Darbuojų veiklos motyvavimo priemonių taikymas


Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Motyvacijos samprata ir vaidmuo. Motyvavimo šaltiniai ir priemonės. Kūrybiškumas – vienas iš darbuotojų motyvaciją lemiančių veiksnių. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų požiūris į vadovą. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas.


Tyrimo aktualumas. Motyvacijos reikšmė ypatingai išaugo XX bei XXI amžiuje, kai organizacijai ypatingą reikšmę pradėjo turėti tas faktorius, kaip dirba darbuotojai, kadangi nuo gerai atlikto jų darbo pradeda didėti įmonės pajamos, be to, kyla bei gerėja įmonės įvaizdis konkurentų ir klientų akyse. Vadinasi, tinkamai bei gerai dirbantis personalas suteikia galimybę įmonei tapti konkurencinga rinkoje ir pelningiau dirbančia.

tikrai organizacijai ar komandai suvokimas, karjera, kūrybinė atmosfera, premijos ir vadovybės

Tyrimo struktūra: tyrimas sudarytas, remiantis teorine medžiaga apie darbuotojų veiklos motyvaciją, darbo vadovo reikšmingumą darbuotojų veiklos motyvacijoje. Pasirinktas kiekybinis tyrimas. Pirmiausia buvo apklausti asmenys, kurie savo įmonėje dirba bent jau tris metus ir kurie turi tam tikrą nuomonę apie motyvacijos reikšmę ir svarbą. Tyrimo rezultatai pateikti diagramose ir apibendrinti.

Literatūroje motyvacijos bei motyvavimo apibrėžimų galima aptikti labai daug ir įvairių. Vieni teigia, kad motyvacija, tai - tai procesas, kurio metu mes priverčiame kitus žmones daryti tai, ką mes norėtume, kad jie darytų. O jiems atrodo, kad jie patys šito norėjo. Kitur teigiama, kad motyvavimas – tai savęs ir kitų raginimas veikti asmens ar organizacijos naudai. Galime rasti ir tokių apibrėžimų, kad motyvacija tai visus organizmo veiksmus skatinanti jėga. Gali būti naudojamas kaip poreikio sinonimas (toks apibrėžimas naudojamas psichologijoje, vadyboje ir etologijoje). Visgi matome, kad ir kiek skirtingų apibrėžimų būtų apie motyvaciją bei motyvavimą, visi jie turi vieną ir ta pačią prasmę, kad motyvavimas – tai jėga, kuri verčia žmogų veikti, o tuo pačiu tai padeda ir pačiai organizacijai, kurioje asmuo dirba.

Labai svarbu, kad motyvacija būtų susijusi ne vien tik savo poreikių ir norų siekimu bei patenkinimu, tačiau ir su(A.Šilgienė, 2000m):

Kadangi tas asmuo, kuris yra motyvuotas tik dėl pačio savęs, dažniausiai žiūrės tik savo interesų ir sieks tik asmeninės naudos. Tokiu atveju bus nepaisoma visos organizacijos tikslų, o tuo pačiu bus nekreipiamas dėmesys į kolegų ar kitų organizacijos narių norus bei poelgius.

Itin svarbus motyvacijos aspektas yra asmens poreikių patenkinimas. Žmogus patiria poreikius, kai jaučia fizinį ar psichologinį nepriteklių. Suprantama, dažnai žmonės kažkokių konkrečių poreikių nėra nusistatę, tačiau egzistuoja tokie poreikiai, kurie yra jaučiami ir kurių norima visada. Tuo remiantis, poreikiai yra klasifikuojami į pirminius ir antrinius.

Pirminiai poreikiai – tai tokie poreikiai, kurie turi fiziologinę prigimtį. Tai tokie poreikiai kaip poreikis kvėpuoti, gyventi, kasdieną maitintis, bendrauti ir komunikuoti, mylėti, miegoti ir t.t.;

Antriniai poreikiai – tai tokie poreikiai, kurie pagal savo prigimtį yra psichologiniai. Tai tokie poreikiai kaip noras pritapti prie kitų žmonių, noras valdyti kitus, sėkmės ir tobulumo poreikis ir t.t. Tokie poreikiai yra suvokiami kartu su patirtimi. Kiekvienas asmuo gyvendamas įgyja labai skirtingą patirtį, todėl ir antriniai poreikiai gali skirtis.

Žemiau pavaizduotoje schemoje pavaizduota asmens poreikių, motyvų, elgsenos bei tikslų schema, kol galiausiai sujungus visus šiuos aspektus, gaunamas rezultatas, kuris gali būti, kad:

Dažniausiai visa motyvacijos esmė ir stiprumas negali būti matomi tiesiogiai. Motyvaciją galima įžvelgti asmens elgesyje ir veiksmuose. Visgi, motyvaciją galima apibūdinti kaip tam tikrą konstrukciją, kuri padeda suvokti bei numatyti žmogaus elgesį.

Kaip teigia Myers (2000m), motyvacijos sąvoka bendrąja prasme reiškia asmens psichologinę būseną. Tai vidinė paskata, kuri lemia individą veikti kažko siekiant. Anot autoriaus, motyvas tai poreikis ar troškimas, kuris teikia individo elgesiui energijos ir nukreipia jį į tam tikrą tikslą.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 126 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (7160 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tadas
  • Darbuojų veiklos motyvavimo priemonių taikymas
    10 - 4 balsai (-ų)
Darbuojų veiklos motyvavimo priemonių taikymas. (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuoju-veiklos-motyvavimo-priemoniu-taikymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 16:57
×