Darbuotojo indėlis paslaugų inovacijose


Įvadas. Mokslinių publikacijų, nagrinėjančių darbuotojų indėlį paslaugų inovacijose, ţemėlapis. Mokslinių publikacijų, nagrinėjančių kontaktinio personalo indėlį paslaugų inovacijose, analizė. Sveikatos prieţiūros įstaigų kontaktinio personalo indėlis paslaugų inovacijose. Tyrimo metodika. Išvados. Literatūra. Priedai.

Ţmogiškųjų išteklių valdymas organizacijose tampa vis svarbesnis. Kokybiška ţmogiškųjų išteklių vadyba itin aktuali paslaugų įmonėms, kur darbuotojai didţiąja dalimi nulemia atliekamų paslaugų kokybę. Kiekvienos organizacijos, nepriklausomai nuo jos veiklos pobūdţio, tikslas – gauti kuo didesnį pelną, uţimti norimą padėtį rinkoje ir įgyti svarų konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos varţovus. Visa tai gali būti pasiekiama turint unikalių išteklių, iš kurių bene svarbiausi ţmogiškieji ištekliai. Sistemingas ir apgalvotas jų valdymas, įmonės ir pačių darbuotojų tikslų suderinimas gali padėti įmonei pasiekti uţsibrėţtus tikslus.

Dinamiškas gyvenimo tempas bei rinkoje dygstantys nauji konkurentai įmones verčia nuolat tobulėti, gerinant teikiamas paslaugas ir inovuojant organizacijų veiklą ar jos procesus. Jeigu įmonė nekels sau tikslo priimti pokyčius ir eiti kartu su besikeičiančia aplinka – ji bus pasmerkta sąstingiui. Inovuojant paslaugų įmones kyla didelis poreikis kokybiškai ţmogiškųjų išteklių vadybai. Tai, kaip darbuotojai priims, įsisavins ir perteiks įmonės pokyčius inovuojant teikiamas paslaugas, lems organizacijos veiklos rezultatus.

Temos aktualumas. Paslaugų įmonėse, lyginant su gamybinėmis organizacijomis, darbuotojai glaudţiau bendrauja su klientais. Jie yra atsakingi uţ paslaugų kokybę ir klientų lūkesčių patenkinimą. Darbuotojai didele dalimi prisideda prie vertės vartotojui sukūrimo. Todėl paslaugų įmonėms diegiant inovacijas ir tobulinant savo veiklą vertėtų nepamiršti savo darbuotojų, leisti reikštis jų kūrybinei energijai. Ţmogiškojo kapitalo integracija į įmonės nuolatinio tobulėjimo procesą gali padėti organizacijoms pasiekti uţsibrėţtų tikslų.

Tikslas – atskleisti, kaip darbuotojai dalyvauja paslaugų inovacijų kūrimo procese.

Uždaviniai:

1. išnagrinėti mokslines publikacijas, susijusias su darbuotojų įtraukimu į paslaugų įnovacijų kūrimą;

2. išanalizuoti mokslines publikacijas, nagrinėjančias kontaktinio personalo indėlį paslaugų inovacijose;

3. parengti empirinio tyrimo metodiką, siekiant išsiaiškinti, kaip paslaugų įmonėse darbuotojai prisideda ir yra skatinami prisidėti prie inovacijų kūrimo proceso

  • Verslas Kursinis darbas
  • Adobe PDF 660 KB
  • 2013 m.
  • 24 puslapiai
  • Universitetas
  • Julija
  • Darbuotojo indėlis paslaugų inovacijose
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbuotojo indėlis paslaugų inovacijose. (2013 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotojo-indelis-paslaugu-inovacijose.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 07:03
×