Darbuotojų judėjimas ir emigracija iš Lietuvos


Įvadas. Migracijos ir darbuotojų judėjimo teorinis pagrindimas. Migracijos samprata. Darbo jėgos migracija. Migracijos priežastys. Svarbiausios migracijos reiškinį aiškinančios teorijos. Lietuvos emigracijos dinamika 2005-2016 laikotarpiu. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas: Šiai dienai dėl įvairių priežasčių yra išaugęs migracijos mastas. Šalyje vyksta politiniai, socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie daro įtaką tarptautinei migracijai. Emigracijos problematika ypač būdinga daugeliui Europos Sąjungos valstybių. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje (ES) – viena iš keturių laisvių, sudarančių bendrosios rinkos pagrindą. Remiantis Europos Bendrijos sutarties 39 straipsniu, darbuotojui suteikiama galimybė laisvai pasirinkti darbo vietą visoje ES teritorijoje. Ne paslaptis, jog iš Lietuvos išvažiuoja taip pat dideli srautai gyventojų. Nuo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m., atsivėrė sienos, kurios leido Lietuvos gyventojams laisvai migruoti, tad Lietuva susidūrė su masinės emigracijos reiškiniu. Nors emigracija sukuria galimybę gyventojams rasti geresnių darbo sąlygų, didesnio darbo užmokesčio, realizuoti savo gebėjimus, tačiau per pastaruosius metus vyraujanti ekonominės migracijos forma ir iš šalies dirbti į užsienį emigruojančių gyventojų skaičius atskleidžią opią šalies problemą. Įvairiais vertinimais per nepriklausomybės metus iš šalies išvyko beveik 870 tūkst. asmenų arba trečdalis Lietuvos gyventojų. Po truputį pradeda mažėti darbo jėgos, stigti kvalifikuotų darbuotojų. Emigrantai pradeda uždirbti daugiau nei gimtoje šalyje likusieji ir didelę dalį savo gaunamų pajamų išveža iš Lietuvos. Tokia emigracija Lietuvoje jau laikytina viena rimčiausių grėsmių šalies socialiniam stabilumui, demografinei raidai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Taip pat šalis netenka aukštos profesinės kvalifikacijos darbo jėgos, mažėja šalies ekonominis potencialas.

Tikslas: Atskleisti migracijos ir darbo jėgos sampratas bei išanalizuoti Lietuvos emigrantų dinamiką.

Migracija yra labiausiai kintantis demografijos reiškinys, kurio pokyčiams didelę įtaką daro besikeičiantys asmens poreikiai.

Migracija yra seniausia ir efektyviausia priemonė istorijoje mažinanti skurdą. Tai yra natūralus atsakas į iššūkius, sukuriantis didesnes galimybes.

Nagrinėjant migracijos terminą galima pastebėti, kad mokslinėje literatūroje autorių nurodytos migracijos sąvokos skiriasi. Vieni autoriai (Tarptautnis žodžių žodynas, Ekonomikos terminų žodynas, V. M. Moiseenko) migraciją apibrėžia siauriau: kaip žmonių persikėlimą arba išvykimą gyventi iš vienos šalies į kitą.  Kiti autoriai (Mulder CH, K. C. W. Kammeyer, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Adegboyega William Lacy Swing) pateikia platesnį migracijos apibrėžimą, išskirdami įvairius kriterijus: priežastys, pasekmės, emigracijos trukmė, legalumas ar apsisprendimo emigruoti savarankiškumas. Nors vieni autoriai migracijos terminą apibrėžia siauriau, kiti – plačiau, mokslinėje literatūroje pateiktos emigracijos sąvokos nusako panašią emigracijos sampratą.

Šaltinis sudarytas darbo autorės remiantis B Martinkum ir D. Beržinskiene

Disbalansas darbo rinkoje (aukštos kvalifikacijos darbuotojų. pasiūlos ir paklausos rinkoje neatitikimas.

Ekonomikos raida, regionų plėtra, švietimo sistemos raida, fiskalinė politika, socialinės rūpybos sistema, kultūrinių nuostatų ir visuomenės sąmonės kaita.

Atsižvelgiant į migracijos teorijas galima daryti prielaidą, kad skirtingos migracijos teorijos šio proceso priežastingumą aiškina skirtingais aspektais. Autoriai (Motieka, Karalevičienė, Matuzevičiūtė, Damulienė) pritaria tokiam požiūriui ir pabrėžia, kad analizuojant migraciją lemiančius veiksnius migracijos teorijas derėtų vertinti ne kaip alternatyvas, o kaip viena kitą papildančias. Šios migracijos teorijos leidžia nuodugniai ir visapusiškai išanalizuoti veiksnius, turinčius įtakos migracijos procesui: kodėl, kaip ir kur migruoja žmonės. Taip pat kokios priežastys skatina pakeisti nuolatinę gyvenimo vietą: ar žmonės laikinai ieškosi kitos gyvenimo vietos, ar dairosi naujo darbo.

  • Microsoft Word 105 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3729 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • Darbuotojų judėjimas ir emigracija iš Lietuvos
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbuotojų judėjimas ir emigracija iš Lietuvos. (2017 m. Gruodžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-judejimas-ir-emigracija-is-lietuvos.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 20:04
×