Darbuotoju adaptacijos sistema ir jos tobulinimo galimybe X organizacijoje atvejis


Įžanga. Tyrimo metodika. Klausimas. Ką norima išsiaiškinti? Klausimas. Ką norima išsiaiškinti? Literatūros sąrašas. Priedas nr. „X“ organizacijos valdymo schema.


Opiausia šiandieninio verslo problema, - kaip rasti ir išlaikyti gerus darbuotojus. Organizacijos nuolat ieško naujų talentų, t.y. kūrybiškų, iniciatyvių, nuovokių, malonių ir pan. darbuotojų. Tačiau ar visada organizacijoje nauji darbuotojai pritampa, lengvai adaptuojasi ir tampa tokiais kokiais juos norėtų matyti darbdaviai.

Adaptacija - prisitaikymas prie kintančių gyvenimo sąlygų, organizmo prisitaikymas prie aplinkos.( Tarptautinių žodžių žodynas, 1985, p.10)

Toks sąvokos apibrėžimas yra pateiktas Tarptautinių žodžių žodyne. Be abejo, čia kalbama abstrakčiai, t.y. ne vien asmens prisitaikymas prie naujos aplinkos, bet ir gyvūno ar kokio nors kito organizmo. Norint tiksliau apibrėžti šio žodžio reikšmę reikėtų pirmiausiai išsiaiškini pagrindinius veiksnius, kurie padeda ar pakenkia adaptavimosi procesui.

Žmogus į organizaciją ateina su savo vertybėmis. Kiekvienas iš mūsų turime vertybių, tik ne visi mes mokame jas parodyti. Turbūt daug lengviau yra bendrauti su atviru, komunikabiliu žmogumi. Būtent šios vertybės padeda asmeniui lengviau adaptuotis. Adaptacijos procesas ypatingas tuo, jog asmuo turi pats stengtis pritapti prie svetimos aplinkos. Visų pirma, jis turi būti aktyvus, visur dalyvauti, su visais bendrauti, diskutuoti, ieškoti sprendimų įvairiose situacijose .Svarbu paruošti darbo vietą naujam darbuotojui prieš jam ateinant, aprūpinti ji reikalingomis darbo priemonėmis, numatyti seminarus ar mokymus, kurie galėtų padėti įsijungti naujajam darbuotojui į jo užduotis.

Adaptacija yra labai sudėtingas procesas, kurio trukmė priklauso nuo paties asmens vertybių sistemos. Vertybės yra tai, kas svarbu ir verta dėmesio bei pastangų. Vertybės nenumatomos, todėl sunkiai suprantamos. Žmonės jas atpažįsta tik nagrinėdami savo elgesį, požiūrius, nuostatas. Kyla klausimas: „Kada ir kaip atsiranda bei susiformuoja žmogaus vertybių sistema?“. Kiekvieno žmogaus vertybių sistema susiformuoja dar vaikystėje, kai pasirenkame ilgalaikį elgesio būdą. Pavyzdžiui, eksperimentuojant, suvokiant, mėgdžiojant, kai ką atmetant ir t.t. Būtent tokiu būdu susiformuoja individualus veiklos stilius. Taigi, po ilgo stebėjimo, apmąstymų susiformuoja žmogaus pasąmonėje tik jam būdinga gyvenimo filosofija, kuri tampa jo sėkmės ženklu ateityje. Asmuo gali pakeisti savo vertybes norima linkme. Pavyzdžiui, jei vienoje įmonėje reikalinga, jog asmuo ypač gerai mokėtų bendrauti, tai žmogus gali lavinti būtent šią savo vertybę. Be abejo, ne vien darbuotojas gali keisti savo vertybes, tai gali padaryti net pati organizacija, siekdama savo tikslų.

Darbo tikslas – ištirti naujų darbuotojų adaptacijos sistemą „X“ įmonėje.

anketinė apklausa (naudotas darbuotojų adaptacijos sistemos klausimynas, parengtas bakalauro baigiamojo darbo autorių, apklausti „X“ organizacijos respondentai);

statistinių duomenų analizė (atlikta taikant Excel statistinių duomenų apdorojimo programą).

Darbo struktūra. Darbą sudaro: įžanga, du skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūra ir priedai.

Pirmoje darbo dalyje aptariama adaptacijos samprata bei esmė. Aptariama socialinė ir profesinė adaptacijos, atskleidžiami veiksniai, sąlygojantys jų sėkmingumą. Pateikiamas adaptacijos organizacijoje procesas, sistema bei jos kriterijai. Antroje darbo dalyje pagrindžiama tyrimo metodika, pristatoma tyrimo eiga, pateikiama tyrimo rezultatų analizė. Remiantis tyrimo rezultatais, darbo pabaigoje formuluojamos tyrimo išvados, pateikiami pasiūlymai „X“ organizacijos darbuotojų adaptacijos sistemos tobulinimui.

     Net ir suradus tinkamą darbuotoją dar negalima manyti, jog viskas baigta ir belieka laukti efektyvaus jo darbo bei teigiamų rezultatų. Kalbėdami apie darbą su personalu, neturėtume pamiršti labai svarbių dalykų – naujo darbuotojo adaptacijos ir apmokymo.

Analizuojant mokslinę literatūrą pastebime, kad adaptacijos sampratą autoriai skirtingai aiškina ir apibrėžia. Vieni adaptaciją tapatina su socializacija ir naudoja kaip šių sąvokų sinonimą, kiti adaptaciją ir socializaciją aiškina kaip skirtingas sąvokas ir pateikia jų apibrėžtis.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 345 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (12281 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aiste
  • Darbuotoju adaptacijos sistema ir jos tobulinimo galimybe X organizacijoje atvejis
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbuotoju adaptacijos sistema ir jos tobulinimo galimybe X organizacijoje atvejis. (2016 m. Kovo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-adaptacijos-sistema-ir-jos-tobulinimo-galimybe-x-organizacijoje-atvejis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 19:32
×