Darbuotojų adaptacijos ypatumai


Naujo darbuotojo adaptacijos planas. Darbuotojo adaptacijos planas. Darbuotojo adaptacijos programa. Personalo adaptacijos sistema. Naujo darbuotojo adaptacija.

Vadybos savarankiškas darbas. Darbuotojų adaptacijos ypatumai. Įvadas. Adaptacijos sąvoka ir jos tikslai. Personalo adaptavimo sistema. Privalomas darbo dokumentų tvarkymas. Bendrosios informacijos suteikimas. Pristatymas tiesioginiam vadovui. Techninė pažintis su nauju darbu. Pristatymas bendradarbiams ir kolektyvui. Grįžtamasis ryšys. Baigiamasis adaptavimo pokalbis. Adaptavimosi problemos. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Priedas. Darbuotojo adaptavimo programa.


Naujo darbuotojo adaptacijos tikslas – laiku sutvarkyti naujo darbuotojo darbui reikalingus dokumentus, padėti jam suprasti jo darbo pobūdį, funkcijas, užtikrinti greitą ir veiksmingą naujo darbuotojo prisitaikymą prie kolektyvo. Priimtas į darbą darbuotojas turi per skirtą tam tikrą laikotarpį prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų. To neįgyvendinus jis negali pasiekti įprasto darbo našumo. Deja Lietuvos mažosiose įmonėse, kuriose nėra personalo skyriaus, skiriama per mažai dėmesio darbuotojų adaptacijai, naujas darbuotojas paliekamas likimo valiai ir tikimasi, kad pats susidoros su iškilusiomis problemomis. Atsižvelgdama į tai, šiame darbe stengsiuosi išsiaiškinti kas yra adaptacija, kam jos reikia, kokia personalo adaptavimo sistema turėtų būti ir aptarsiu dažniausiai iškylančias adaptavimosi problemas.

Tikslas:

Apžvelgti naujų darbuotojų adaptacijos metodus ir jų pritaikymą organizacijoje.

Uždaviniai:

1.Išsiaiškinti adaptacijos sąvoką ir jos tikslus;

2.Išanalizuoti personalo adaptavimo sistemą;

3.Aptarti dažniausiai iškylančias personalo adaptavimosi problemas.

Darbuotojų adaptacijos ypatumai. (2013 m. Gegužės 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-adaptacijos-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:06