Darbuotojai. kultūrų skirtumai organizacijose


Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Organizacijos kultūros pokyčiai ir funkcijos. Nacionalinės kultūros įtaka organizacijos kultūrai. Darbuotojas organizacijos kultūroje. Kultūrų skirtumų palyginimas. Išvados. Literatūra.

Kiekvienai organizacijai yra būdinga tam tikra sistema, kuri vyrauja ir daro vienu atveju stipresnę, kitu – silpnesnę įtaką joje dirbantiems asmenims bei jų elgesiui. Sistema kiekvienoje organizacijoje yra skirtinga, kadangi ji yra susijusi su jau įsigalėjusia bei vyraujančia organizacijos kultūra. Organizacijos kultūra gali įkvėpti, motyvuoti darbuotojus būti produktyviais ir dirbiti efektyviau siekiant organizacijos tikslų. Dvi, vienoda veikla užsiimančios organizacijos esančios toje pačioje išorinėje aplinkoje, gali turėti panašią struktūrą, tačiau kartu skirtis viena nuo kitos savo unikalumu, nes kiekvienoje organizacijoje yra tam tikra egzistuojanti kultūra, kuri vienaip ar kitaip veikia jos narius ir jų elgseną. Nepriklausomai nuo organizacijos kultūros pasireiškimo laipsnio bei organizacijos kultūros savitumo, kultūra gali būti suprasta kaip darbuotojų apranga, tarpusavio bendravimas, elgesys, darbo kultūra, bendrų sprendimų paieška, organizacijos vertybės bei nuostatos ar netgi savijautos laipsnis darbe bei kiti aspektai.

Organizacijos kultūra tai jos individualumas, kuris yra vienas svarbiausių įmonės valdymo pamatų, sąlygojantis atskirų žmonių ir jų grupių veiklos bendrą orientaciją. Organizacijos darbo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo joje dirbančių žmonių galimybės vienodai bei teisingai suprasti, ką jie daro ir kokie yra jų tikslai. Kiekvienos įmonės vadovams turėtų būti svarbu kurti tokią organizacijos kulūrą, kad darbuotjai kuo produktyviau ir efektyviau siektų tikslų, tačiau problema, kad yra sunku sukurti tinkamą organizacinę kultūrą, nes ji nėra pastovi ir reikia nuolat reaguoti į vykstančius pokyčius. Daug organizacijų stengiasi puoselėti tam tikrą kultūrą, kurią apima įvairios ceremonijos, apdovanojimai, istorijos, organizacijos apstatymas įranga bei kitos bendravimo formos, kurios įgauna simbolinę vertę toje organizacijoje ir sukuriami bendri kultūros bruožai, kuriais vadovaujasi organizacijoje esantys nariai. Tinkama organizacijos kultūra padeda nariams geriau jaustis organizacijoje ir siekti bendrų tikslų.

Darbo tikslas – apibūdinti darbuotojų kultūros skirtumus organizacijose.

Darbo uždaviniai:

Norint išnagrinėti organizacijų kultūrų skirtumus svarbu suvokti, kas yra organizacijos kultūra. Siekiant išsiaiškinti, kas yra organizacijos kultūra, reikia nagrinėti sąvokos apibrėžimą įvairių autorių literatūroje.

L. Šimanskienė ir A. Seilius (2009) organizacinę kultūrą apibūdina kaip savitą ideologiją, kuri padeda siekti organizacijos tikslų. Ideologijos esmė, kad naudojant simbolius, normas, atskleidžiamos bendrosios visos organizacijos narių nuostatos, kurios iš esmės apibūdina, kaip turi būti dirbama, kad organizacija klestėtų ir būtų patenkinti organizacijos narių poreikiai ir reikmės.

E. Schein (2004) vienas iš organizacinės kultūros tyrinėtojų ją apibūdina kaip bendrų prielaidų visumą, kurią grupė išmoksta spręsdama išorinės adaptacijos bei vidines integracijos problemas. Organizacijos kultūra reaguoja į du svarbiausius iššūkius: aplinkos išorinė agresija ir vidinė antiintegracija. Organizacijos kultūra tai organizacijos narių išmoktas rezultatas iš įvairios patirties, apimantis emocinius, elgesio elementus. E. Schein teigimu, kiekviena organizacija turi unikalų „kultūrinį DNR“ kodą – bazines prielaidas, kurios nustato ir reguliuoja darbuotojų elgesį ir kitus aspektus. Organizacijos funkcionavimui yra svarbūs du aspektai – išorinė adaptacija ir išlikimas bei vidinė integracija.

P. Kotter ir J. Heskett (1992) organizacinę kultūrą apibrėžė kaip žmogaus elgseną bei vartojimą, kurie pasireiškia nuo pat žmogaus vaikystės šeimoje ir vėliau pasireiškia per visuomenės institucijas veikiantį veiksnį, t. y. tam tikros vertybės, stereotipai ir elgsena. Organizacijos kultūra gali būti apibūdinama kaip keitimasis patirtimi, istorija, organizacijos taisyklės.

D. Zohar ir I. Marshall (2006) teigimu organizacijos kultūra apima mūsų bendrus motyvus, įprastą elgesį ir bendrą požiūrį. Organizacijos kultūra apima prasmės modelius ir universalias vertybes, kurios jeigu žmonės nestebi ir apie jas nesvarsto veikia kaip individų pasąmonė.

J. R. Cornwall, B. Perlan (1990) organizacijos kultūra yra realybė, kuri yra lemiantis veiksnys organizacijose. Organizacijos kultūra pasireiškia per taisykles, filosofiją, atmosferą, normas, simbolius, herojus, antiherojus ir beveik viską, kas yra daroma organizacijos narių. Tai esminis organizacijos gyvenimo aspektas, kuris lemia jos veiklą ir apima viską, ką daro organizacijos nariai. Organizacijos kultūra lemia jos narių elgesį ir apibūdina organizacijos santykį su išorine aplinka. Šiuolaikinės organizacijos, norėdamos išlikti konkurencingos, kuria tik joms būdingą organizacinę kultūrą, remdamiesi vertybėmis ir prielaidomis. Tokiu būdų organizacijos

skatina ne tik darbuotojų efektyvumą, bet ir skatina kompetetingų, aukšto lygio specialstų atėjimą į organizaciją.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 248 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5582 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovilė
  • Darbuotojai. kultūrų skirtumai organizacijose
    10 - 9 balsai (-ų)
Darbuotojai. kultūrų skirtumai organizacijose. (2015 m. Lapkričio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotojai-kulturu-skirtumai-organizacijose.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 11:12
×