Darbuotojo saugos ir sveikatos civilinės saugos instrukcija


Darbuotojo saugos ir sveikatos civilinės saugos instrukcija. Civilinės saugos įvadinis bendras instruktažas. Pagrindiniai terminai , sąvokos ir jų apibrėžimai. . . Civilinė sauga –. Ekstremali situacija –. Ekstremalus įvykis. Incidentas avarinė situacija. Pasekmės padariniai. Pavojinga medžiaga –. Pavojingas objektas –. Cheminė pramoninė avarija –. Pavojų žmonėms ir aplinkai. Radiacinė avarija –. Avarinė apšvita –. Stichiniai ir katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai –. Ypač pavojingos ir pavojingos infekcinės užkrečiamos ligos –. Pagrindiniai civilinės saugos uždaviniai Atlieka ekstremalių situacijų įvykių prevenciją. Užtikrina medicinos pagalbą ir visuomenės sveikatos priežiūrą ekstremalių situacijų įvykių atvejais. Evakuoja žmones , turtą iš pavojingų teritorijų ir organizuoja laikiną nukentėjusiųjų apgyvendinimą bei materialinį aprūpinimą. Organizuoja nutrauktą būtiniausių komunalinių paslaugų teikimą. Koordinuoja gelbėjimo bei kitus neatidėliotinų darbų vykdymą ir teikia pagalbą. Organizuoja padarytų nuostolių kompensavimą. Gyventojų dirbančiųjų perspėjimas ir civilinės saugos signalai. Ni civilinės saugos signalai. “ dėmesio visiems ”. “ cheminis pavojus ”. “ radiacinis pavojus ”. “ uragano pavojus “. “ potvynio pavojus “. “ katastrofinis užtvindymas “. “ oro pavojus “. “ oro pavojaus atšaukimas “. Ekstremalių situacijų įvykių klasifikavimas. Ribotas , vietines , regionines. Gyventojų apsaugos priemonės. . . Apsaugos priemonės –. Individualioms asmeninėms apsaugoms priemonėms. Dujokaukės , spec. kostiumai. Gyventojų perspėjimą – informavimą ir evakavimą. Administracinėms apsaugos priemonėms. Karantinas , pavojaus zonų paskelbimas , kontrolės punktų įsteigimas , veiklos apribojimai ar jos sustabdymas. Medicininėms – veterinarinėms apsaugos priemonėms. Gydymas medicininių preparatų naudojimas ir vakcinacija. Aplinkos nukenksminimas. GALIMOS EKSTREMALIOS SITUACIJOS ĮVYKIAI. . . Pavojingi faktoriai , apsisaugojimo būdai bei priemonės ir veiksmai Gaisras darbo vietoje ar pastate Gaisras.


1. 1. Civilinės saugos įvadinis (bendras) instruktažas – tai civilinės saugos mokymo metodas, kurio metu susipažįstama su pagrindiniais civilinės saugos terminais, uždaviniais, galimomis ekstremaliomis situacijomis, jų pavojingais veiksniais (padariniais), apsisaugojimo būdais (priemonėmis) ir veiksmais įvairių ekstremalių situacijų ar įvykių atvejais.

1. 2. 2. Ekstremali situacija – tai padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ir socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų, kurie sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui ir gamtai.

1. 2. 11. Avarinė apšvita – tai jonizuojančios spinduliuotės (radiacijos spindulių “alfa”,”beta”,”gama”) srauto žalingas poveikis žmogui, įvykus radiacinei avarijai.

1. 2. 13. Ypač pavojingos ir pavojingos infekcinės (užkrečiamos) ligos – tai tokios užkrečiamos ligos, dėl kurių ligoniai ir asmenys turėję kontaktą bei šių ligų sukėlėjų nešiotojai ar įtariamai sergantys privalomai hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir gydomi.

1. 2. 15. Karantinas – tai griežtų priešepideminių ir administracinių priemonių įgyvendinimo kompleksas, siekiant apsaugoti žmones epidemijų atveju.

Perspėja gyventojus (darbuotojus) apie įvykusią (gresiančią) ekstremalią situaciją ir informuoja apie jos galimus padarinius ir teikia elgesio rekomendacijas jų atveju.

Užtikrina medicinos pagalbą ir visuomenės sveikatos priežiūrą ekstremalių situacijų (įvykių) atvejais.

Organizuoja nutrauktą būtiniausių komunalinių paslaugų teikimą.

Koordinuoja gelbėjimo bei kitus neatidėliotinų darbų vykdymą ir teikia pagalbą.

1. 5. 1. “ dėmesio visiems”. Tai įspėjamasis signalas, kuris duodamas prieš visus kitus signalus, įjungiant elektros sirenas bei kitas garsines-signalines priemones. Išgirdus būtina įsijungti radiją, televiziją, nes per šias ir kitas priemones ( “02” tarnybos automobilius) bus perduodama informacija apie susidariusią sudėtingą situaciją ir teikiamos rekomendacijos kaip reikia elgtis.

1. 5. 2. “ cheminis pavojus”. Juo pranešama apie tiesioginio cheminio užterštumo grėsmę arba jau esamą tokį užterštumą (cheminė avarija).

1. 5. 3. “ radiacinis pavojus”. Juo pranešama apie tiesioginę teritorijos radioaktyvaus užteršimo grėsmę (radiacinė avarija Ignalinos AE, kituose atominėse jėgainėse artimiausiose valstybėse) arba jau nustatytą tokį užterštumą.

1. 5. 5. “ potvynio pavojus “. Tai pavojaus signalas dėl potvynio grėsmės liūčių ar intensyvaus polaidžio metu pakilus upėse vandens lygiui.

  • Sauga Konspektas
  • Microsoft Word 20 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (2161 žodžiai)
  • Kristina
  • Darbuotojo saugos ir sveikatos civilinės saugos instrukcija
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbuotojo saugos ir sveikatos civilinės saugos instrukcija. (2016 m. Vasario 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotojo-saugos-ir-sveikatos-civilines-saugos-instrukcija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 14:07
×