Darbo vietos vertinimas


Darbo vietos įvertinimas. Darbo vietu vertinimas. Darbo aplinkos vertinimas. Darbo vietos rizikos vertinimas. Suvirintojo darbo vieta. Profesinės rizikos vertinimas darbo vietoje. Kompiuterizuotos darbo vietos profesines rizikos vertinimas. Suvirintojas rizikos veiksniai. Kas gali vertinti darbo vietos rizika imoneje. Kaip vertinama darbo vieta.

Mechanikos referatas. Įvadas. Bendra tiriamojo objekto (įmonės) charakteristika. Darbo vietos (cecho, patalpos) charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas,. Rizikos tyrimas ir rizikos priimtinumo nustatymas. Fizikiniai veiksniai. Fiziniai veiksniai. Cheminiai veiksniai. Biologiniai veiksniai. Ergonominiai ir psichofiziologiniai veiksniai. Rizikos dydžio apskaičiavimas ir vertinimas. Rizikos sumažinimas iki leistinos būdai ir priemonės. Rizikos įvertinimo duomenų lapas. Rizikos sumažinimo veiksmų planas. Rizikos tyrimo išvados. Literatūros sąrašas. Profesinė rizika – tai pavojaus sveikatai ar gyvybei galimybė dėl traumos, kenksmingo ar pavojingo darbo aplinkos veiksnio poveikio ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo. Rizikos įvertinimas – rizika įvertinama pagal esamo arba galimo rizikos veiksnių poveikio vertinimo procesą, kurio metu identifikuojama esama ar galima rizika, atliekami jos tyrimai , nustatoma rizika ir priimamas sprendimas, ar rizika yra priimtina, ar nepriimtina. Rizikos įvertinimo tikslas yra nustatyti priemones, kurios reikalingos, kad rizika būtų pašalinta arba kitaip kontroliuojama bei sumažintos žalingų poveikių pasekmės. Rizikos vertinimas yra nuodugnus tyrimas to, kas gali pakenkti žmonėms darbo vietoje. Tokio vertinimo metu siekiama išsiaiškinti ar pakanka egzistuojančių atsargumo priemonių, ar dar būtina imtis papildomų veiksmų, kad užkirsti kelią pavojams. Be to rizikos vertinimu siekiama užtikrinti, kad nei vienas žmogus nebus sužeistas arba nesusirgs. Nelaimingų atsitikimų išdavoje gali žūti arba būti sužaloti žmonės bei nukentėti verslas, nes prarandama produkcija, sugadinamos mašinos, padidėja draudimo mokesčiai arba darbdavys baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Mano namų darbo tikslas yra įvertinti darbo riziką įmonėje, kurioje dirbu. Šiame darbe vertinu uab „antana“ ruošinių gamybos dirbtuvių metalo suvirintojo darbo vietą, pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir metodinius nurodymus.


Profesinė rizika – tai pavojaus sveikatai ar gyvybei galimybė dėl traumos, kenksmingo ar pavojingo darbo aplinkos veiksnio poveikio ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo.

Rizikos įvertinimas – rizika įvertinama pagal esamo arba galimo rizikos veiksnių poveikio vertinimo procesą, kurio metu identifikuojama esama ar galima rizika, atliekami jos tyrimai , nustatoma rizika ir priimamas sprendimas, ar rizika yra priimtina, ar nepriimtina.

Nelaimingų atsitikimų išdavoje gali žūti arba būti sužaloti žmonės bei nukentėti verslas, nes prarandama produkcija, sugadinamos mašinos, padidėja draudimo mokesčiai arba darbdavys baudžiamas įstatymųšiame darbe vertinu UAB antana ruošinių gamybos dirbtuvių metalo suvirintojo darbo vietą, pagal dėstytojo pat UAB antana įkurta 1996 metais. Šios bendrovės veiklos pobūdis: gaisrinės saugos projektų rengimas, gaisro signalizacijos ir visų tipų gesinimo sistemų montavimas bei techninė priežiūra. Įmonėje dirba 115 darbuotojų (projektų vadovai, inžinieriai, suvirintojai, šaltkalviai-montuotojai, dažytojai ir kiti darbuotojai).

Sistemų montavimo darbai vykdomi visuomeninės paskirties ir gamybiniuose pastšiame darbe atlikau įmonės ruošinių gamybos dirbtuvių metalo suvirintojo darbo vietos rizikos vertinimą. Dirbtuvėse gaminami įvairūs ruošiniai iš metalo, tai yra gesinimo sistemų plieniniai vamzdžiai, kolektoriai, įvairūs vamzdynų tvirtinimo kronšteinai, konsolės. Darbo vieta nuolatinė, prie suvirinimo stendo. Dirbtuvėse yra natūralus bei dirbtinis apšvietimas, kintanti oro temperatūra ir sudėtis, drėgmės kiekis.

Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksnių ir jų šaltinių identifikavimas,

Identifikuojant profesinės rizikos veiksnius pirmiausia reiktų atsižvelgti į tas darbuotojų darbo vietas, kuriuose jie gali būti veikiami vienokių ar kitokių rizikos veiksnių. Tai būtų darbo įranga, medžiagos ir kiti veiksniai. Kai kurie veiksniai yra gan akivaizdus: darbo įrankių keliama vibracija, darbas aukštyje, darbas su dideliaisfiziniai veiksniai – besisukančios ar judančios mašinų dalys, pjovimo įrankiai, transportavimo įranga, kranai, liftai, transporto ir priėjimo keliai, pastoliai, kopėčios, karštos medžiagos ar paviršiai, slėgiminiai indai, sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingi aparatai, indai ir kt.

Fizikiniai veiksniai – patalpų šiluminė aplinka, apšvietimas, triukšmas, vibracija, jonizuojantis ir kiti spinduliavimai, elektros srovė ir kt.

  • Mechanika Referatai
  • 2011 m.
  • Waldux
  • 20 puslapių (5097 žodžiai)
  • Mechanikos referatai
  • Microsoft Word 575 KB
  • Darbo vietos vertinimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Darbo vietos vertinimas. (2011 m. Spalio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbo-vietos-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 00:10