru įsakymu yra paskiriamos vienkartinės premijos.

1.9. Premijos skiriamos pagal bendrovės direktoriaus ir transporto vadovo pasiūlymus.

1.10. Papildomas premijų fondas formuojamas atsižvelgiant į bendrovės veiklos rezultatus už ataskaitinį laikotarpį (metus).

1.11. Darbuotojai dirba pagal nustatytą darbo grafiką, kuris sudaromas keturiems mėnesiams. Darbo grafikas turi būti patvirtintas direktoriaus ne vėliau, kaip prieš tris savaites iki grafiko įsigaliojimo.

1.14. Darbo užmokestis pervedamas į banko mokamąsias korteles, kurios išduodamos darbuotojams nemokamai.

1.15. Pajamų mokestis išskaitomas iš atsiskaitomojo mėnesio uždarbio.

II skyrius. Administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas

2.1. Administracijos darbuotojams mokamas mėnesinis nustatytas atlygis pagal laikinę paprastąją sistemą.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 74 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4492 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti uab „tranzita“
    10 - 4 balsai (-ų)
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti uab „tranzita“. (2016 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-uzmokescio-ir-su-juo-susijusiu-atskaitymu-apskaita-ir-informacijos-apie-ja-panaudojimas-veiklos-procesui-valdyti-uab-tranzita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 14:05
×