Darbuotojų kompetencijų ugdymas organizacijoje


Įvadas. Metodai mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, rezultatų analizė. Mokslinės literatūros analizė. Kompetencija, kompetencijos modeliai. Kompetencija holistiniu požiūriu. Kompetencijos modelio kūrimas. Personalo kompetencijų ugdymas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. “Pagalba paaugliams iniciatyva” veiklos pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Žmogui, kuris nori gyvenime turėti tvirtą pagrindą po kojom, reikalingas ne tik artimųjų palaikymas, supratimas, gyvenamasis būstas, bet ir darbas, kuris mūsų gyvenime užima gana didelę dalį. Norėdami įsitvirtinti tam tikroje darbo sferoje siekiame atitinkamų tikslų. Visų pirma siekiame baigti mokslus tam, kad įgytume žinių, antra ieškome kur tas žinias galėtume pritaikyti ir trečia bandome įgytas žinias tobulinti ir kelti savo kompetencijas. Taigi, aš atliksiu tyrimą kaip ugdomos darbuotojų kompetencijos organizacijose.

Šiame darbe apžvelgsiu kompetencijų modelius ir modelių kūrimą. Pateiksiu kompetencijų kėlimo būdus, priežastis, kurios skatina kompetencijų kėlimą. Juk kiekvienas žmogus yra individualus ir jo asmeninės ambicijos yra skirtingos. Kiekvienas individas kaip į pasaulį, taip ir į paskirtas užduotis darbe žiūri, atlieka jas skirtingai vedamas tam tikrų tikslų.

Profesionaliai bet kokios organizacijos veiklai labai svarbus darbuotojų kompetencijų ugdymas. Bet kokioje naujoje organizacijoje įsidarbinęs žmogus yra pavaldus sau ir savo tam tikrais būdais atliksti darbą. Tačiau tam, kad įsilietų į organizacijos veiklą turi susipažinti su jos vidaus taisyklėmis ir darbo atlikimu. Tam labai svarbus darbuotojų kompetencijų ugdymas, kad darbdavys galėtų kelti savo įmonės darbo kokybę, o tam itin didelę reikšmę turi personalo profesionalumas. Taigi apžvelgsiu personalo kompetencijų ugdymo būdus ir išskirsiu mano nuomone efektyviausią.

Problema: kaip išugdyti darbuotojų kompetencijas (jų) „Pagalba paaugliams iniciatyva“ organizacijoje ugdymo galimybės?

Tyrimo tikslas: išnagrinėti arbuotojų kompetencijų ugdymą „Pagalba paaugliams iniciatyva“ organizacijoje.

Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, išskiriant darbuotojų kompetencijų ugdymo svarbą.

Kompetencija – tai darbuotojo ar įstaigos veikimo sritis ir įgaliojimų apimtis (internetinis tarptautinis žodynas).

Pasak N. Petkevičiūtės ir E. Kaminskytės išsamesnius tyrimus apie kompetenciją pradėjo JAV mokslininkas R. E. Boyatzis. Boyatzis (2009) kompetenciją apibrėžia kaip sugebėjimą arba galėjimą, tai yra visuma susijusių, bet skirtingų grupės elgsenos pagrindinių sumanymu, kuriuos vadiname “tikslu”. Kompetencija gali būti suprantama plačiau, nei vien tik žinios įgudžiai gebėjimai. Ji apima motyvus, savivoką, bruožus ir yra susijusi su atlikimu. Vėliau vadybinę kompetenciją nagrinėjo L. M. Spencer, V. Dulewitz, C. Woodrooffe ir kiti autoriai.

Šiandien darbuotojų žinios ir sugebėjimai organizacijose tampa pagrindiniu konkurenciniu pranašumu. Konkurencinis pranašumas pagrįstas išskirtinėmis vadovo ir darbuotojo kompetencijomis, darančiomis įtaką konkurencingumui. Literatūros šaltiniuose “kompetencija” kaip sąvoka apibrėžiama skirtingai, tačiau dažniausiai kompetencija yra akcentuojama kaip gebėjimas atlikti tam tikrą darbą. Išskiriami keli komptencijos apibrėžimai:

kompetencija – rezultatyvumas, sugebėjimas atlikti darbe tam tikras užduotis (Ivanovic, Collin, 1997). Šiame apibrėžime išskiriamas dar ir rezultatyvumas;

Tisklinis, toks modeli kuriamas, kad būtų ugdomos įmonei svarbiausios darbuotojų kompetencijos.

Taigi kompetencija yra žmonių gebėjimas atlikti tam tikrą darbą, gebėjimas taikyti turimas žinias ir įgudžius, norint pasiekti aukštą rezultatą.

Pagal holistinį požiūrį, kurio graikiška reikšmė – visas, visuma, kad kompetencija holistiniu požiūriu yra visuma ir vientisumas žmogaus kūrybinėjė ir profesinėje evoliucijoje. Arba kitaip tariant, tai tinkamais rezultatais įrodytas darbo atlikimas pagal reikalavimus.

Kiekviena organizacija yra savita, tai kompetencijos modelio kūrimas priklauso nuo tos organizacijos ypatybių, kurios iš pradžių yra aptariamos ir įvertinamos prieš sukuriant modelį. Dažniausiai modelio kūrimas prasideda nuo diskusinių susirinkimų, kurių metu pasirenkamas tinkamiausias kompetencijų aprašymo būdas. Tuomet organizacijoje atliekama pareigybių analizė ir nustatomos kompetencijos. Vėliau atsižvelgiant į analizės rezultatus jos išskiriamos bei aprašomos. Sudarant kompetencijų modelį atsižvelgiama į organizacijos darbuotojų atliekmas pareigas. Ir galiausiai darbuotojai yra mokomi ir konsultuojami apie sudarytą kompetencijų modelį.

  • Microsoft Word 326 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (3598 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Darbuotojų kompetencijų ugdymas organizacijoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Darbuotojų kompetencijų ugdymas organizacijoje. (2017 m. Gegužės 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/darbuotoju-kompetenciju-ugdymas-organizacijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 25 d. 15:38
×