Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme


Įvadas. Darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme formos. Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme Europos Sąjungoje. Finansinis darbuotojų dalyvavimas. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Tiesioginis darbuotojų dalyvavimas. Netiesioginis dalyvavimas įmonės valdyme. Literatūros sąrašas. Įvadas. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Literatūros sąrašas.


Plačiąja prasme darbuotojų dalyvavimas valdant įmonę apima ir informavimą, konsultavimą, ir kolektyvines derybas, ir patį darbuotojų dalyvavimą įmonės valdymo organuose, kur priimami sprendimai dėl įmonės valdymo. Vakarų Europos šalyse dažnai sąvokos informavimas, konsultavimas ( information, consultation) ir darbuotojų dalyvavimas ( participation) tapatinamos. Tačiau jos turi ir esminių skirtumų. Informavimas – vienpusė nuostata, reiškianti darbdavio pareigą teikti darbuotojų atstovams informaciją darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais. Konsultavimu laikoma abipusė nuostata, įgalinti darbuotojų atstovus išsakyti savo nuomonę darbdaviui.

LR Darbo kodekso 43 str. darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme išskiria kaio savarankišką socialinės partnerystės formą. Todėl Lietuvos darbo teisės mokslininkų tarpe nėra vieningos nuomonės, ar darbuotojų dalyvavimas valdant įmonę turėtų būti suprantamas tik kaip dalyvavimas sprendimų priėmime, ar plačiau, kaip tai suprantama Vakarų Europos šalyse.

Daugelį metų darbo santykai atskirose valstybėse buvo reglamentuojami gana skirtingai. Atsižvelgiant į skirtingus gamybos santykių modelius, nevienodai vystėsi ir darbuotojų dalyvavimo valdyme institutas.

Europos valstybės gali būti suskirstytos i keturias grupes pagal informavimo ir konsultavimo krypčių institucionalizavimą:

Tiesioginis darbuotojų dalyvavimas suteikia galimybę pavieniams darbuotojams dalyvauti įmonės sprendimų priėmimo procese. Paprastai tiesioginis dalyvavimas pasireiškia darbuotojų įtraukimu į su darbu ar konkrečiomis užduotimis susijusių sprendimų priėmimą įmonės lygyje. Kaip atskira tiesioginio dalyvavimo forma išsiskiriamas finansinis dalyvavimas. Akivaizdžiausias pavyzdys – darbuotojų dalyvavimas įmonės rezultatuose per premijavimo sistemą ar įmonės akcijas. Ši darbuotojų dalyvavimo forma yra pirmiausia skirta darbuotojų motyvacijos skatinimui siekiant įgyvendinti darbdavio tikslus – didinti įmonės produktyvumą, paslaugų ar gamybos kokybę, didesnį darbuotojų lojalumą.

Kaip atskira netiesioginio darbuotojų dalyvavimo forma gali būti išskirtas specializuotas dalyvavimas, kuris pasireiškia bendrų darinių – komitetų, komisijų atskiriems klausimams spręsti formavimu. Tokio dalyvavimo pavyzdys Lietuvoje yra darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ar DK XIX skyriaus nustatyta tvarka formuojant darbo ginčų komisiją.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 19 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (1734 žodžiai)
  • Universitetas
  • Natalija
  • Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme
    10 - 1 balsai (-ų)
Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme. (2017 m. Birželio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-dalyvavimas-organizacijos-valdyme.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:51
×