Darbo užmokestį lemiantys veiksniai, socialinės įmonės atvejis


Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.


Apibendrinti darbo užmokestį lemiančių veiksnių socialinėje įmonėje tyrimo rezultatai ir diskusija62

Tarp uŽsienio mokslininkų įvardijami: Armstrongas (2009); Koenigeras, Leonardis ir Nunziatas (2007); Willemsas, Janvieras ir Henderickxas (2006); Ahnas, Arcidiaconas ir Wesselsas (2003); Koenigeras ir kt. (2007); deWalqueas ir kt. (2010); Lehmannas (2006); Downesas ir Choisas (2014); Beaumontas ir Harris (2003); Gorzigas, Gornigas ir Werwatzas (2008).

Žaptoriaus (2007) teigimu, norint, kad organizacijos darbuotojai efektyviau bei našiau dirbtų, vadovai privalo Žinoti pagrindinius veiksnius, kaip pritaikyti darbo uŽduotis ir atlyginimą, kad tai skatintų darbuotojų efektyvumą. Žinios apie darbuotojų motyvavimą bei teisingos darbo užmokesčio sistemos sukūrimas sujungia organizacijos strateginius tikslus į darbo santykių projektavimo procesą. Teigtina, kad kiekvienos organizacijos vadovas turi suprasti Žmogiškųjų išteklių valdymo naudą, suvokti darbo užmokesčio sistemos privalumus bei trūkumus, motyvavimo reikšmingumą įmonėje, kad galėtų nustatyti efektyviausią apmokėjimo uŽ darbą sistemą, vadovaujantis tuo, kad organizacijos tikslai turi sutapti su darbuotojų tikslais. Darbo užmokestis, nepriklausomai nuo jo formos ar sistemos, turi garantuoti darbo sąnaudų efektyvumą, padėti konkuruoti darbo rinkoje ir būti motyvaciniu veiksniu darbuotojams siekiant našiau bei kokybiškiau atlikti darbus.

Žiogelytė (2012) pabrėŽia, kad vien konkrečios įmonės apmokėjimo uŽ darbą proceso organizavimui neuŽtenka, kadangi darbo užmokesčio nustatymas yra susijęs su kiekybine ir kokybine darbų analize, moralinio ir materialinio skatinimo priemonėmis bei vidaus ir išorės darbo rinkose nusistovėjusiais tam tikros specialybės ar ekonominės veiklos darbo užmokesčiais. Autorei antrina Domeika (2008) teigdamas, kad darbo apmokėjimo dydį lemia konkretaus darbo vertė, kuriai nustatyti yra naudojami kiekybiniai ir kokybiniai darbų vertinimo metodai. Kiekybiškai darbai yra vertinami pagal darbuotojų kvalifikaciją, atsakomybę, darbo sąlygas ir pan.. Organizacija pati renkasi tinkamiausią darbų vertinimo metodą. Kiekvienoje organizacijoje svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai svarbiausi, pagal kuriuos tikslinga organizuoti apmokėjimą uŽ darbą, ir nustatyti kiekvienam darbuotojui tinkamą darbo užmokestį. Apmokėjimo uŽ darbą tikslas, pasak Vanago (2009), yra padėti įgyvendinti organizacijos strateginius siekius ir trumpalaikius uŽdavinius, ugdant kompetetingus, kvalifikuotus darbuotojus. Jeigu darbo užmokestis bus padidintas suma, niekaip nesusieta su tam tikru darbuotojų elgsenos formavimu, tai sistema nebus veiksminga ir darbuotojai nepradės geriau dirbti. Apmokėjimo uŽ darbą sistema turi būti organizuojama taip, kad ji motyvuotų darbuotojus bei padėtų įgyvendinti organizacijos tikslus. Žaptoriaus (2015) teigimu, darbo užmokesčio dydŽio nustatymas nėra reglamentuojamas, todėl skiriasi atsiŽvelgiant į įmonės veiklos sritį, rezultatus ir pan.. Konkretų atlygį, kitas darbo apmokėjimo formas ir sąlygas, darbo normas nustato darbdaviai. Nustatytas tik

Organizacijoje mokamą darbo užmokesčio dydį lemia daugelis veiksnių, kuriuos mokslininkai linkę išskirti į vidinius (įmonės finansinė būklė, jos išgalės mokėti, ekonominės sąlygos, konkretaus darbo vertė, realityvi darbuotojo vertė ir pan.) ir išorinius (gyvenimo lygis, vyriausybės politika, darbo užmokesčio lygis šakoje, darbo sąlygos, profesinių sąjungų veikla ir t.t.). Galima daryti prielaidą, kad bet kurioje organizacijoje darbo užmokesčio dydŽiui įtaką daro darbuotojo gebėjimai sukurti tam tikro dydŽio (vertės) produktą, darbdavio gebėjimai sukurti/sudaryti optimalias sąlygas šio produkto kūrimui ir jo realizavimui rinkoje iš to gaunant ekonominę naudą, t. y., dalį, kurią galima naudoti darbo užmokesčio išmokėjimui.

  • Microsoft Word 852 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 85 puslapiai (21506 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ausine
  • Darbo užmokestį lemiantys veiksniai, socialinės įmonės atvejis
    10 - 1 balsai (-ų)
Darbo užmokestį lemiantys veiksniai, socialinės įmonės atvejis. (2019 m. Lapkričio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbo-uzmokesti-lemiantys-veiksniai-socialines-imones-atvejis.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 04 d. 20:48
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo