Darbuotojų įsipareigojimo didinimas įmonėje


Darbuotojų organizacinio įsipareigojimo samprata. Organizacinio įsipareigojimo esmė ir tipai. Veiksniai, skatinantys organizacinį įsipareigojimą. Organizacinį įsipareigojimą sąlygojantys veiksniai. Darbuotojų organizacinio įsipareigojimo tyrimas įmonėje „X“. Tiriamosios kompanijos “X” pristatymas. Tyrimo metodologija. Respondentų apibūdinimas. Apklausos rezultatų apdorojimas ir analizė. Priemonės, didinančios organizacinį įsipareigojimą. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Darbuotojų įsipareigojimo problema yra labai aktuali šiuo metu visame pasaulyje. Įmonių vadovai suvokia, kad tik išlaikydami geriausius darbuotojus gali laimėti konkurencinėje kovoje, nes lojalūs darbuotojai, tapatindami įmonės sėkmę su savo asmenine sėkme, siekia geresnių savo darbo rezultatų tuo pačiu gerindami ir įmonės veiklos rezultatus. Lietuvoje ši problema buvo suvokta neseniai, tačiau šaliai tapus ES nare, ji tampa vis aktualesnė. Stiprus įsipareigojimas organizacijai nuteikia darbuotojus dirbti kūrybiškai, imtis iniciatyvos, didėja jų pasitenkinimas darbu, dėl to gerėja atliekamo darbo kokybė ir gausėja kiekybė, didėja organizacijos konkurencingumas, mažėja darbuotojų kaita.

Šiame darbe nagrinėjama problema yra žemas darbuotojų įsipareigojimas kompanijoje „X“. Prielaidos, leidžiančios teigti tokios problemos aktualumą, yra bendrovėje vykstanti didelė kadrų kaita, neproduktyvus darbuotojo pareigų atlikimas, padidėję kompanijos kaštai, susiję su naujų darbuotojų paieška, išaugęs darbuotojų nepasitenkinimas darbu.

Remiantis antroje darbo dalyje atliktu tyrimu (t.y. apklausa, naudojant struktūrizuotą klausimyną) bus nustatytas darbuotojų pasitenkinimo darbu, įsipareigojimo organizacijai bei ketinimo palikti organizaciją lygiai įmonėje „X“ bei išanalizuoti ryšiai tarp jų. Taip pat bus identifikuoti didžiausią svarbą darbuotojų motyvacijai turintys veiksniai.

Darbo tikslas:

Nustatyti pagrindinius darbuotojų įsipareigojimą įtakojančius veiksnius.

Nustatyti darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį tarptautinėje įmonėje „X“;

Identifikuoti didžiausią svarbą darbuotojų motyvacijai turinčius veiksnius.

Nustatyti įmonės „X“ darbuotojų žemo įsipareigojimo priežastis;

Empiriškai patikrinti darbuotojų įsipareigojimą įmonėje “X”;

Pateikti rekomendacijas, kaip padidinti darbuotojų įsipareigojimą įmonei.

Šis darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje darbo dalyje, remiantis skirtingais literatūros šaltiniais, yra pateikiama organizacinio įsipareigojimo samprata bei pagrindiniai darbuotojų prisirišimą sąlygojantys veiksniai, taip pat išryškinama organizacinio įsipareigojimo svarba bendrovėms. Antroje darbo dalyje bus tiriamas darbuotojų pasitenkinimo darbu lygis įmonėje „X“, identifikuojant didžiausią svarbą darbuotojų motyvacijai turinčius veiksnius.

Praktinė darbo vertė – kompanijos “X” vadovybei pasiūlyti konkretūs vadybiniai sprendimai, kuriais vadovaujantis pakiltų darbuotojų įsipareigojimas įmonei. Nuoseklus pasiūlytų veiksmų atlikimas padidintų darbuotojų pasitenkinimą darbu, jie taptų labiau įsipareigoję organizacijai, sumažėtų darbuotojų ketinimas palikti įmonę.

Įsipareigojimų būna įvairių: organizacijai, pareigoms, profesijai, tikslams, asmeninei karjerai, komandai ir kt. Pastaraisiais metais plačiausiai nagrinėjamas įsipareigojimas organizacijai – tai, ką darbuotojai jaučia įmonei, kurioje dirba, kaip stipriai jie save tapatina su ja ir įsitraukia į jos veiklą. Organizacinio įsipareigojimo sąvoka susiformavo apie 1970 - 1980 metus, kaip pagrindinis veiksnys, apibūdinantis santykį tarp žmonių ir organizacijų, kuriuos sieja darbiniai santykiai.

Skirtingi tyrimai rodo, kad turėti motyvuotus ir lojalius darbuotojus – naudinga ekonomiškai. Bendrovių, kuriose dirba stipriai įsipareigoję darbuotai, metinės pajamos yra 6% didesnės už tos ūkio šakos vidurkį. O tų įmonių, kuriose dirba menkai įsipareigoję žmonės, metinės pajamos yra 9% mažesnės nei tos ūkio šakos vidurkis [7]. Taigi, darbuotojų įsipareigojimo didinimas – viena geriausių priemonių darbo efektyvumui gerinti ir konkurencingumui kelti.

Mokslinėje literatūroje organizacinio įsipareigojimo sąvoka nėra vienodai apibrėžiama. Skirtingi mokslininkai šiai sąvokai priskiria savo suvokimą, o dėl aplinkos pokyčių atsiranda vis daugiau jos papildymų ir praplėtimų. Tačiau nepaisant koncepcijos neapibrėžtumo, šiuolaikinėje dinamiškoje aplinkoje organizacinio įsipareigojimo svarba nuolat didėja, nes įmonėms yra ypatingai svarbu turėti lojalius, atsidavusius organizacijai darbuotojus.

Anot Natalie J. Allen (1997), organizacinio įsipareigojimo koncepcija siejama su žmogaus emocinėmis reakcijomis į jį samdančios organizacijos charakteristikas. Tai susiję su darbuotojo atsidavimu organizacijos tikslams ir vertybėms, asmens vaidmeniu ir lojalumu organizacijai bei jos gerovei. Galima teigti, kad organizacinio įsipareigojimo koncepcija apibūdina darbuotojo ir organizacijos tarpusavio ryšius.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 411 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (9245 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donatas
  • Darbuotojų įsipareigojimo didinimas įmonėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Darbuotojų įsipareigojimo didinimas įmonėje. (2016 m. Sausio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-isipareigojimo-didinimas-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:24
×